Bundel De NieuwepsalmberijmingBestel nu

BUNDEL DE NIEUWE PSALMBERIJMING

De Nieuwe Psalmberijming bevat een nieuwe, eigentijdse berijming van alle 150 psalmen op de Geneefse melodieën.

Prijs: € 22,99

(gratis verzending binnen Nederland)

Ga direct naar psalm

Zoek op tekst:

Schrijf je in voor de nieuwsbrief:

 

Psalm 123

1. Ik sla naar U, die in de hemel zit,
mijn ogen op en bid.
Zoals een knecht zijn meester aan blijft kijken
tot die zijn gunst laat blijken,
zoals een dienstmaagd met haar blik blijft smeken
om een welwillend teken,
zo richten wij verwachtingsvol het oog
naar onze God omhoog.

2. Heb medelijden, wees genadig, HEER,
wij redden het niet meer.
Alle verachting heeft ons lamgeslagen,
de smaad is niet te dragen.
Spottende mensen willen ons bezeren
en achteloos kleineren.
HEER, doe iets aan die arrogante toon.
Verlos ons van hun hoon.

1. Ik sla naar U, die in de hemel zit,
mijn ogen op en bid.
Zoals een knecht zijn meester aan blijft kijken
tot die zijn gunst laat blijken,
zoals een dienstmaagd met haar blik blijft smeken
om een welwillend teken,
zo richten wij verwachtingsvol het oog
naar onze God omhoog.

2. Heb medelijden, wees genadig, HEER,
wij redden het niet meer.
Alle verachting heeft ons lamgeslagen,
de smaad is niet te dragen.
Spottende mensen willen ons bezeren
en achteloos kleineren.
HEER, doe iets aan die arrogante toon.
Verlos ons van hun hoon.

Open deze psalm in de app van DNP

Tekst: Jan Pieter Kuijper

© Small Stone Media t/a Dicht bij de Bijbel
Alle rechten voorbehouden

De nieuwe psalmberijming

1. Ik sla naar U, die in de hemel zit,
mijn ogen op en bid.
Zoals een knecht zijn meester aan blijft kijken
tot die zijn gunst laat blijken,
zoals een dienstmaagd met haar blik blijft smeken
om een welwillend teken,
zo richten wij verwachtingsvol het oog
naar onze God omhoog.

2. Heb medelijden, wees genadig, HEER,
wij redden het niet meer.
Alle verachting heeft ons lamgeslagen,
de smaad is niet te dragen.
Spottende mensen willen ons bezeren
en achteloos kleineren.
HEER, doe iets aan die arrogante toon.
Verlos ons van hun hoon.

1. Ik sla naar U, die in de hemel zit,
mijn ogen op en bid.
Zoals een knecht zijn meester aan blijft kijken
tot die zijn gunst laat blijken,
zoals een dienstmaagd met haar blik blijft smeken
om een welwillend teken,
zo richten wij verwachtingsvol het oog
naar onze God omhoog.

2. Heb medelijden, wees genadig, HEER,
wij redden het niet meer.
Alle verachting heeft ons lamgeslagen,
de smaad is niet te dragen.
Spottende mensen willen ons bezeren
en achteloos kleineren.
HEER, doe iets aan die arrogante toon.
Verlos ons van hun hoon.

Tekst: Jan Pieter Kuijper

© Small Stone Media t/a Dicht bij de Bijbel
Alle rechten voorbehouden

Gebruik in diensten

Wij willen u aanmoedigen de psalmen van De Nieuwe Psalmberijming binnen uw kerkelijke gemeenschap te zingen, uit te voeren, teksten af te drukken en/of liedteksten te projecteren.

Wij verwachten wel dat u een CCLi Licentie heeft afgesloten. Voor meer informatie CCLi Benelux. Gebruik voor deze psalm liednummer 7066973 bij uw rapportage aan CCLi.

Beamsheets

Download hieronder de beamsheets van deze psalm.

Beamsheets witte achtergrond (4:3)
Beamsheets zwarte achtergrond (4:3)


Beamsheets witte achtergrond (16:9)

Beamsheets zwarte achtergrond (16:9)

Melodie

Zetting Claude Goudimel, gespeeld door Dick Sanderman via Hauptwerk sampleset Zwolle

1. Ik hef tot U, die in den hemel zit,
Mijn ogen op, en bid;
Gelijk een knecht ziet op de hand zijns heren,
Om nooddruft te begeren,
En 't oog der maagd is op haar vrouw geslagen,
Om hulp of gunst te vragen;
Zo slaan wij 't oog op onzen HEER', tot Hij
Ook ons genadig zij.

2. Geef ons gena, geef ons gena, o HEER',
En red ons tot Uw eer;
Wij zijn reeds moe van al de schamp're woorden,
Die wij van smaders hoorden;
Ons treurig hart is moe van al het spotten,
En 't honend samenrotten
Der hovaardij, die need'rigen veracht,
En weelderig belacht.

1. Tot U, Heer, mijn ogen hef ik altijd,
Die in den hemel zijt.
Zo de ogen eens knechts in zijn benauwen
Zijnen meester aanschouwen;
Zo de maagd ziet op harer vrouwe handen,
Wij ook in kruis en schanden
Zien zo op U, Heer, en wachten in nood
Uw hulp en goedheid groot.

2. Zijt ons nu genadig, o Heere mijn!
Wil ons barmhartig zijn;
De mensen al ons alzo gaar verachten
Dat wij in smaad versmachten.
Wij zijn der stouten spot aan alle zijden,
Wij zijn tot dezen tijden
Van de hovaardigen zeer fel en kwaad
Veracht en gans versmaad.

1. Tot U, die zetelt in de hemel hoog,
hef ik vol hoop mijn oog.
Zoals een knecht let op zijns heren wenken
of hij zijn gunst wil schenken,
zoals het oog der dienstmaagd vol vertrouwen
rust op de hand der vrouwe,
zo zien wij op tot God, den Heer, tot Hij
ons weer genadig zij.

2. Wees ons nabij, wees ons nabij, ons lot
stelt ons voor elk ten spot.
Ons hart walgt van de hoogmoed der gerusten,
de trots der zelfbewusten.
Wij zijn reeds lang verzadigd van verachting
en hebben geen verwachting,
tenzij van U: o Heer, neem weg de smaad,
verlos ons van dit kwaad.

1. Tot U, die zetelt in de hemel hoog,
hef ik vol hoop mijn oog.
Zoals een knecht let op zijns heren wenken
of hij zijn gunst wil schenken,
zoals het oog der dienstmaagd vol vertrouwen
rust op de hand der vrouwe,
zo zien wij op tot God, den Heer, tot Hij
ons weer genadig zij.

2. Wees ons nabij, wees ons nabij, ons lot
stelt ons voor elk ten spot.
Ons hart walgt van de hoogmoed der gerusten,
de trots der zelfbewusten.
Wij zijn reeds lang verzadigd van verachting
en hebben geen verwachting,
tenzij van U: o Heer, neem weg de smaad,
verlos ons van dit kwaad.

Bijbelteksten

Het uitgangspunt van De Nieuwe Psalmberijming is de Hebreeuwse grondtekst, niet een specifieke vertaling.

Ter referentie vindt u hieronder de links naar de tekst van de psalm in diverse Nederlandse vertalingen.