Bundel De NieuwepsalmberijmingDe steun van een vrienden- kring die elk jaar een be- scheiden steentje bijdraagt is onmisbaar voor ons.

Word daarom vriend van stichting Dicht bij de Bijbel en ontvang het boek 'Alleen Uw liefde laat mij leven' t.w.v. € 18,99 geheel gratis!

Schrijf je in voor de nieuwsbrief:

In onze gemeente willen we graag de psalmen blijven zingen. Het zijn prachtige liederen waarin allerlei aspecten van het leven met God bezongen worden. Helaas was de mooie inhoud soms in lastige of ouderwetse taal verstopt. De Nieuwe Psalmberijming helpt om te begrijpen wat we zingen. Lees meer »

Ds. E.C. Vreugdenhil | Gereformeerde Kerk Katwijk aan Zee

Ds. E.C. Vreugdenhil
Gereformeerde Kerk Katwijk aan Zee

Lees alle quotes

Psalm 43

De nieuwe psalmberijming

1. God, laat de waarheid triomferen.
Bewijs dat ik onschuldig ben.
Wil U tegen de schurken keren
die mij bedriegen en kleineren.
Treed op als rechter, tuchtig hen.
Laat zien dat ik U ken.

2. Bent U mijn God niet, mijn vertrouwen?
Waarom laat U het dan zo gaan?
De vijand blijft me maar benauwen.
Ik vul mijn dagen slechts met rouwen.
Nog even en ik ga eraan. 
God, haal mij hier vandaan.

3. Leid mij uw hoge woning binnen.
Dan is de tijd van strijd voorbij.
Als U mij zo laat overwinnen,
dan kan mijn hart opnieuw beginnen.
Dan zal ik zingen, vrij en blij:
U bent er ook voor mij.

4. Ziel, waarom ben je neergebogen?
Waarom onrustig, vol verdriet?
Houd Gods betrouwbaarheid voor ogen.
Je zult Hem zeker weer verhogen.
Hij ziet je, Hij vergeet je niet:
zing een verlossingslied.

Tekst: Arie Maasland

© Small Stone Media t/a Dicht bij de Bijbel
Alle rechten voorbehouden

De nieuwe psalmberijming

1. God, laat de waarheid triomferen.
Bewijs dat ik onschuldig ben.
Wil U tegen de schurken keren
die mij bedriegen en kleineren.
Treed op als rechter, tuchtig hen.
Laat zien dat ik U ken.

2. Bent U mijn God niet, mijn vertrouwen?
Waarom laat U het dan zo gaan?
De vijand blijft me maar benauwen.
Ik vul mijn dagen slechts met rouwen.
Nog even en ik ga eraan. 
God, haal mij hier vandaan.

3. Leid mij uw hoge woning binnen.
Dan is de tijd van strijd voorbij.
Als U mij zo laat overwinnen,
dan kan mijn hart opnieuw beginnen.
Dan zal ik zingen, vrij en blij:
U bent er ook voor mij.

4. Ziel, waarom ben je neergebogen?
Waarom onrustig, vol verdriet?
Houd Gods betrouwbaarheid voor ogen.
Je zult Hem zeker weer verhogen.
Hij ziet je, Hij vergeet je niet:
zing een verlossingslied.

Tekst: Arie Maasland

© Small Stone Media t/a Dicht bij de Bijbel
Alle rechten voorbehouden

Geef feedback op deze psalm

Gebruik in diensten

Wij willen u aanmoedigen de liederen binnen uw kerkelijke gemeenschap te zingen, uit te voeren, teksten af te drukken en/of liedteksten te projecteren. Wij verwachten hierbij echter wel dat u een CCLi Licentie heeft afgesloten. Voor meer informatie CCLi Benelux.

Beamsheets

Van alle psalmen zijn beamsheets beschikbaar, zie de downloadlink hieronder. De beamsheets hebben een transparante achtergrond. U kunt uw eigen achtergrond gebruiken.
Wij raden u af om van de beamsheets een eigen database op te bouwen, omdat er op detail nog wel eens een wijziging wordt doorgevoerd in de tekst. Download dus bij de voorbereidingen van uw beamerpresentatie altijd de meest recente sheets van onze website.

Download hier de beamsheets

Audio-opname

Gespeeld door Dick Sanderman (via: PCorgel.nl)

Video-opname

1. Geduchte God, hoor mijn gebeden;
Strijd voor mijn recht, en maak mij vrij
Van hen, die, vol arglistigheden,
Gerechtigheid en trouw vertreden,
Opdat mijn ziel Uw naam belij'
En U geheiligd zij.

2. Mijn God, ik steun op Uw vermogen,
Gij zijt de sterkte van mijn hart;
Waarom verstoot Gij m' uit Uw ogen,
Waarom ga ik terneergebogen,
Door 's vijands wreed geweld benard,
Gestaag in 't aak'lig zwart?

3. Zend HEER', Uw licht en waarheid neder,
En breng mij, door dien glans geleid,
Tot Uw gewijde tente weder
Dan klimt mijn bange ziel gereder
Ten berge van Uw heiligheid,
Daar mij Uw gunst verbeidt.

4. Dan ga ik op tot Gods altaren,
Tot God, mijn God, de bron van vreugd;
Dan zal ik, juichend, stem en snaren
Ten roem van Zijne goedheid paren,
Die, na kortstondig ongeneugt
Mij eindeloos verheugt.

5. Mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen?
Wat zijt g' onrustig in uw lot?
Berust in 's HEEREN welbehagen,
Hij doet welhaast uw heilzon dagen;
Uw hoop herleev', naar Zijn gebod;
Mijn Redder is mijn God.

1. Neem mijn zaak aan, wreek mij, o Heere,
Naar Uw grote goedheid vermaard;
Van hen die vals en wreed zijn zere,
Ja ook vol listen en onere,
Die gans boselijk zijn geaard,
Mijn ziel toch nu bewaart.

2. Gij zijt toch, Heer, mijn sterkte krachtig,
Waarom verstoot Gij mij zo gaar?
Waarom laat Gij mij, Heer almachtig,
Treuren en altijd wenen klachtig?
En voor mijn vijand hier en daar
Veldvluchtig zijn eenpaar?

3. Laat Uw klaarheid, o God waarachtig
En Uwe trouw ons schijnen zoet.
Dat die ons geleiden aandachtig
Tot Uwen heil'gen berg eendrachtig,
En tot Uwe tenten zeer goed,
Met een need'rig gemoed.

4. Daar zal ik dan vrijmoedig wezen
Om tot Gods altaar vrij te gaan,
Tot God, Die mijn vreugd' is geprezen,
En mijn geneugte uitgelezen;
Dies zal ik vro de harpe slaan,
En prijzen nu voortaan.

5. Mijn ziel wat wilt gij u benauwen,
En in mij maken zulk misbaar?
Op uwen God wil toch betrouwen,
Dien ik nog zal zonder verflauwen
Prijzen; omdat Hij mij voorwaar
Helpt als mijn God eerbaar.

1. O God, kom mijn geding beslechten,
verlos mij van wie U versmaadt,
Boosdoeners willen met mij rechten,
die niet aan trouw en waarheid hechten.
Doe mij ontkomen aan hun haat,
o Heer, mijn toeverlaat.

2. Zijt Gij dan niet mijn burcht gebleven,
de sterke vesting van mijn hart?
Waarom hebt Gij dan nu mijn leven
aan mijn belagers prijsgegeven?
Waarom ga ik gebukt van smart,
gekleed in somber zwart?

3. O Here God, kom mij bevrijden,
zend mij uw waarheid en uw licht
die naar uw heil'ge berg mij leiden,
waar Gij mij woning wilt bereiden.
Geef dat ik door U opgericht
kom voor uw aangezicht.

4. Dan ga ik op tot uw altaren,
tot U, o bron van zaligheid.
Dan mag mijn ziel uw heil ervaren
en dankbaar ruisen alle snaren
voor U die al mijn vreugde zijt
en eindloos mij verblijdt.

5. Mijn ziel, hoe zijt gij zo verslagen,
mijn hart, wat kwelt gij u zozeer?
Vertrouw op 's Heren welbehagen.
Hij doet weldra de morgen dagen.
ja, ik zal zingen tot zijn eer:
mijn redder is de Heer.

1. O God, kom mijn geding beslechten,
verlos mij van wie U versmaadt.
Boosdoeners willen met mij rechten,
die niet aan trouw en waarheid hechten.
Doe mij ontkomen aan hun haat,
o Heer, mijn toeverlaat.

2. Zijt Gij dan niet mijn burcht gebleven,
de sterke vesting van mijn hart?
Waarom hebt Gij dan nu mijn leven
aan mijn belagers prijsgegeven?
Waarom ga ik gebukt van smart,
gekleed in somber zwart?

3. O Here God, kom mij bevrijden,
zend mij uw waarheid en uw licht
die naar uw heilge berg mij leiden,
waar Gij mij woning wilt bereiden.
Geef dat ik door U opgericht
kom voor uw aangezicht.

4. Dan ga ik op tot uw altaren,
tot U, o bron van zaligheid.
Dan mag mijn ziel uw heil ervaren
en dankbaar ruisen alle snaren
voor U die al mijn vreugde zijt
en eindloos mij verblijdt.

5. Mijn ziel, hoe zijt gij zo verslagen,
mijn hart, wat kwelt gij u zozeer?
Vertrouw op 's Heren welbehagen.
Hij doet weldra de morgen dagen.
Ja, ik zal zingen tot zijn eer:
mijn redder is de Heer.