Bundel De NieuwepsalmberijmingDe steun van een vrienden- kring die elk jaar een be- scheiden steentje bijdraagt is onmisbaar voor ons.

Word daarom vriend van stichting Dicht bij de Bijbel en ontvang het boek 'Alleen Uw liefde laat mij leven' t.w.v. € 18,99 geheel gratis!

Ga direct naar psalm

Zoek op tekst:

Zoek op gelegenheid:

Schrijf je in voor de nieuwsbrief:

revisieronde de nieuwe psalmberijming

De Nieuwe Psalmberijming is een initiatief van de stichting Dicht bij de Bijbel. In 2014 is de stichting gestart met het berijmen van alle psalmen en ondertussen staan alle 150 psalmen op de website. Op dit moment wordt er gewerkt aan de laatste revisieronde. De planning voor deze revisieronde is als volgt:

- September 2019: Psalm 1 t/m 25 (afgerond, aangepaste teksten staan online)
- Oktober 2019: Psalm 26 t/m 50 (afronding in behandeling, diverse afgeronde psalmen staan al online)
- November 2019: Psalm 51 t/m 75

- Januari 2020: Psalm  76 t/m 100
- Februari 2020: Psalm 101 t/m 125
- Maart 2020: Psalm 126 t/m 150

Tijdens deze maanden kan het voorkomen dat de beamsheets van diverse psalmen even niet beschikbaar zijn.  
Als alles volgens de planning verloopt kunnen we in de tweede helft van 2020 de bundel in gedrukte vorm uitgeven.

Ga direct naar de psalmen

Ik ben erg blij met De Nieuwe Psalmberijming. Wij zingen er regelmatig uit tijdens onze diensten. De psalmen zijn uit het leven gegrepen en daarom is het belangrijk dat de berijming aansluit bij ons dagelijks taalgebruik. Zo begrijpt ook een jongere generatie de geweldige inhoud van de psalmen. Lees meer »

Ds. G. van Harten | Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Spakenburg-Zuid

Ds. G. van Harten
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Spakenburg-Zuid

Lees alle quotes

Onlangs AFGERONDE psalmen

1. De Heer die alle macht heeft – Hij alleen! –
roept heel de aarde voor zijn troon bijeen.
In Sion, stad van smetteloze pracht,
verschijnt Hij stralend, toont Hij al zijn kracht:
Hij nadert en Hij zal beslist niet zwijgen.
Door storm omringd zal Hij zijn troon bestijgen.

2. De hemel en de aarde spreekt Hij aan:
‘Laat wie Mij trouw is, voor Mij komen staan,
wie met zijn offers zich aan Mij verbindt.
Ik zal verklaren wat Ik van hem vind.’
Gods recht staat vast, de hemel is getuige.
Hij oordeelt zuiver, iedereen moet buigen.

3. ‘Luister, mijn volk, Ik ben je God en Heer.
Je offers breng je alle dagen weer.
De beste beesten geef je – maar waarom?
De hele schepping is mijn eigendom.
Dieren genoeg die Ik zou kunnen slachten.
Moet jij Mij voeden? Weg met die gedachte!

4. Doe Ik mezelf aan stierenvlees tegoed?
Heb Ik soms dorst en drink Ik geitenbloed?
Breng offers vanuit echte dankbaarheid.
Houd je beloften, dien Mij toegewijd.
Als je om hulp roept, zal Ik reageren:
Ik zal je redden en jij zult Mij eren.’

5. God snoert wie Hem niet kennen wil de mond:
‘Je praat wel over Mij en mijn verbond,
maar hebt mijn woorden en mijn wet niet lief.
Je houdt van overspel, je bent een dief.
Je tong spreekt laster en je lippen liegen;
je eigen broer zelfs durf je te bedriegen.

6. Je denkt, alsof Ik net zo ben als jij:
God gaat stilzwijgend aan het kwaad voorbij.
Maar nee, Ik maak je daden openbaar.
Kom tot bezinning, je bent in gevaar:
wie zondigt, grijp Ik vast en laat Ik lijden –
maar wie Mij dankbaar dient, zal Ik bevrijden.’

1. Juich, applaudisseer
voor de hoogste HEER.
Volken, zing voor Hem,
zing met hart en stem:
vol van majesteit
heerst Hij wereldwijd.
God kiest onze kant:
onze aartsvijand
buigt nu voor ons neer;
niemand biedt verweer.
Krachtig geeft zijn hand
ons een prachtig land.

2. Juich, want God stijgt op;
vreugde klimt ten top.
Luid trompetgeschal
schettert overal.
Prijs de koning, zing
vol bewondering.
Wat een machtsvertoon:
God zit op zijn troon.
Heersers treden aan
om voor Hem te staan.
Wat een erewacht;
God heeft alle macht!

1. Gelukkig wie door God is vrijgesproken,
wie met bedrog en ontrouw heeft gebroken.
Gelukkig als de HEER zijn schuld vergeeft,
als in zijn geest geen onoprechtheid leeft.
Mijn misdaad bleef aan mijn geweten knagen.
Ik leed voortdurend, kreunde hele dagen.
Uw hand lag op mij, tot ik niet meer kon;
mijn kracht smolt weg als in de zomerzon.

2. Toen ik was vastgelopen in mijn zonden
kwam ik tot inkeer; ik zei onomwonden:
‘O HEER, ik was ontrouw, vergeef het mij’ -
mijn schuldenlast verdween, U sprak mij vrij.
Laat allen die zichzelf aan U verbinden,
U zoeken, HEER, zolang U zich laat vinden.
U bent mijn schuilplaats, onheil raakt mij niet;
ik juich het uit omdat U redding biedt.

3. ‘Mijn raad helpt jou om richting te bepalen.
Ik zie je gaan, Ik laat je niet verdwalen.
Verzet je niet zoals een paard dat doet,
zoals een muildier dat men dwingen moet.’
Wie kwaad doet kampt met onheil en gevaren,
maar wie op God vertrouwt, zal Hij bewaren.
Rechtvaardigen, verheug je in de HEER,
Oprechten, juich, bewijs Hem zingend eer.

1. In uw boosheid, HEER, bewaar mij.
Straf niet, spaar mij.
Pijnlijk drukt uw hand mij neer.
Heel mijn lichaam is geschonden
om mijn zonden.
Ik verdraag mijn schuld niet meer.

2. Al mijn wonden stinken, zweren.
Zwarte kleren
kleven aan mijn zieke huid.
Mijn ontstoken ingewanden
voel ik branden;
Doodvermoeid schreeuw ik het uit.

3. HEER, U kent mijn hartsverlangen,
al mijn bange
hulpgeroep tot U alleen.
Zelfs mijn vrienden gaan mij mijden
in mijn lijden.
Lastertaal klinkt om mij heen.

4. Wie mij kwellen, wie mij haten,
laat ik praten,
ook al gaan ze fel tekeer.
Met mijn allerlaatste krachten
blijf ik wachten
totdat U mij antwoordt, HEER.

5. Geef dat ik niet uit zal glijden
in het lijden
dat mij altijd vergezelt
Angstig voel ik mij en nietig,
diep verdrietig
om de zonde die mij kwelt.

6. Maar mijn vijanden zijn krachtig,
mij te machtig;
ze zijn vol van blinde haat.
Laat hen, HEER, hun zin niet krijgen.
Blijf niet zwijgen.
Red mij, steun en toeverlaat!

1. God, woedend joeg U ons uiteen.
Keer om en laat ons niet alleen!
Met dof gedreun spleet U de grond;
herstel het land, genees de wond.
U teistert ons met tegenslag.
Breng ons bijeen onder uw vlag.
Help ons de vijanden te mijden;
verhoor ons, kom uw volk bevrijden.

2. Wat werd ik vrolijk toen U zei:
‘De stamgebieden zijn van Mij.
Van oost tot west, van zuid tot noord
herneem Ik wat Mij toebehoort.
Ik overwin de tegenstand
in elke uithoek van het land.
Diep laat ik Edom voor Mij buigen.
Voor Mij zal Filistea juichen.’

3. Wie gaat voorop en voert ons aan
om onze vijand te verslaan?
Bent U het niet, God, die ons leidt,
U die ons afwees voor een tijd?
De hulp van mensen houdt geen stand.
God, sta ons bij, kies onze kant.
Dan kan de vijand niets beginnen;
we zullen zeker overwinnen.

1. Mijn God, bevrijd mij van de mensen
die onrecht doen en mij verwensen.
Mijn tegenstanders staan al klaar;
verlos mij uit het doodsgevaar.
Ze loeren, leggen hinderlagen,
hoewel ik mij niet heb misdragen.
Word wakker, HEER, zie naar mij om;
ze vallen aan, sta op en kom!

2. Ontwaak, Heer van de hemelmachten;
God van uw volk, laat mij niet wachten.
Pak onrecht tegen mij hard aan;
laat huichelaars niet vrijuit gaan.
Ze zijn als honden die mij haten:
ze zwerven grommend door de straten.
Ze kwetsen mij met ieder woord
en denken dat U hen niet hoort.

3. Maar U, de God op wie ik reken,
hoort dat zij vloeken, leugens spreken.
Met hun venijn drijft U de spot.
U bent mijn burcht, mijn sterke God.
Vernietig hen, maar wacht nog even;
laat hen een poosje dakloos leven,
zodat mijn volk hun zwerftocht ziet -
en spaar daarna hun leven niet.

4. Ze gaan maar door met kwaad verspreiden.
Gun niemand van hen medelijden.
Sla woedend toe, maak zo bekend
dat U de God van Jakob bent.
Laat alle mensen die mij haten
als honden zwerven door de straten.
Laat hen, als er geen voedsel is,
maar janken in de duisternis.

5. Heer, ik bezing U elke morgen,
want U zult altijd voor mij zorgen.
U bent mijn burcht op wie ik bouw;
mijn sterke God, U blijft mij trouw.

Laatste nieuws

Nieuwsbrief november 2019

Lees meer »

29 september 2019: Dienst CGK Leeuwarden i.s.m. De Nieuw Psalmberijming

Lees meer »

De Nieuwe Psalmberijming beschikbaar in KerkBeamer

Lees meer »

Christelijk Weekblad: Psalmen in nieuwe taal

Lees meer »

Steun onze missie

Steun ons werk om de psalmen te herdichten in de taal van nu.

Betaal met iDEAL

of word vriend van Stichting Dicht bij de Bijbel voor € 37,50 per jaar en ontvang een uniek welkomstgeschenk.