Bundel De NieuwepsalmberijmingBESTEL DE BUNDEL:

 

Bundel met 30 nieuw berijmde psalmen geschreven bij de Geneefse melodieën.

52 pagina's, paperback
ISBN: 9789023970392

 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief:

de nieuwe psalmberijming

De psalmen waren het liedboek van Jezus. Hij droeg ze in zijn hart. Op de meest kritieke momenten horen we Jezus de psalmen herhalen die Hij heeft geleerd. In onze kerkelijke liedcultuur mogen we de psalmen niet verliezen. De oude Geneefse melodieën zijn voor velen vertrouwd en zijn nog altijd uitstekend te zingen onder begeleiding van verschillende instrumenten. De Nieuwe Psalmberijming biedt u een berijming die én eigentijds is én dicht bij de Bijbeltekst blijft. 

De Nieuwe Psalmberijming is een initiatief van de stichting Dicht bij de Bijbel. Deze stichting wil de inhoud van de Bijbel op een aansprekende manier toegankelijk maken door het vervaardigen van Schriftberijmingen in eigentijdse taal. In de loop van 2014 is de stichting gestart met De Nieuwe Psalmberijming en ondertussen zijn er ruim 90 psalmen afgerond die op de website te vinden zijn.

Ga direct naar de afgeronde psalmen

 

Ik omarm de meeste diepe emoties van de psalmen. Ook is het goed om in de kerkelijke traditie te (blijven) staan en de Geneefse melodieën in opwekkingstijden niet te passeren. Maar in bestaande berijmingen is de taal verouderd, is het teveel kerktaal en worden er typische kerkwoorden gebruikt. Lees meer »

Gert Meijer

Ds. G. Meijer
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Assen

Lees alle quotes

Onlangs toegevoegde psalmen

1. God, die ik prijs, blijf toch niet zwijgen!
Hoor hoe bedriegers mij bedreigen.
Ik word belasterd en bedrogen;
de vijandschap spat uit hun ogen.
Ik bid voor hen, maar krijg als dank
een plaats in de beklaagdenbank.

2. ‘Ga aan een goddeloze vragen
of hij mijn vijand aan wil klagen.
Dat, ondanks al zijn bange smeken,
de rechter keihard recht zal spreken.
Dat snel zijn laatste uur zal slaan;
een ander krijgt daarna zijn baan.

3. Dat zijn gezin, volstrekt verlaten,
voedsel zal zoeken op de straten.
Dat schuldeisers verdelen zullen
wat hij verzameld had aan spullen.
Dat niemand hem nog bij zal staan,
zijn naam voor altijd zal vergaan.

4. Dat God de schuld uit het verleden,
de zonden die zijn ouders deden,
nooit zal vergeten en vergeven.
Die man is immers heel zijn leven
voor zwakke mensen een gevaar:
hij is een brute moordenaar.

5. Dat onheil hem kapot zal maken,
zijn vloek dit keer hemzelf zal raken,
Dat hij een massa tegenslagen
als mantel om zich heen zal dragen.
Dat ongelukken hem compleet
bedekken zullen als een kleed.’

6. Laat zó, God, mijn belagers lijden,
wie over mij slechts kwaad verspreiden.
Verlos mij van mijn tegenstanders.
Ik ken U, HEER: U kunt niet anders!
U die uw naam aan mij verbond,
red mij, mijn hart is diep verwond.

7. Kort als een schaduw is mijn leven;
als een insect word ik verdreven.
Er zit geen vet meer op mijn botten.
Hoor hoe de mensen met mij spotten!
HEER, help mij, dan beseffen zij
hoe groot uw liefde is voor mij.

8. Dankzij uw zegenende handen
word ik weer blij, verdwijnt mijn schande.
Laat wie mij voor de rechter dagen
nu op hun beurt een spotkleed dragen.
Ik prijs U, HEER, mijn dank is groot:
U helpt de armen in hun nood.

1. Help HEER, de liefde en de trouw ontbreken!
Oprechte mensen zijn een zeldzaamheid.
Het is normaal om leugentaal te spreken
en gladde praatjes worden grif verspreid.

2. HEER, wil die gladde lui de mond toch snoeren!
Ze zeggen vol van trots en eigenwaan:
‘Wij winnen door het hoogste woord te voeren.
Wij zijn de sterkste, niemand kan ons aan.’

3. ‘De kreten van de armen hoor Ik klinken.
Nu sta Ik op en red wie onrecht lijdt!’
zo spreekt de HEER. Als zuiver zilver blinken
zijn woorden in een trouweloze tijd.

4. Laat leugenaars het laatste woord niet krijgen.
Behoed uw volk, houd uw belofte, HEER!
Aan alle kanten zie ik schurken dreigen;
verdorvenheid verbreidt zich meer en meer.

1. Toen Jakobs voetvolk Egypte verliet
werd Juda heilig, heeft God zijn gebied
tot koninkrijk verheven.
Bang was de zee, weg vluchtte de Jordaan.
Er bleef van schrik geen berg of heuvel staan:
ze stonden bang te beven.

2. Zee en Jordaan, waarom angstig gevlucht?
Waarom, gebergte, zo’n sprong in de lucht?
Wat sta je toch te trillen?
‘Krimp, aarde, voor Gods aangezicht ineen.
Hij bracht fris water voort vanuit de steen,
om alle dorst te stillen.’

Steun onze missie

Steun ons werk om de psalmen te herdichten in de taal van nu.

Betaal met iDEAL

of word vriend van Stichting Dicht bij de Bijbel voor € 37,50 per jaar en ontvang een uniek welkomstgeschenk.