Bundel De NieuwepsalmberijmingBestel nu

BUNDEL DE NIEUWE PSALMBERIJMING

De Nieuwe Psalmberijming bevat een nieuwe, eigentijdse berijming van alle 150 psalmen op de Geneefse melodieën.

Prijs: € 22,99

(gratis verzending binnen Nederland)

Ga direct naar psalm

Zoek op tekst:

Schrijf je in voor de nieuwsbrief:

 

Psalm 11

1. Ik schuil bij God, waarom zou jij dan zeggen:
‘Vlieg als een vogel vlug hier ver vandaan,
want goddelozen zoeken jou: ze leggen
hun pijlen op de boog en vallen aan.
’s Nachts jagen ze op mensen die goed leven.
Kan een rechtvaardige nog blijven staan
nu alle fundamenten het begeven?’

2. De HEER doorziet de slechten en de goeden
vanaf zijn troon die in de hemel staat.
De goddeloze treft Hij met zijn woede;
wie het geweld verheerlijkt voelt zijn haat:
Hij laat hem voor zijn gruweldaden boeten.
God is rechtvaardig: wie de zonde laat
zal Hij met liefde in zijn huis begroeten.

1. Ik schuil bij God, waarom zou jij dan zeggen:
‘Vlieg als een vogel vlug hier ver vandaan,
want goddelozen zoeken jou: ze leggen
hun pijlen op de boog en vallen aan.
’s Nachts jagen ze op mensen die goed leven.
Kan een rechtvaardige nog blijven staan
nu alle fundamenten het begeven?’

2. De HEER doorziet de slechten en de goeden
vanaf zijn troon die in de hemel staat.
De goddeloze treft Hij met zijn woede;
wie het geweld verheerlijkt voelt zijn haat:
Hij laat hem voor zijn gruweldaden boeten.
God is rechtvaardig: wie de zonde laat
zal Hij met liefde in zijn huis begroeten.

Open deze psalm in de app van DNP

Tekst: Jan Pieter Kuijper

© Small Stone Media t/a Dicht bij de Bijbel
Alle rechten voorbehouden

De nieuwe psalmberijming

1. Ik schuil bij God, waarom zou jij dan zeggen:
‘Vlieg als een vogel vlug hier ver vandaan,
want goddelozen zoeken jou: ze leggen
hun pijlen op de boog en vallen aan.
’s Nachts jagen ze op mensen die goed leven.
Kan een rechtvaardige nog blijven staan
nu alle fundamenten het begeven?’

2. De HEER doorziet de slechten en de goeden
vanaf zijn troon die in de hemel staat.
De goddeloze treft Hij met zijn woede;
wie het geweld verheerlijkt voelt zijn haat:
Hij laat hem voor zijn gruweldaden boeten.
God is rechtvaardig: wie de zonde laat
zal Hij met liefde in zijn huis begroeten.

1. Ik schuil bij God, waarom zou jij dan zeggen:
‘Vlieg als een vogel vlug hier ver vandaan,
want goddelozen zoeken jou: ze leggen
hun pijlen op de boog en vallen aan.
’s Nachts jagen ze op mensen die goed leven.
Kan een rechtvaardige nog blijven staan
nu alle fundamenten het begeven?’

2. De HEER doorziet de slechten en de goeden
vanaf zijn troon die in de hemel staat.
De goddeloze treft Hij met zijn woede;
wie het geweld verheerlijkt voelt zijn haat:
Hij laat hem voor zijn gruweldaden boeten.
God is rechtvaardig: wie de zonde laat
zal Hij met liefde in zijn huis begroeten.

Tekst: Jan Pieter Kuijper

© Small Stone Media t/a Dicht bij de Bijbel
Alle rechten voorbehouden

Gebruik in diensten

Wij willen u aanmoedigen de psalmen van De Nieuwe Psalmberijming binnen uw kerkelijke gemeenschap te zingen, uit te voeren, teksten af te drukken en/of liedteksten te projecteren.

Wij verwachten wel dat u een CCLi Licentie heeft afgesloten. Voor meer informatie CCLi Benelux. Gebruik voor deze psalm liednummer 7101736 bij uw rapportage aan CCLi.

Beamsheets

Download hieronder de beamsheets van deze psalm.

Beamsheets witte achtergrond (4:3)
Beamsheets zwarte achtergrond (4:3)


Beamsheets witte achtergrond (16:9)

Beamsheets zwarte achtergrond (16:9)

Bladmuziek Psalternatief

Psalternatief is een project voor psalm en band. De bladmuziek is uitgeschreven met tekst, melodie en akkoordsymbolen.
Download hier de bladmuziek

Melodie

Zetting Claude Goudimel, gespeeld door Dick Sanderman via Hauptwerk sampleset Zwolle

1 Op God alleen betrouw ik in mijn noden.
Hoe zegt gij trots tot mij in mijn verdriet:
"Nu ijlings heen, nu naar 't gebergt' gevloden,
Gelijk vol angst een schuwe vogel vliedt."
Men ziet den boog door goddelozen stellen;
Men spant de pees, men schikt den pijl, en schiet,
Om onverwacht d' oprechten neer te vellen.

2 Dus wordt gewis, in 't veilig samenleven,
De grondslag van 't vertrouwen omgerukt;
Wat heeft het volk, 't rechtvaardig volk, misdreven?
Maar d' Opperheer, voor Wien al 't schepsel bukt,
Ziet van Zijn troon oplettend naar beneden:
Hij, die nooit duldt, dat d' onschuld wordt verdrukt,
Proeft elks gedrag, zelfs met Zijn ogenleden.

3 d' Alwijze God beproeft wel eens d' oprechten;
En tuchtigt hen; maar elk, die 't kwaad bemint.
Die met geweld zijn naaste durft bevechten;
Blijft steeds gehaat, tot hem de wraak verslindt.
God heeft alreeds der bozen straf gezworen;
Straks dalen vuur en strikken; wervelwind
En zwavel neer; die kelk is hun beschoren.

4 Rechtvaardig is de HEER' in al Zijn handel;
Hij, die in 't recht Zijn welbehagen vindt,
Slaat gunstig 't oog op aller vromen wandel.

1. Ik betrouw op God met harte zeer reine;
Hoe spreekt Gij tot mijn ziel in dit verdriet:
Vliegt haast op den berg, als een vogel kleine?
't Is waar, dat de bozen, zo men wel ziet,
Haar bogen spannen en met pijlen mikken,
Daarmee elk van hen de vromen doorschiet,
En heimelijk zoekt met list te verstrikken.

2. Maar men zal haast zien dat al de gedachten
Der bozen werden gans met een verstoord.
Wat hebt gij over den vromen voor klachten?
Zijt zeker dat God dit al zit en hoort,
Die in Zijnen hogen troon zit verheven;
Dien alle ding bekend is (naar Zijn woord),
Wat zij al doen, die hier beneden leven.

3. God proeft de vromen wel in alle wijzen;
Maar van hen, die hier bedrijven geweld
En onrecht, heeft onze God een afgrijzen;
Die zullen ook met vuur wezen gekweld.
Haar deel zal zijn veel windige tempeesten;
Sulfer en vlamme, die 't alles versmelt,
Werd geschonken den minsten en den meesten.

4. God is gerecht en Hij bemint gestadig
Gerechtigheid, ook dien die hem wel stelt
Tot vromigheid, dien aanziet God genadig.

1. Ik schuil bij God. Hoe kunt gij dan nog zeggen:
"Neem naar de bergen, vogel, snel de vlucht;
zie hoe ze pijlen op hun bogen leggen,
die zich niet storen aan des Heeren tucht;
reinen van hart, zie hoe zij op u richten,
hoor in de duisternis hun boos gerucht,
als alles valt, moet gij dan ook niet zwichten?"

2. De Heer is hoog in zijn paleis gezeten,
in heilig schijnsel troont zijn majesteit.
De hele wereld kan zijn oog doormeten.
Zijn blik toetst ieder mens te allen tijd,
en in een zuiv're schaal weegt Hij hun daden.
Geweldenaars treft zijn verbolgenheid.
Zijn toorn verzengt wie zwelgen in het kwade.

3. De Heer zal vuur en zwavelregen zenden.
Een hete wind steekt op en schroeit hun grond.
Dit valt ten deel aan wie zich van Hem wenden,
want onze Heer is trouw aan zijn verbond
en Hij bemint wie wand'len in zijn wegen.
Al wie op aarde rechte paden vond
gaan blij het blinken van zijn aanschijn tegen.

1. De Here is mijn toevlucht en mijn sterkte.
Hoe durft u dan te zeggen tegen mij:
Vlucht als een vogel snel naar uw gebergte,
ver van het kwaad zult u daar veilig zijn.
Zie, goddelozen spannen reeds de koorden,
schikken de pijl en sluipen naderbij,
om in het donker vromen te vermoorden.

2. Wat kunnen, als het recht hier wordt vertreden,
de grondslag van het recht niet meer bestaat,
rechtvaardigen beginnen hier beneden?
Wie is voor hen een hulp, een toeverlaat?
De Here in zijn hoog paleis zal tonen
dat Hem vanaf zijn troon geen ding ontgaat.
Zijn blik doorgrondt hen die op aarde wonen.

3. De Here toetst rechtvaardigen en bozen.
Hij haat hartgrondig wie geweld bemint.
Met vuur en zwavel treft Hij goddelozen
en zendt als straf een schroeiend hete wind.
Rechtvaardig is de Heer, mijn vast vertrouwen,
die in gerechtigheid zijn vreugde vindt.
Oprechten zullen zijn gelaat aanschouwen.

Bijbelteksten

Het uitgangspunt van De Nieuwe Psalmberijming is de Hebreeuwse grondtekst, niet een specifieke vertaling.

Ter referentie vindt u hieronder de links naar de tekst van de psalm in diverse Nederlandse vertalingen.