Bundel De NieuwepsalmberijmingDe steun van een vrienden- kring die elk jaar een be- scheiden steentje bijdraagt is onmisbaar voor ons.

Word daarom vriend van stichting Dicht bij de Bijbel en ontvang het boek 'Alleen Uw liefde laat mij leven' t.w.v. € 18,99 geheel gratis!

Ga direct naar psalm

Zoek op tekst:

Zoek op thema:

Schrijf je in voor de nieuwsbrief:

de nieuwe psalmberijming

De psalmen waren het liedboek van Jezus. Hij droeg ze in zijn hart. Op de meest kritieke momenten horen we Jezus de psalmen herhalen die Hij heeft geleerd. In onze kerkelijke liedcultuur mogen we de psalmen niet verliezen. De oude Geneefse melodieën zijn voor velen vertrouwd en zijn nog altijd uitstekend te zingen onder begeleiding van verschillende instrumenten. De Nieuwe Psalmberijming biedt u een berijming die én eigentijds is én dicht bij de Bijbeltekst blijft. 

De Nieuwe Psalmberijming is een initiatief van de stichting Dicht bij de Bijbel. Deze stichting wil de inhoud van de Bijbel op een aansprekende manier toegankelijk maken door het vervaardigen van Schriftberijmingen in eigentijdse taal. In de loop van 2014 is de stichting gestart met De Nieuwe Psalmberijming en ondertussen zijn er zo'n 140 psalmen afgerond die op de website te vinden zijn. Er wordt hard gewerkt om dit project spoedig af te ronden!

Ga direct naar de afgeronde psalmen

Het mooie van De Nieuwe Psalmberijming vind ik de toegankelijke taal. Psalmen zijn al liederen uit een andere tijd en cultuur, maar daarbij is de verouderde taal van de oudere berijmingen voor veel jongeren (en niet alleen voor hen, denk ik) een barrière. Lees meer »

Ds. C. de Jong | Christelijke Gereformeerde Kerk te Huizen

Ds. C. de Jong
Christelijke Gereformeerde Kerk te Huizen

Lees alle quotes

Onlangs toegevoegde psalmen

1. Zing halleluja, prijs de HEER.
Geef Hem vanuit de hemel eer.
Zing, engelen, aan één stuk door;
herauten, voeg je bij dat koor.
Zing, wolken, om zijn werk te loven,
met heel de sterrenpracht daarboven.
Zing halleluja, zon en maan;
de HEER laat jullie rotsvast staan.

2. Zing op de aarde allen mee.
Prijs Hem wat leeft diep in de zee.
Prijs, bliksem, hagel, sneeuw, de HEER;
Geef, felle stormwind, Hem de eer.
Laat elke heuveltop Hem prijzen,
het bladerdak Hem eer bewijzen.
Roep, alle dieren, samen luid
het hemels halleluja uit.

3. Zet, leider, koning, koningin,
een prachtig loflied voor Hem in.
Al ben je jong of hoogbejaard,
bezing de HEER, Hij is het waard.
Zijn naam is groot en hoogverheven.
Hij is de schepper van het leven.
Prijs Hem, volk, Hij geeft eerherstel.
Zing halleluja, Israël!

1. Wat is het goed om God te eren,
om blij voor Hem te musiceren.
De HEER maakt van zijn stad van vrede
de mooiste stad van alle steden.
Zijn volk, van huis en haard verdreven,
zal Hij een nieuwe toekomst geven.
Hij zal de diep bedroefden helpen,
het bloeden van hun wonden stelpen.

2. Hij telt de sterren en planeten,
weet waar ze staan en hoe ze heten.
Wijs is de Heer en oppermachtig.
Wat Hij geschapen heeft is prachtig!
Hij ondersteunt wie onrecht lijden;
met liefde staat Hij hun terzijde.
Maar trotse mensen moeten zwichten;
de HEER zal hen te gronde richten.

3. Zing om de beurt om God te danken.
Haal uit de harp de mooiste klanken.
Prijs Hem die luchten laat betrekken,
het blauw met wolken kan bedekken.
Prijs Hem die regen neer laat stromen,
zodat het gras weer op kan komen.
Prijs Hem die ieder dier laat eten;
geen vogeltje zal Hij vergeten.

4. De HEER hecht helemaal geen waarde
aan de robuuste kracht van paarden.
Hij wordt niet vrolijk van soldaten
die paraderen door de straten.
Maar Hij wordt blij van wie Hem eren,
van mensen die Hem respecteren.
Hij houdt van wie op Hem vertrouwen
en altijd op zijn liefde bouwen.

5. Jeruzalem, prijs God, je koning,
vanuit je hart, vanuit zijn woning.
De HEER zal jou, zijn stad, besturen.
Hij stut je poort, versterkt je muren.
Zijn zegen zal Hij aan je geven:
zijn volk mag weer in vrede leven.
Wie in je woont, zal Hij behoeden;
met heerlijk brood zal Hij hen voeden.

6. Hij laat zijn machtswoord snel vertrekken
om alles sneeuwwit toe te dekken.
Hij strooit met rijp op gure dagen.
Wie kan zijn barre kou verdragen?
Wanneer de Heer opnieuw gaat spreken,
verdwijnt de witte wollen deken.
Als Hij de warme wind laat komen,
begint het water weer te stromen.

7. Hij laat zijn wijze woorden horen
aan wie uit Jakob zijn geboren.
Hij heeft alleen met deze natie
een vast verbond, een hartsrelatie.
Zijn wet, zorgvuldig opgeschreven,
heeft Hij aan Israël gegeven.
Zo zal de Heer zijn volk regeren.
Kom, laten wij die koning eren!

1. Ik schreeuw het uit, ik roep U, HEER!
Mijn redder, geef een levensteken!
Mijn dagen vullen zich met smeken;
ik leg mij 's nachts stil voor U neer.
Ellendig is mijn hele leven;
ik ben ten dode opgeschreven.

2. Alsof mijn eind gekomen is,
zo moe ben ik, compleet versleten.
Ik lijk gesneuveld en vergeten,
verkild in diepe duisternis.
U beukt op mij met hoge golven;
uw boosheid heeft mijn ziel bedolven.

3. Ik dacht dat ik nog vrienden had,
maar iedereen heeft mij verstoten.
Ik zit in doodsangst opgesloten;
mijn oog is dof, mijn geest is mat.
HEER, radeloos roep ik naar boven.
Een dode kan U toch niet loven?

4. Prijst iemand U vanuit het graf?
Spreken de doden van uw daden?
Ervaart het duister uw genade?
Wie weet daar van uw liefde af?
Ik leef nog, HEER, ik kan nog smeken
en nu kunt U nog tot mij spreken.

5. Waarom, o HEER, verstoot U mij?
Ik roep en zoek U elke morgen,
maar U houdt zich voor mij verborgen.
Ik ben verzwakt, de dood nabij.
U stelt mij sinds mijn kinderjaren
voortdurend bloot aan doodsgevaren.

6. Ik krimp onder uw toorn ineen.
Wanhopig dreig ik weg te zinken.
Uw onheil laat mij haast verdrinken,
sluit zich als water om mij heen.
U bant mijn vrienden uit mijn leven.
Ik ben door duisternis omgeven.

1. Wanneer de HEER het huis niet bouwt,
heeft al je ploeteren geen zin;
het metselwerk stort toch weer in.
Wanneer de HEER de wacht niet houdt,
de stad niet tegen kwaad beschut,
heeft waken op de muur geen nut.

2. Al sta je voor het licht wordt op
en werk je ’s avond laat nog door,
al gaan je zaken altijd voor,
het blijft maar vruchteloos getob.
Zijn lievelingen zegent Hij:
volkomen vredig slapen zij.

3. Gelukkig ben je als de HEER
je kinderen geschonken heeft.
Als Hij een jongen aan je geeft,
ben je een strijder met een speer:
je zoon geeft bij een aanklacht raad,
zodat je niet te schande staat.

1. God, luister, let toch op mijn klagen!
Verlos mij van wie mij bedreigt;
zorg dat die meute mij niet krijgt.
Red mij van wie zich zwaar misdragen
en mij belagen.

2. Hoor hoe ze mij van kwaad betichten!
Listige leugens uit hun mond
schieten als pijlen in het rond.
Zie hoe ze sluw hun woorden richten
en onheil stichten.

3. Geniepig willen ze het winnen.
Ze schuwen lage listen niet
en zeggen: ‘Niemand die het ziet
of weet op wat voor kwaad wij zinnen
heel diep vanbinnen.’

4. Maar dan laat God zijn pijlen vliegen.
Ze worden zelf ineens geveld.
Wie naar hen kijken staan versteld.
Ze vallen door hun eigen liegen
en slinks bedriegen.

5. ‘De HEER deed deze grote dingen,’
zo klinkt eerbiedig ieders stem.
Wie trouw zijn zoeken heil bij Hem.
Verheugd om al zijn zegeningen
zullen zij zingen.

1. Het leek een droom, toch was het waar:
de HEER bracht ons weer bij elkaar.
Naar huis, naar Sion gingen wij.
Wat lachten we, we waren vrij!
De volken die het zagen, zeiden:
‘Groot is de HEER die hen bevrijdde.’
De HEER was met ons lot begaan.
Ja, Hij heeft wonderen gedaan!

2. HEER, sta ons net als toen weer bij,
herstel ons land en keer het tij.
Wil, als een beek in de woestijn,
ook dit keer levensreddend zijn.
Wie droevig uitgaat om te zaaien,
zal juichend volle velden maaien.
Op weg naar huis is zijn verdriet
veranderd in een vrolijk lied.

Laatste nieuws

Psalm 88 toegevoegd

Lees meer »

Psalm 64 toegevoegd

Lees meer »

Psalm 34 toegevoegd

Lees meer »

Psalm 132 toegevoegd

Lees meer »

Steun onze missie

Steun ons werk om de psalmen te herdichten in de taal van nu.

Betaal met iDEAL

of word vriend van Stichting Dicht bij de Bijbel voor € 37,50 per jaar en ontvang een uniek welkomstgeschenk.