Bundel De NieuwepsalmberijmingDe steun van een vrienden- kring die elk jaar een be- scheiden steentje bijdraagt is onmisbaar voor ons.

Word daarom vriend van stichting Dicht bij de Bijbel en ontvang het boek 'Alleen Uw liefde laat mij leven' t.w.v. € 18,99 geheel gratis!

Ga direct naar psalm

Zoek op tekst:

Zoek op gelegenheid:

Schrijf je in voor de nieuwsbrief:

revisieronde de nieuwe psalmberijming

De Nieuwe Psalmberijming is een initiatief van de stichting Dicht bij de Bijbel. In 2014 is de stichting gestart met het berijmen van alle psalmen en ondertussen staan alle 150 psalmen op de website. Op dit moment wordt er gewerkt aan de laatste revisieronde. De planning voor deze revisieronde is als volgt:

- September 2019: Psalm 1 t/m 25 (afgerond, aangepaste teksten staan online)
- Oktober 2019: Psalm 26 t/m 50 (afgerond, aangepaste teksten staan online)
- November 2019: Psalm 51 t/m 75 (afgerond, aangepaste teksten staan online)

- Januari 2020: Psalm  76 t/m 100 (afronding in behandeling)
- Februari 2020: Psalm 101 t/m 125
- Maart 2020: Psalm 126 t/m 150

Tijdens deze maanden kan het voorkomen dat de beamsheets van diverse psalmen even niet beschikbaar zijn.  
Als alles volgens de planning verloopt kunnen we in de tweede helft van 2020 de bundel in gedrukte vorm uitgeven.

Ga direct naar de psalmen

De tekst van Psalm 119 heeft mij blij verrast. Tijdens de voorbereiding van een kleine preekserie uit deze lange maar zo leeswaardige psalm heb ik met genoegen het lied in De Nieuwe Psalmberijming gezongen. Fijn te weten dat het lied van de eerste Hebreeuwse letter tot en met de laatste de Here j... Lees meer »

Ds. G. (Gerrit) de Klein | Vrije Evangelische Gemeenten

Ds. G. (Gerrit) de Klein
Vrije Evangelische Gemeenten

Lees alle quotes

Onlangs AFGERONDE psalmen

1. Houd U niet stil, geef antwoord, God!
Uw haters smeden een complot.
U kunt niet langer blijven zwijgen;
hoor hoe ze U en ons bedreigen:
‘We gaan dat volk de dood injagen.
Geen mens zal ooit hun naam meer dragen!’

2. Het voortbestaan van Israël,
uw lieveling, staat op het spel.
De volken die ons land omringen
gaan onze steden binnendringen!
Zelfs Assur heeft zich aangesloten
om met zijn leger door te stoten.

3. God, toon ook nu uw sterke hand.
Strooi hen als mest uit op het land.
Straf elke vorst en elke leider;
wees onze koning en bevrijder.
Wil al uw vijanden beletten
uw mooie woonplaats te bezetten.

4. Mijn God, maak hen als waaiend kaf;
blaas hen als pluisjes van U af.
Laat hen niet aan uw toorn ontkomen;
verbrand hen zoals vuur de bomen.
Stuur stormen om hen weg te vagen;
laat wervelwinden hen verjagen.

5. Ontneem de vijanden hun eer,
zodat ze U gaan zoeken, HEER.
Laat hen met schaamrood op de kaken
volledig in verwarring raken.
Dan weten al uw tegenstanders
dat U regeert en niemand anders!

1. God, laat de koning goed regeren,
met recht en met beleid.
Wil hem de wijze wetten leren
van uw gerechtigheid.
Dan zullen bergen vrede dragen,
rust recht op elke top.
Verdrukkers worden neergeslagen,
verdrukten richt hij op.

2. Laat onze koning hooggeacht zijn
zolang de zon bestaat.
Moge hij eeuwen aan de macht zijn
totdat de maan vergaat.
Hij brengt nieuw leven, als de regen
die dorstig land bevloeit:
wie eerlijk leeft ervaart zijn zegen,
terwijl de vrede bloeit.

3. Van zee tot zee zal Hij regeren,
van eiland tot woestijn.
Elk volk zal Hem als heerser eren
en Hem gehoorzaam zijn.
Geschenken zullen binnenstromen,
een schat aan eerbetoon.
Ja, alle vorsten zullen komen
en knielen voor zijn troon.

4. Wie tot hem roept zal hij bevrijden;
wie zwak is staat hij bij.
Voor wie geen hulp heeft zal hij strijden;
wie vast zit maakt hij vrij.
Wie arm zijn of door zorg gebogen,
verdrukt of diep in nood –
hun bloed is kostbaar in zijn ogen.
Hij redt hen van de dood.

5. ‘Leve de koning!’ roepen mensen;
ze geven gul hun goud.
Voortdurend klinken zegenwensen;
men bidt voor zijn behoud.
Groot is de oogst, zelfs waar tevoren
geen graan ooit groeien kon.
Het bergland vol van golvend koren
lijkt op de Libanon.

6. De stad mag groei en bloei beleven
zoals een frisse plant.
De koning staat hoog aangeschreven;
zijn naam klinkt door het land.
Zolang de zon voor ons blijft rijzen
blijft ook zijn naam ons bij.
Elk volk zal hem gelukkig prijzen
en wenst te zijn als hij.

7. Laat iedereen de HEER bezingen.
Roep het de wereld rond:
de HEER alleen doet grote dingen,
de God van het verbond.
Zijn lof moet klinken door de tijden;
groot is zijn roem en eer.
Laat al wat leeft zijn naam belijden.
Ja, amen, loof de HEER!

1. Genade, God, genade nu ik zucht.
Geef mij genade nu ik tot U vlucht.
Ik schuil onder uw vleugels met mijn zorgen.
Dicht aan uw hart vind ik weer licht en lucht.
In doodsgevaar verwacht ik toch de morgen.

2. Ik smeek de Allerhoogste om gehoor,
Hem die mij helpt en vasthoudt in zijn spoor.
Vanuit de hemel zal Hij mij bewaren.
Wie mij bedreigen gaan er laf vandoor,
terwijl Hij mij zijn liefde laat ervaren.

3. Een leeuwentroep valt mij venijnig aan.
Hun tong is als een zwaard waarmee ze slaan.
Ze komen met schandalige verhalen.
Vervul de hemel, Heer, door op te staan.
Laat heel de aarde van uw glorie stralen.

4. Ze hadden een gemene strik gezet.
Ik raakte vastgebonden in hun net –
maar God verloste mij, ik kon weer zingen.
Vanuit hun valkuil heeft Hij mij gered,
terwijl zij jammerlijk te gronde gingen.

5. Ik ben gerust: God biedt mij veiligheid.
Ik ben gerust en meer dan graag bereid
om Hem te prijzen, om mijn hart te delen.
Kom ziel, en zing! Kom harp, speel toegewijd!
Ik zal de nieuwe morgen wakker spelen.

6. Voor U, mijn God, hef ik een loflied aan:
uw trouw en liefde zullen nooit vergaan.
Laat alle volken dit refrein herhalen:
Vervul de hemel, Heer, door op te staan.
Laat heel de aarde van uw glorie stralen.

1. Ik zoek U, God, in de woestijn.
Hier in een land waar niets wil groeien
blijft het verlangen in mij gloeien:
wat zou ik graag dicht bij U zijn.
Heer, in uw tempel, hoog verheven,
zag ik uw majesteit en macht.
Ik zing voor U, op wie ik wacht:
uw liefde is meer dan het leven.

2. Ik prijs uw naam, nu en voorgoed.
Mijn handen steek ik blij naar boven.
Mijn mond zal U uitbundig loven:
U zegent mij in overvloed.
Zelfs ’s nachts in bed blijf ik bedenken
hoe vaak ik redding bij U zocht.
Ik volg U, diep aan U verknocht.
Uw hand blijft mij beschutting schenken.

3. Laat wie mij naar het leven staan
verbijsterd in de aarde zinken.
Laat wie mijn bloed wel kunnen drinken
door jakhalzen te gronde gaan.
Ik zal mij in mijn God verheugen.
Gelukkig is wie bij Hem zweert,
wie Hem met hart en ziel vereert -
maar sterven zal wie leeft van leugen.

1. God, geef antwoord op mijn smeken.
Haast bezweken
leef ik ver bij U vandaan,
Luister naar mijn angstig klagen;
hoor mijn vragen.
Laat mij niet verloren gaan.

2. U, mijn schuilplaats, U, mijn toren,
wil mij horen;
wees opnieuw mijn toevluchtsoord.
Veilig bij U weggekropen
blijf ik hopen
op U die mij altijd hoort.

3. Geef de koning vol ontferming
de bescherming
van uw waar en trouw beleid.
Dan zal ik uw naam steeds prijzen
en bewijzen
dat ik U ben toegewijd.

1. Wat sta je het kwaad te bezingen,
jij zogenaamde held?
Gods goedheid laat zich niet verdringen,
al schuw jij geen geweld.
Jouw tong brengt pijn en ongeluk;
hij maakt de mensen stuk.

2. God zelf zal je grijpen en breken.
Je einde is nabij.
Wie goed doen zullen ervan spreken
met diep ontzag en blij:
‘De rijkdom die zijn redding leek,
laat hem nu in de steek.’

3. Ik ben als een boom, ik zal groeien
in Gods aanwezigheid.
Zijn liefde laat mijn leven bloeien;
zijn trouw steunt mij altijd.
Met allen die U dienen, Heer,
breng ik U eeuwig eer.

Laatste nieuws

Nieuwsbrief december 2019

Lees meer »

Nieuwsbrief november 2019

Lees meer »

29 september 2019: Dienst CGK Leeuwarden i.s.m. De Nieuw Psalmberijming

Lees meer »

De Nieuwe Psalmberijming beschikbaar in KerkBeamer

Lees meer »

Steun onze missie

Steun ons werk om de psalmen te herdichten in de taal van nu.

Betaal met iDEAL

of word vriend van Stichting Dicht bij de Bijbel voor € 37,50 per jaar en ontvang een uniek welkomstgeschenk.