Bundel De NieuwepsalmberijmingDe steun van een vrienden- kring die elk jaar een be- scheiden steentje bijdraagt is onmisbaar voor ons.

Word daarom vriend van stichting Dicht bij de Bijbel en ontvang het boek 'Alleen Uw liefde laat mij leven' t.w.v. € 18,99 geheel gratis!

Schrijf je in voor de nieuwsbrief:

De tekst van Psalm 119 heeft mij blij verrast. Tijdens de voorbereiding van een kleine preekserie uit deze lange maar zo leeswaardige psalm heb ik met genoegen het lied in De Nieuwe Psalmberijming gezongen. Fijn te weten dat het lied van de eerste Hebreeuwse letter tot en met de laatste de Here j... Lees meer »

Ds. G. (Gerrit) de Klein | Vrije Evangelische Gemeenten

Ds. G. (Gerrit) de Klein
Vrije Evangelische Gemeenten

Lees alle quotes

Psalm 131

De nieuwe psalmberijming

1. Mijn hart is niet hoogmoedig, HEER:
ik kijk niet op een ander neer.
Ik grijp geen grootse dingen aan
die mijn begrip te boven gaan.

2. Ik kies de stilte, doelbewust,
en breng mezelf tot diepe rust.
Ik houd mij klein, zoals een kind
dat bij zijn moeder vrede vindt.

3. Niet altijd wordt mijn wens vervuld,
toch ben ik stil en heb geduld.
Wacht, Israël, zo op de HEER,
verwacht Hem nu en altijd weer!

Tekst: Adriaan Molenaar

© Small Stone Media t/a Dicht bij de Bijbel
Alle rechten voorbehouden

De nieuwe psalmberijming

1. Mijn hart is niet hoogmoedig, HEER:
ik kijk niet op een ander neer.
Ik grijp geen grootse dingen aan
die mijn begrip te boven gaan.

2. Ik kies de stilte, doelbewust,
en breng mezelf tot diepe rust.
Ik houd mij klein, zoals een kind
dat bij zijn moeder vrede vindt.

3. Niet altijd wordt mijn wens vervuld,
toch ben ik stil en heb geduld.
Wacht, Israël, zo op de HEER,
verwacht Hem nu en altijd weer!

Tekst: Adriaan Molenaar

© Small Stone Media t/a Dicht bij de Bijbel
Alle rechten voorbehouden

Geef feedback op deze psalm (opent in nieuw tabblad)

Gebruik in diensten

Wij willen u aanmoedigen de psalmen van De Nieuwe Psalmberijming binnen uw kerkelijke gemeenschap te zingen, uit te voeren, teksten af te drukken en/of liedteksten te projecteren.

Wij verwachten wel dat u een CCLi Licentie heeft afgesloten. Voor meer informatie CCLi Benelux. Gebruik voor deze psalm liednummer 7066975 bij uw rapportage aan CCLi.

Beamsheets

Van alle psalmen zijn beamsheets beschikbaar, zie de downloadlink hieronder. De beamsheets hebben een transparante achtergrond. U kunt uw eigen achtergrond gebruiken.
Wij raden u af om van de beamsheets een eigen database op te bouwen, omdat er op detail nog wel eens een wijziging wordt doorgevoerd in de tekst. Download dus bij de voorbereidingen van uw beamerpresentatie altijd de meest recente sheets van onze website.

Download hier de beamsheets

Melodie

Gespeeld door Dick Sanderman (via: PCorgel.nl)

Alternatieve melodieën

Deze psalm heeft dezelfde melodie als Psalm 100 en 142

Deze psalm kan ook gezongen worden op de melodie van:
- Psalm 134
- LvdK 192 'O kostbaar kruis, o wonder Gods'
- LvdK 237 'Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer'
- LvdK 239 'Kom Schepper God, o Heil'ge Geest'
- Lvdk 281 'Jezus zal heersen waar de zon'
- LvdK 375 'De trouw en goedheid van de Heer'
- LvdK 380 'Ontwaak, o mens, de dag breekt aan'
- LvdK 386 'De nacht, de moeder van de rust'
- LvdK 387 'O Heer mijn God, ook deze nacht'
- LvdK 437 'Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht'
- Avondzang 'O grote Christus, eeuwig licht'
- Herv Bundel 24 'Dit is de dag die God ons schenkt'
- Joh de Heer 25 'Daar juicht een toon, daar klinkt een stem'

1. Mijn hart verheft zich niet, o HEER',
Mijn ogen zijn niet hoog; 'k verkeer,
Ik wandel niet in 't geen te groot,
Te vreemd is voor Uw gunstgenoot.

2. Heb ik mijn ziel niet stil gezet,
En mij verloochend naar Uw wet,
Gelijk het pas gespeende kind
Zich stil bij zijne moeder vind?

3. Mijn ziel, die naar den vrede haakt,
En 't morrend ongenoegen wraakt,
Is in mij als een kind gespeend,
En heeft zich met Uw wil vereend.

4. Dat lsrel op den HEER' vertrouw';
Zijn hoop op Gods ontferming bouw',
En stil berust' in Zijn beleid,
Van nu tot in all' eeuwigheid.

1. Mijn hart is, Heer, in groot eenvoud
Ootmoedig; ook en zijn niet stout
Mijn ogen; ik durf niet bestaan
Dingen die mij te boven gaan.
 
2. Heb ik mijn boze lusten wild
Niet overwonnen en gestild? 
Heb ik mij alzo niet verkleend,
Als een kind dat de moeder speent?
 
3. Heb ik mij niet gelijk, o Heer,
Geacht, als een kindeke teer?
Ja als een gespeend kind zeer fijn,
Met recht mag ik verstoten zijn.
 
4. Israël zal van nu voortaan
Op den Heer zijnen God vast staan
En hopen op Zijn goedigheid
Van nu tot in der eeuwigheid.

1. O Heer, er is geen trots in mij,
ik houd mijn hart van hoogmoed vrij,
ik zoek niet met een waanwijs oog
naar wat te groot is en te hoog.

2. Heb ik mijn ziel niet naar uw wil
gevoegd in vrede, mild en stil,
zoals het pas gespeende kind
troost in zijn moeders armen vindt?

3. Gespeend en toch getroost, zo laat
mijn ziel zich leiden door Gods raad.
Hoop, Israël, op God den Heer,
rust bij Hem nu en immermeer.

1. O Heer, er is geen trots in mij,
ik houd mijn hart van hoogmoed vrij,
ik zoek niet met een waanwijs oog
naar wat te groot is en te hoog.

2. Heb ik mijn ziel niet naar uw wil
gevoegd in vrede, mild en stil,
zoals het pas gespeende kind
troost in zijn moeders armen vindt?

3. Gespeend en toch getroost, zo laat
mijn ziel zich leiden door Gods raad.
Hoop, Israël, op God den Heer,
rust bij Hem nu en immermeer.

Bijbelteksten

Het uitgangspunt van De Nieuwe Psalmberijming is de Hebreeuwse grondtekst, niet een specifieke vertaling.

Ter referentie vindt u hieronder de links naar de tekst van de psalm in diverse Nederlandse vertalingen.