Bundel De NieuwepsalmberijmingDe steun van een vrienden- kring die elk jaar een be- scheiden steentje bijdraagt is onmisbaar voor ons.

Word daarom vriend van stichting Dicht bij de Bijbel en ontvang het boek 'Alleen Uw liefde laat mij leven' t.w.v. € 18,99 geheel gratis!

Schrijf je in voor de nieuwsbrief:

Eindelijk! Taal verandert razendsnel. Toch was de jongste officiële psalmberijming al dik 50 jaar oud. Voor de gemiddelde jongere een bijna onbegrijpelijk taalkleed. Super dat naast initiatieven als 'Psalmen voor Nu' en 'Levensliederen' er nu dit initiatief is. Lees meer »

Ds. K. de Vries | Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, Tituskapel te Amsterdam Zuid/West

Ds. K. de Vries
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, Tituskapel te Amsterdam Zuid/West

Lees alle quotes

Psalm 87

De nieuwe psalmberijming

1. Op Sion ligt al sinds een ver verleden
de stad van God, de vesting van de HEER.
Alleen al van de poorten houdt Hij meer
dan van de pracht en praal van Jakobs steden.

2. 'Rahab heb Ik nooit uit het oog verloren,
ook Filistea, Tyrus, Babylon
en Nubië, elk volk onder de zon
is hier in Sion, stad van God, geboren.'

3. De hele wereld zal van Sion horen:
'De Allerhoogste houdt haar zelf in stand.'
De HEER schrijft bij elk volk met eigen hand:
'Dit volk is ooit in deze stad geboren.'

4. 'Hier in de stad van God is het begonnen',
zo zingen alle volken in refrein
al dansend van geluk, van groot tot klein:
'In jou, mijn stad, ontspringen al mijn bronnen.'

Tekst: David Heek/René Barkema

© Small Stone Media t/a Dicht bij de Bijbel
Alle rechten voorbehouden

De nieuwe psalmberijming

1. Op Sion ligt al sinds een ver verleden
de stad van God, de vesting van de HEER.
Alleen al van de poorten houdt Hij meer
dan van de pracht en praal van Jakobs steden.

2. 'Rahab heb Ik nooit uit het oog verloren,
ook Filistea, Tyrus, Babylon
en Nubië, elk volk onder de zon
is hier in Sion, stad van God, geboren.'

3. De hele wereld zal van Sion horen:
'De Allerhoogste houdt haar zelf in stand.'
De HEER schrijft bij elk volk met eigen hand:
'Dit volk is ooit in deze stad geboren.'

4. 'Hier in de stad van God is het begonnen',
zo zingen alle volken in refrein
al dansend van geluk, van groot tot klein:
'In jou, mijn stad, ontspringen al mijn bronnen.'

Tekst: David Heek/René Barkema

© Small Stone Media t/a Dicht bij de Bijbel
Alle rechten voorbehouden

Geef feedback op deze psalm

Gebruik in diensten

Wij willen u aanmoedigen de liederen binnen uw kerkelijke gemeenschap te zingen, uit te voeren, teksten af te drukken en/of liedteksten te projecteren. Wij verwachten hierbij echter wel dat u een CCLi Licentie heeft afgesloten. Voor meer informatie CCLi Benelux.

Beamsheets

Van alle psalmen zijn beamsheets beschikbaar, zie de downloadlink hieronder. De beamsheets hebben een transparante achtergrond. U kunt uw eigen achtergrond gebruiken.
Wij raden u af om van de beamsheets een eigen database op te bouwen, omdat er op detail nog wel eens een wijziging wordt doorgevoerd in de tekst. Download dus bij de voorbereidingen van uw beamerpresentatie altijd de meest recente sheets van onze website.

Download hier de beamsheets

Audio-opname

Gespeeld door Dick Sanderman (via: PCorgel.nl)

1. Zijn grondslag, zijn onwrikb're vastigheden
Heeft God gelegd op bergen, Hem gewijd;
De HEER', die Zich in Sions heil verblijdt,
Bemint het meer dan alle Jakobs steden.

2. Men spreekt van u zeer herelijke dingen,
O schone stad van Isrels Opperheer.
'k Zie Rahab, ik zie Babel, tot Uw eer,
Bij hen geteld, die mijne grootheid zingen.

3. De Filistijn, de Tyrier, de Moren,
Zijn binnen u, o Godsstad, voortgebracht;
Van Sion zal het blijde nageslacht
Haast zeggen: 'Deez' en die is daar geboren'.

4. God zal hen zelf bevestigen en schragen,
En op Zijn rol, waar Hij de volken schrijft,
Hen tellen, als in Isrel ingelijft,
En doen den naam van Sions kind'ren dragen.

5. Dan wordt mijn naam met lofgejuich geprezen;
Dan zullen daar de blijde zangers staan,
De speellien op de harp en cimbel slaan,
En binnen u al mijn fonteinen wezen.

1. God heeft Zijn huis vast gegrondet met vrede,
Op de heil'ge bergen die Hij bemint.
Tot Sions poorten is Hij meer gezind,
Dan tot alle Jakobs schone woonsteden.

2. Men hoort van u, o stad Gods hoog verheven,
Grote dingen, Egypte en Babel
Werden (spreekt God) onderwezen zo wel,
Dat zij tot Mijn volk werden aangeschreven.

3. Tyriërs, Palestiners ende Moren
Zullen in Mijn Kerke voortgebracht zijn.
Men zal spreken, dat in dat Sion Mijn
Allerlei volk bijeen Mij werd geboren.

4. God zal Sion bouwen met Zijn hand krachtig;
Uit alle spraken Hij de Zijnen zal
Roepen: Dan werd gezeid van dezen al,
Dat z' in Sion al t' zamen zijn woonachtig

5. Dies wilt nu openlijk en vrolijk zingen,
Op de bazuinen verkondigt Zijn eer,
In U, Sion zal wezen (spreekt de Heer)
Rijkdom en overvloed van alle dingen.

1. Op Sions berg sticht God zijn heil'ge stede.
Zij heeft zijn hart, Hij houdt er open hof.
O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof;
door uwe poort zal ieder binnentreden.

2. Rahab en Babel zullen u behoren.
Ja volk na volk buigt eenmaal voor Hem neer
en ieder land erkent Hem als de Heer.
O moederstad, uit u is elk geboren!

3. God zal hen zelf bevestigen en schragen
en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft,
hen tellen, als in Israël ingelijfd,
en doen de naam van Sions kind'ren dragen.

4. Zij zullen saam, de groten met de kleinen,
dansend de harpen en cymbalen slaan,
en onder fluitspel in het ronde gaan,
zingend: "In U zijn al onze fonteinen".

1. Jeruzalem, de Godsstad hier beneden,
heeft Hij gesticht op bergen, Hem gewijd.
De Heer, die Zich in Sions heil verblijdt,
bemint haar meer dan een van Jakobs steden.

2. Men zegt van u voortreffelijke dingen,
o schone stad van Sions God en Heer.
Egypt' en Babel meld Ik tot mijn eer
als volken, die Mij kennen en bezingen.

3. De Filistijnen, Tyriërs en Moren
zijn binnen u, o Godsstad, voortgebracht.
Van Sion zal het blijde nageslacht
eens zeggen: elk van hen is daar geboren.

4. De Heer zal haar bevestigen en schragen
en op zijn rol waar Hij de volken schrijft,
hen tellen als in Isrel ingelijfd
en doen de naam van Sions kindren dragen.

5. Dan wordt de lof van 's Heren naam bezongen,
dan zullen daar de volken juichend staan,
de reien dansend de cimbalen slaan:
zie, al mijn bronnen zijn in u ontsprongen.