Bundel De NieuwepsalmberijmingDe steun van een vrienden- kring die elk jaar een be- scheiden steentje bijdraagt is onmisbaar voor ons.

Word daarom vriend van stichting Dicht bij de Bijbel en ontvang het boek 'Alleen Uw liefde laat mij leven' t.w.v. € 18,99 geheel gratis!

Schrijf je in voor de nieuwsbrief:

Hoe breng je de liefde voor de oude psalmen het beste over? Door ze in de taal van nu te laten zingen! Psalmen worden zo herontdekt. Lees meer »

Ds. A. van der Veer | Christelijke Gereformeerde Kerk te Zwolle

Ds. A. van der Veer
Christelijke Gereformeerde Kerk te Zwolle

Lees alle quotes

Psalm 134

De nieuwe psalmberijming

1. U die de HEER dient nacht en dag,
die Hem gehoorzaamt vol ontzag,
richt u van harte tot de HEER
en zegen Hem, bewijs Hem eer.

2. Laat Hij die alles heeft gemaakt
en die er zorgzaam over waakt
u zegenen met overvloed.
Zijn vrede maakt het leven goed.

Tekst: Jan Pieter Kuijper/Arie Maasland

© Small Stone Media t/a Dicht bij de Bijbel
Alle rechten voorbehouden

De nieuwe psalmberijming

1. U die de HEER dient nacht en dag,
die Hem gehoorzaamt vol ontzag,
richt u van harte tot de HEER
en zegen Hem, bewijs Hem eer.

2. Laat Hij die alles heeft gemaakt
en die er zorgzaam over waakt
u zegenen met overvloed.
Zijn vrede maakt het leven goed.

Tekst: Jan Pieter Kuijper/Arie Maasland

© Small Stone Media t/a Dicht bij de Bijbel
Alle rechten voorbehouden

Geef feedback op deze psalm

Gebruik in diensten

Wij willen u aanmoedigen de liederen binnen uw kerkelijke gemeenschap te zingen, uit te voeren, teksten af te drukken en/of liedteksten te projecteren. Wij verwachten hierbij echter wel dat u een CCLi Licentie heeft afgesloten. Voor meer informatie CCLi Benelux.

Beamsheets

Van alle psalmen zijn beamsheets beschikbaar, zie de downloadlink hieronder. De beamsheets hebben een transparante achtergrond. U kunt uw eigen achtergrond gebruiken.
Wij raden u af om van de beamsheets een eigen database op te bouwen, omdat er op detail nog wel eens een wijziging wordt doorgevoerd in de tekst. Download dus bij de voorbereidingen van uw beamerpresentatie altijd de meest recente sheets van onze website.

Download hier de beamsheets

Melodie

Gespeeld door Dick Sanderman (via: PCorgel.nl)

Spotify

Van deze psalm is een opname via Spotify te beluisten.
Beluister hier de opname

Alternatieve melodieën

Deze psalm kan ook gezongen worden op de melodie van:
- Psalm 100
- Psalm 131
- Psalm 142
- LvdK 192 'O kostbaar kruis, o wonder Gods'
- LvdK 237 'Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer'
- LvdK 239 'Kom Schepper God, o Heil'ge Geest'
- Lvdk 281 'Jezus zal heersen waar de zon'
- LvdK 375 'De trouw en goedheid van de Heer'
- LvdK 380 'Ontwaak, o mens, de dag breekt aan'
- LvdK 386 'De nacht, de moeder van de rust'
- LvdK 387 'O Heer mijn God, ook deze nacht'
- LvdK 437 'Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht'
- Avondzang 'O grote Christus, eeuwig licht'
- Herv Bundel 24 'Dit is de dag die God ons schenkt'
- Joh de Heer 25 'Daar juicht een toon, daar klinkt een stem'

1. Looft, looft nu aller heren HEER',
Gij zijne knechten, geeft Hem eer,
Gij, die des nachts Zijn huis bewaakt
En voor Zijn dienst in ijver blaakt!

2. Heft uwe handen naar omhoog,
Slaat naar het Heiligdom uw oog,
En knielt eerbiedig voor Hem neer:
Looft, looft nu aller heren HEER'!

3. Dat 's HEEREN zegen op u daal';
Zijn gunst uit Sion u bestraal'.
Hij schiep 't heelal, Zijn Naam ter eer:
Looft, looft dan aller heren HEER'!

1. Alle gij knechten des Heeren,
Wilt Hem nu samen vereren;
Gij, die in Zijn huis staat en waakt,
Dient Hem en Zijnen Naam grootmaakt.

2. Heft de handen in heiligheid
In Zijn huis op met vlijtigheid,
Om Hem te loven t' allen tijd;
Prijst Hem met hart en mond verblijd.

3. U zal de Heer, Die eeuwig leeft,
Die hemel en aard' gemaakt heeft,
Uit Sion met groot' overvloed
Zegenen met allerlei goed.

1. Gij dienaars aan den Heer gewijd,
zegent zijn naam te allen tijd.
Gij die des daags zijn gunst verwacht,
zegent zijn naam ook in de nacht.

2. Die in het huis des Heren zijt,
zegent zijn naam en majesteit,
zingt tot zijn eer met luider stem
en heft uw handen op naar Hem.

3. Uit Sion, aan den Heer gewijd,
zegene u zijn heiligheid.
Hij die hemel en aarde schiep,
Hij is 't die u bij name riep.

1. Komt allen, dienaars van de Heer,
zegent zijn naam en geeft Hem eer,
U die in 't huis des Heren staat
en in de nacht Hem dienen gaat.

2. Heft nu uw handen naar omhoog,
richt op het heiligdom uw oog.
Brengt uit des Heren tempelhof
aan Hem uw dank, uw lied en lof.

3. Uit Sion dale op u neer
de zegen van uw God, de Heer,
die hemel, aarde, al wat leeft,
zijn naam ter eer geschapen heeft.