Bundel De NieuwepsalmberijmingDe steun van een vrienden- kring die elk jaar een be- scheiden steentje bijdraagt is onmisbaar voor ons.

Word daarom vriend van stichting Dicht bij de Bijbel en ontvang het boek 'Alleen Uw liefde laat mij leven' t.w.v. € 18,99 geheel gratis!

Psalm 139 - Zang: Gerald Troost

Bekijk de volledige tekst

Samenzang Psalm 98 en 122

Bekijk de volledige tekst

Schrijf je in voor de nieuwsbrief:

de nieuwe psalmberijming

De psalmen waren het liedboek van Jezus. Hij droeg ze in zijn hart. Op de meest kritieke momenten horen we Jezus de psalmen herhalen die Hij heeft geleerd. In onze kerkelijke liedcultuur mogen we de psalmen niet verliezen. De oude Geneefse melodieën zijn voor velen vertrouwd en zijn nog altijd uitstekend te zingen onder begeleiding van verschillende instrumenten. De Nieuwe Psalmberijming biedt u een berijming die én eigentijds is én dicht bij de Bijbeltekst blijft. 

De Nieuwe Psalmberijming is een initiatief van de stichting Dicht bij de Bijbel. Deze stichting wil de inhoud van de Bijbel op een aansprekende manier toegankelijk maken door het vervaardigen van Schriftberijmingen in eigentijdse taal. In de loop van 2014 is de stichting gestart met De Nieuwe Psalmberijming en ondertussen zijn er ruim 110 psalmen afgerond die op de website te vinden zijn.

Ga direct naar de afgeronde psalmen

De Nieuwe Psalmberijming maakt de oude psalmen toegankelijk voor de mens van nu. De psalmen zijn voor mij een schatkamer waarin de relatie tussen God en mens in de volle breedte, diepte en hoogte staat beschreven. Prachtig en inspirerend. Graag laat ik de psalmen in de kerkdienst klinken. Lees meer »

Ds. E. Gruteke | Protestantse Gemeente Zeewolde

Ds. E. Gruteke
Protestantse Gemeente Zeewolde

Lees alle quotes

Onlangs toegevoegde psalmen

1. Net zoals een hert kan smachten
naar een beekje, stromend, fris,
zo verlangend blijf ik wachten
op de God die leven is.
Diep vanbinnen schroeit er pijn:
Wanneer zal ik bij Hem zijn?
Wanneer zal ik Hem ontmoeten,
zal zijn glimlach mij begroeten?

2. Alle nachten, alle dagen
eet ik enkel tranenbrood,
want ik hoor voortdurend vragen:
‘Is die God van jou soms dood?’
Ach, wat weet ik het nog goed
hoe ik meeliep in de stoet.
Ach, dat feestelijke zingen
toen we naar Gods woning gingen.

3. Waarom, ziel, zo aangeslagen?
Waarom boordevol verdriet?
Hoop op God en laat je dragen.
Hij vergeet je zeker niet.
Want de dag komt – heb geduld! –
dat je Hem aanbidden zult,
dat je je weer zult verblijden,
als zijn blik je zal bevrijden.

4. Ik ben afgeleefd vanbinnen,
diep ellendig, opgebrand.
God, wat moet ik hier beginnen,
in een uithoek van het land?
Hoor de roep van vloed naar vloed
die de wanhoop in mij voedt.
Ik raak radeloos bedolven
onder zware, zwarte golven.

5. Overdag schenkt God genade;
lofzang geeft Hij in de nacht.
Bij die God ga ik te rade,
want Hij is mijn rots, mijn kracht:
‘Waarom laat U mij alleen
met de vijand om mij heen –
die mij grijnzend durft te vragen
waarom U mij zo laat klagen.’

6. Waarom, ziel, zo aangeslagen?
Waarom boordevol verdriet?
Hoop op God en laat je dragen.
Hij vergeet je zeker niet.
Want de dag komt – heb geduld! –
dat je Hem aanbidden zult,
dat je je weer zult verblijden,
als zijn blik je zal bevrijden.

1. Kom met uw oordeel tussenbeide
en straf het volk dat zich verhardt.
Mijn toevlucht, waarom moet ik lijden
vanwege hen die haat verspreiden?
God, waarom loop ik in het zwart,
door tegenstand verward?

2. Heer, zend uw licht; laat mij ervaren
dat U mij naar uw woning leidt.
Wanneer ik sta voor uw altaren,
zal ik u prijzen bij de snaren;
dan klinkt mijn zang vol dankbaarheid
voor U die mij verblijdt.

3. Mijn ziel, waarom zo neergebogen?
Waarom zo angstig, vol verdriet?
Hoop op je God, houd Hem voor ogen
en weet dat Hij je zal verhogen.
Ik zal Hem eren met een lied,
mijn redder die mij ziet.

1. God, geef genade nu ik tot U zucht;
Geef mij genade nu ik tot U vlucht.
Mijn leven is alleen bij U geborgen.
Onder uw vleugels schuil ik opgelucht.
De nacht is zwart, maar ik verwacht de morgen.

2. Ik vraag de Allerhoogste om gehoor,
om zijn bescherming, want daar zorgt Hij voor:
Vanuit de hemel zal Hij mij bewaren.
Wie mij bedreigt, gaat er beschaamd vandoor.
Ik mag Gods liefde en zijn trouw ervaren.

3. Een leeuwentroep wil mij niet laten gaan.
Pas als ze bloed zien, grommen ze voldaan.
Hun tong verspreidt schandalige verhalen.
Vervul de hemel, Heer, door op te staan.
Laat heel de aarde van uw glorie stralen.

4. Er lag een vangnet op mijn levenspad,
waar ik al haast in vastgebonden zat
zonder een kans om ooit nog los te breken.
Ze groeven ook een sluw verborgen gat –
maar bleven er vervolgens zelf in steken.

5. Ik ben gerust, God, en vol zekerheid.
Ik ben gerust, mijn hart is graag bereid
om U te prijzen door muziek te maken.
Kom ziel, en zing! Kom harp, speel toegewijd!
Ik zal de nieuwe morgen wakker maken.

6. Voor U, mijn God, hef ik een loflied aan.
Uw trouw en liefde zullen nooit vergaan –
ik zing het dankbaar uit in vele talen.
Vervul de hemel, Heer, door op te staan.
Laat heel de aarde van uw glorie stralen.

1. Ik prijs de HEER, mijn rots, die mij wil leren
hoe ik mijn zwaard slagvaardig moet hanteren.
Hij is mijn burcht, Hij biedt mij veiligheid.
Hij is mijn schild, met Hem win ik de strijd.
Ik ben verwonderd, HEER, wat is de reden
dat U aan mensen aandacht wilt besteden?
Ons leven is maar kort, een zucht zijn wij;
net als een schaduw gaan we snel voorbij.

2. HEER, buig uw hemel om bij ons te komen.
Laat hete lava uit de bergen stromen.
Sla met uw bliksemschichten om U heen;
Drijf al mijn vijanden met vuur uiteen.
Reik mij uw hand, zodat ik die kan pakken;
een stroom bedrog doet mij naar adem snakken.
Mijn tegenstanders strooien leugens rond.
Stop hun gelieg, snoer hun voorgoed de mond.

3. Voor U, God, zal ik dankbaar musiceren;
ik zing een gloednieuw lied om U te eren.
U redde koningen uit doodsgevaar;
voor mij, uw dienaar, stond U altijd klaar.
Red mij ook nu, de vijand wil mij doden.
Ik zie geen uitweg, er is haast geboden.
Mijn tegenstanders strooien leugens rond.
Stop hun gelieg, snoer hun voorgoed de mond.

4. Laat onze zonen zijn als groene loten,
als jonge planten, snel omhoog geschoten.
Laat onze dochters slank en sierlijk zijn,
zoals pilaren op het tempelplein.
Geef ons veel vee en schuren vol met vruchten.
Zorg dat geen mens het land uit hoeft te vluchten.
Gelukkig is het volk als God dit geeft.
Gelukkig wie de HEER als koning heeft.

1. HEER, indrukwekkend is uw kracht!
Daarover juicht de koning.
Aan U dankt hij zijn kroning!
Zijn wens hebt U tot stand gebracht.
Als machtig eerbetoon
siert hem een gouden kroon.

2. Hij vroeg U leven en die tijd
hebt U royaal gegeven:
voor eeuwig mag hij leven.
U geeft hem glans en majesteit.
Uw goddelijk gezicht
zet hem in stralend licht.

3. Hij wankelt niet, hij bouwt op God.
Uw liefde zal hem dragen.
Zijn vijand wordt verslagen.
Wie met de Allerhoogste spot
ontkomt niet aan zijn hand,
niet aan zijn toorn die brandt.

4. Gods tegenstanders wacht de straf:
Hij zal hen ruïneren,
zijn vuur zal hen verteren.
Het nageslacht dat Hij hun gaf
wordt door die gloed verjaagd,
volkomen weggevaagd.

5. Kwaad dat door hen is uitgedacht,
het heeft geen kans van slagen.
Uw hand zal hen verjagen.
Verhef U, HEER, groot is uw kracht!
Dan klinkt ons hoogste lied,
uw macht verandert niet.

1. Doe recht, HEER, spreek mij vrij.
U vindt geen kwaad in mij;
altijd heb ik op U vertrouwd.
Doorzoek mijn hart zorgvuldig,
toets mij - ik ben onschuldig.
Ik zie hoeveel U van mij houdt.

2. Ik mijd de leugenaars,
ontwijk de huichelaars
en laat geen schurken in mijn huis.
Ik wil integer leven,
U, HEER, mijn liefde geven.
Waar U verblijft, voel ik mij thuis.

3. Verwerp mij, HEER, toch niet
met hem die bloed vergiet;
U weet dat ik geen mens dupeer.
Ik volg de goede paden.
Red mij, gun mij genade.
Met heel zijn volk prijs ik de HEER.

Laatste nieuws

Psalm 57 toegevoegd

Lees meer »

Psalm 144 toegevoegd

Lees meer »

Psalm 21 toegevoegd

Lees meer »

Psalm 26 toegevoegd

Lees meer »

Steun onze missie

Steun ons werk om de psalmen te herdichten in de taal van nu.

Betaal met iDEAL

of word vriend van Stichting Dicht bij de Bijbel voor € 37,50 per jaar en ontvang een uniek welkomstgeschenk.