Bundel De NieuwepsalmberijmingBESTEL DE BUNDEL:

Bestel de bundel met 30 nieuw berijmde psalmen. De psalmen in deze bundel zijn geschreven door de dichters Jan Pieter Kuijper, Arie Maasland, Adriaan Molenaar, Jan Boom en Arjen Vreugdenhil.

52 pagina's, paperback
ISBN: 9789023970392

 

Samenzang Psalm 98 en 122

Bekijk de volledige tekst

Psalm 139 - Zang: Gerald Troost

Bekijk de volledige tekst

Schrijf je in voor de nieuwsbrief:

de nieuwe psalmberijming

De psalmen waren het liedboek van Jezus. Hij droeg ze in zijn hart. Op de meest kritieke momenten horen we Jezus de psalmen herhalen die Hij heeft geleerd. In onze kerkelijke liedcultuur mogen we de psalmen niet verliezen. De oude Geneefse melodieën zijn voor velen vertrouwd en zijn nog altijd uitstekend te zingen onder begeleiding van verschillende instrumenten. De Nieuwe Psalmberijming biedt u een berijming die én eigentijds is én dicht bij de Bijbeltekst blijft. 

De Nieuwe Psalmberijming is een initiatief van de stichting Dicht bij de Bijbel. Deze stichting wil de inhoud van de Bijbel op een aansprekende manier toegankelijk maken door het vervaardigen van Schriftberijmingen in eigentijdse taal. In de loop van 2014 is de stichting gestart met De Nieuwe Psalmberijming en ondertussen zijn er ruim 90 psalmen afgerond die op de website te vinden zijn.

Ga direct naar de afgeronde psalmen

 

Tijd vervaagt taal en beelden van Psalmberijmingen. Het project van De Nieuwe Psalmberijming zet in op herijking. Al enkele keren heb ik psalmen opgegeven in DNP. Het geeft een frisse kijk op de rijkdom van de psalmen. Lees meer »

Lennart Aangeenbrug

Ds. L.M. Aangeenbrug
Protestantse Kerk Nederland te Well-Amerzoden

Lees alle quotes

Onlangs toegevoegde psalmen

1. God is de hoogste Heer.
Aarde, bewijs Hem eer.
Klap juichend in de handen
tot aan de verste stranden.
Een wolk is zijn gewaad.
Zijn koningszetel staat
rotsvast op recht en wet.
Zijn hete adem zet
in brand wie Hem verlaat.

2. Wanneer zijn bliksemschicht
de aarde fel verlicht,
dan gaan zelfs bergen beven:
de HEER is zeer verheven.
De hemel vormt een fris
en sterk getuigenis
van zijn gerechtigheid.
De volken wereldwijd
zien hoe geducht Hij is.

3. Vereer de HEER alleen!
Wie aan een god van steen
zijn hart durft te verpanden,
zal eindigen in schande.
Het hele land zingt blij:
Gods rechtspraak staat ons bij.
Voor zijn robuuste kracht
zwicht elke kwade macht.
Niemand zo groot als Hij.

4. Dien jij de HEER oprecht,
gedraag je dan niet slecht,
maar doe getrouw het goede -
dan zal Hij je behoeden.
Op knechten van de HEER
daalt volop vreugde neer.
Wees blij, jij die Hem kent
en graag gehoorzaam bent.
Zijn naam verdient de eer!

1. Met heel mijn hart geef ik U eer.
Uw daden wil ik prijzen, HEER!
Ik sta te juichen en te springen.
Uw grote naam zal ik bezingen.

2. Mijn vijand kromp van angst ineen
en kwam ten val toen U verscheen.
Want U, rechtvaardig in uw oordeel,
besloot als rechter in mijn voordeel.

3. De goddelozen sloeg U neer.
Van hun bestaan weet niemand meer.
Hun steden zijn voorgoed verdwenen;
wat rest zijn enkel losse stenen.

4. De HEER is rechter voor altijd.
Hij heeft de rechtszaak voorbereid.
Conform zijn wet zal Hij beslissen;
niet één keer zal Hij zich vergissen.

5. De HEER staat voor verdrukten klaar.
Hij is een toevlucht in gevaar.
HEER, wie U kent, kan U vertrouwen;
U laat niet los wie op U bouwen.

6. Zing voor de HEER, breng aan het licht
wat Hij als koning heeft verricht.
Hij wreekt het bloed dat wordt vergoten;
de zwakken zal Hij niet verstoten.

7. Help, HEER, mijn haters kwellen mij!
Grijp in, mijn einde is nabij.
Dan zal ik van uw hulp getuigen,
in Sions poorten voor U juichen.

8. De volken lopen in het net
dat zij zelf hebben opgezet.
De HEER zal zijn gezag herstellen;
geen vijand kan het navertellen.

9. De goddelozen krijgen straf.
Wie God vergeten, wacht het graf.
Maar God zal aan de armen denken
en hun een nieuwe toekomst schenken.

10. Sta op, druk trotse mensen neer
en vel een eerlijk vonnis, HEER.
Laat alle volken voor U beven.
Toon hun dat zij maar even leven.

1. Ik schuil bij God, waarom zou jij dan zeggen:
‘Vlieg als een vogel vlug hier ver vandaan,
want goddelozen zoeken jou: ze leggen
hun pijlen op de boog en vallen aan.
’s Nachts jagen ze op mensen die goed leven.
Je hebt geen keus dan op de vlucht te slaan
nu alle fundamenten het begeven!’

2. De HEER doorziet de slechten en de goeden
vanaf zijn troon die in de hemel staat.
Wie zondigen ervaren eens zijn woede
en wie geweld verheerlijken zijn haat:
ze zullen onder stormgeweld bezwijken.
De HEER is eerlijk: wie de zonde laat
kan Hem vrijmoedig in de ogen kijken.

Steun onze missie

Steun ons werk om de psalmen te herdichten in de taal van nu.

Betaal met iDEAL

of word vriend van Stichting Dicht bij de Bijbel voor € 37,50 per jaar en ontvang een uniek welkomstgeschenk.