Bundel De NieuwepsalmberijmingBESTEL DE BUNDEL:

 

Bundel met 30 nieuw berijmde psalmen geschreven bij de Geneefse melodieën.

52 pagina's, paperback
ISBN: 9789023970392

 

Samenzang Psalm 98 en 122

Bekijk de volledige tekst

Psalm 139 - Zang: Gerald Troost

Bekijk de volledige tekst

Schrijf je in voor de nieuwsbrief:

de nieuwe psalmberijming

De psalmen waren het liedboek van Jezus. Hij droeg ze in zijn hart. Op de meest kritieke momenten horen we Jezus de psalmen herhalen die Hij heeft geleerd. In onze kerkelijke liedcultuur mogen we de psalmen niet verliezen. De oude Geneefse melodieën zijn voor velen vertrouwd en zijn nog altijd uitstekend te zingen onder begeleiding van verschillende instrumenten. De Nieuwe Psalmberijming biedt u een berijming die én eigentijds is én dicht bij de Bijbeltekst blijft. 

De Nieuwe Psalmberijming is een initiatief van de stichting Dicht bij de Bijbel. Deze stichting wil de inhoud van de Bijbel op een aansprekende manier toegankelijk maken door het vervaardigen van Schriftberijmingen in eigentijdse taal. In de loop van 2014 is de stichting gestart met De Nieuwe Psalmberijming en ondertussen zijn er ruim 90 psalmen afgerond die op de website te vinden zijn.

Ga direct naar de afgeronde psalmen

 

Ik mag graag uit de psalmen laten zingen in de dienst. Het verbindt ons niet alleen met de woorden van de Schrift maar we laten ook zien dat het bestaan van de kerk een bestaan is op grond van de geschiedenis van God met zijn volk Israël. Lees meer »

Jelle Nutma

Ds. J. Nutma
Christelijke Gereformeerde Kerk te Gorinchem

Lees alle quotes

Onlangs toegevoegde psalmen

1. Verlos mij, God, voorkom dat ik verdrink.
De stroom is sterk, het water blijft maar stijgen.
Ik kan ternauwernood nog adem krijgen.
Diep is de modder waar ik in verzink.
Van al het roepen is mijn keel kapot.
Ik zie haast niets meer: doodmoe zijn mijn ogen
van al het uitzien naar uw komst, mijn God.
Zet mij toch veilig naast U op het droge!

2. Mijn tegenstanders zie ik overal!
Zij zeggen dat ik van hen heb gestolen
en hebben mij in blinde haat bevolen
dat ik mijn buit aan hen vergoeden zal.
Niets nam ik weg, al zondig ik vaak wel.
O HEER, mijn schuld ontgaat U geen seconde.
Laat wie U zoeken, God van Israël,
geen schade lijden door mijn dwaze zonden.

3. Om U word ik verstoten en gesard.
In mijn familiekring heb ik geen leven,
omdat ik U mijn liefde heb gegeven.
Wie U bespotten, trappen op mijn hart.
Ik zit in zak en as door al hun haat;
verdrietig loop ik rond in oude kleren.
Ze lallen liedjes over mij op straat.
Hoor hoe ze leuzen over mij scanderen.

4. Daarom blijf ik steeds tot U bidden, HEER.
God, laat het nu het uur zijn van genade.
Groot is uw trouw, bevrijdend zijn uw daden;
verhoor me dan en toon uw liefde weer.
Trek me omhoog, ik heb geen vaste grond.
De schurken laten mij steeds dieper zinken.
Een modderstroom van spot komt uit hun mond.
Verlos mij, God, voordat ik zal verdrinken.

5. HEER, antwoord mij, want U bent trouw en goed.
Verberg U niet, maar kom me snel bevrijden.
Ik ben uw knecht, toon mij uw medelijden.
U weet dat ik veel hoon verdragen moet.
Ik zocht, maar vond geen troost in al mijn pijn.
Er is geen mens die nog van mij wil weten.
Als ik wil drinken, krijg ik zure wijn.
Die moordenaars vergiftigen mijn eten!

6. HEER, laat hen stikken in hun eigen brood!
Dat ze voor straf als kreupelen en blinden
al strompelend geen enkel houvast vinden.
Grijp in en stel hen aan uw woede bloot.
Verwoest hun huizen, ruïneer hun stad;
laat niemand in zijn woning achterblijven.
Want U straft mij, maar zij verzwaren dat:
ze blijven zout in al mijn wonden wrijven.

7. God, reken dat gespuis hun zonden aan;
dat U geen misdaad van hen zult vergeven!
Schrap hen toch uit de boekrol van het leven;
laat daar alleen rechtvaardigen in staan.
Mijn lichaam is gebroken van de pijn.
Ik ben verzwakt en doodop van het huilen.
O God, U wilde steeds mijn redder zijn,
laat me ook dit keer veilig bij U schuilen.

8. Ik prijs Gods naam en breng Hem dank en eer.
Zijn grootheid zal ik opgetogen vieren.
Het gaat Hem niet om reine offerdieren:
een lied van lof waardeert de HEER veel meer.
Dit maakt de nederige mensen blij.
Wie Gods nabijheid zoekt, voelt zich herboren.
Zijn volk, nu nog gevangen, maakt Hij vrij;
misdeelde mensen zal de HEER verhoren.

9. Laat mens en dier, wat maar bewegen kan,
de grote naam van God uitbundig prijzen,
want Hij laat Sion uit het puin herrijzen.
Voor Juda’s stad heeft Hij een reddingsplan:
De huizen worden door Hem opgebouwd.
De burgers mogen weer in vrijheid leven.
Hij zal het volk dat vurig van Hem houdt
het land voor altijd als bezitting geven.

1. Zing halleluja! Loof de HEER;
jij die de HEER dient, geef Hem eer.
Laat alles wat bestaat Hem prijzen,
op dit moment en voor altijd.
Van oost tot west, ja wereldwijd
moet iedereen Hem eer bewijzen.

2. Wie is er aan de HEER gelijk?
Ver boven ieder wereldrijk
troont onze God, Hij is verheven.
Maar ook al woont Hij nog zo hoog,
Hij houdt de mensen in het oog
die op de lage aarde leven.

3. Wie roemloos in de modder ligt
wordt door de HEER weer opgericht.
Wie arm is, komt dat lot te boven.
Wie treurde om onvruchtbaarheid
wordt met een groot gezin verblijd.
Zo is de HEER; elk moet Hem loven!

1. Bewaak mij toch, God, ik schuil weg bij U.
U bent mijn meester, niets gaat U te boven.
De namaakgoden van het hier en nu
geven hun dienaars nooit wat ze beloven.
Mijn eerbetoon zullen zij niet meer krijgen.
Ik zal hun slechte naam voortaan verzwijgen.

2. U vult mijn beker, wat een overvloed.
U geeft mij levensruimte, wat een zegen.
Zelfs geeft U mij Uzelf, HEER, U bent goed!
U wijst mij dag en nacht de juiste wegen.
Ik stel mezelf voortdurend U voor ogen.
U staat mij bij, dus sta ik onbewogen.

3. Ik ben zo blij, ik weet mijzelf beschermd.
Wat zou mij ooit nog doodsangst kunnen geven?
HEER, omdat U zich over mij ontfermt
is niet het graf het einddoel van mijn leven:
U zult mij tot de volle glorie leiden.
Royaal mag ik genieten aan uw zijde.

Steun onze missie

Steun ons werk om de psalmen te herdichten in de taal van nu.

Betaal met iDEAL

of word vriend van Stichting Dicht bij de Bijbel voor € 37,50 per jaar en ontvang een uniek welkomstgeschenk.