Bundel De NieuwepsalmberijmingNu verkrijgbaar:

BUNDEL DE NIEUWE PSALMBERIJMING

De Nieuwe Psalmberijming bevat een nieuwe, eigentijdse berijming van alle 150 psalmen op de Geneefse melodieën.

Prijs: € 22,50

(gratis verzending binnen Nederland)

Ga direct naar psalm

Zoek op tekst:

Schrijf je in voor de nieuwsbrief:

 

Psalm 54

1. Verlos mij, God, uw naam is groot.
Doe recht door krachtig op te treden.
Schenk aandacht, God, aan mijn gebeden;
hoor hoe ik roep in grote nood.
Mijn tegenstanders staan paraat
om mij met grof geweld te doden.
Ze denken niet aan uw geboden;
ze doen alsof U niet bestaat.

2. U, God, mijn helper, staat mij bij.
Ik weet mij, Heer, door U gedragen.
Breng hen die op mijn leven jagen
tot zwijgen, toon uw trouw aan mij.
Dan dank ik U met mijn gezang;
bezield zal ik uw naam belijden.
U, goede God, wilt mij bevrijden.
De vijand maakt mij niet meer bang.

1. Verlos mij, God, uw naam is groot.
Doe recht door krachtig op te treden.
Schenk aandacht, God, aan mijn gebeden;
hoor hoe ik roep in grote nood.
Mijn tegenstanders staan paraat
om mij met grof geweld te doden.
Ze denken niet aan uw geboden;
ze doen alsof U niet bestaat.

2. U, God, mijn helper, staat mij bij.
Ik weet mij, Heer, door U gedragen.
Breng hen die op mijn leven jagen
tot zwijgen, toon uw trouw aan mij.
Dan dank ik U met mijn gezang;
bezield zal ik uw naam belijden.
U, goede God, wilt mij bevrijden.
De vijand maakt mij niet meer bang.

Open deze psalm in de app van DNP

Tekst: Jan Pieter Kuijper

© Small Stone Media t/a Dicht bij de Bijbel
Alle rechten voorbehouden

De nieuwe psalmberijming

1. Verlos mij, God, uw naam is groot.
Doe recht door krachtig op te treden.
Schenk aandacht, God, aan mijn gebeden;
hoor hoe ik roep in grote nood.
Mijn tegenstanders staan paraat
om mij met grof geweld te doden.
Ze denken niet aan uw geboden;
ze doen alsof U niet bestaat.

2. U, God, mijn helper, staat mij bij.
Ik weet mij, Heer, door U gedragen.
Breng hen die op mijn leven jagen
tot zwijgen, toon uw trouw aan mij.
Dan dank ik U met mijn gezang;
bezield zal ik uw naam belijden.
U, goede God, wilt mij bevrijden.
De vijand maakt mij niet meer bang.

1. Verlos mij, God, uw naam is groot.
Doe recht door krachtig op te treden.
Schenk aandacht, God, aan mijn gebeden;
hoor hoe ik roep in grote nood.
Mijn tegenstanders staan paraat
om mij met grof geweld te doden.
Ze denken niet aan uw geboden;
ze doen alsof U niet bestaat.

2. U, God, mijn helper, staat mij bij.
Ik weet mij, Heer, door U gedragen.
Breng hen die op mijn leven jagen
tot zwijgen, toon uw trouw aan mij.
Dan dank ik U met mijn gezang;
bezield zal ik uw naam belijden.
U, goede God, wilt mij bevrijden.
De vijand maakt mij niet meer bang.

Tekst: Jan Pieter Kuijper

© Small Stone Media t/a Dicht bij de Bijbel
Alle rechten voorbehouden

Gebruik in diensten

Wij willen u aanmoedigen de psalmen van De Nieuwe Psalmberijming binnen uw kerkelijke gemeenschap te zingen, uit te voeren, teksten af te drukken en/of liedteksten te projecteren.

Wij verwachten wel dat u een CCLi Licentie heeft afgesloten. Voor meer informatie CCLi Benelux. Gebruik voor deze psalm liednummer 7074194 bij uw rapportage aan CCLi.

Beamsheets

Download hieronder de beamsheets van deze psalm.

Beamsheets witte achtergrond (4:3)
Beamsheets zwarte achtergrond (4:3)


Beamsheets witte achtergrond (16:9)

Beamsheets zwarte achtergrond (16:9)

Melodie

Zetting Claude Goudimel, gespeeld door Dick Sanderman via Hauptwerk sampleset Zwolle

1. O God, verlos mij uit den nood,
En red door Uwen Naam mijn leven:
Mijn richtzaak zij aan U verbleven;
Och, of Uw arm mij bijstand bood!
O God, sla acht op mijn gebed,
Neig tot mijn rede gunstig d' oren,
En wil mijn bitt're klacht verhoren,
Zo word' ik uit den angst gered.

2. Want vreemden steken 't hoofd omhoog
Tot mijn verderf; ik zie tirannen,
Om mij te doden, samenspannen;
Zij stellen God zich niet voor 't oog.
Zie, God, die nimmer mij vergeet,
Is mij een helper in mijn lijden.
Hij voert hen aan, die voor mij strijden,
En ondersteunt mij in mijn leed.

3. Hij zal dit kwaad, dit boos bestaan,
Aan mijn verspiederen vergelden.
Roei uit, die tegen mij zich stelden;
Het gaat Uw trouw en waarheid aan.
Ik zal U, met een blij gemoed
Vrijwillig off'ren, HEER' der heren.
Ik zal Uw Naam met lofzang eren;
Dit eist Uw Naam, want hij is goed.

4. Want God wil mij Zijn bijstand bien.
Hij heeft mij 't onheil doen ontkomen,
En mijn benauwdheid weggenomen :
Ik heb mijns vijands val gezien.

1. Och, Heer almachtig, help toch mij,
Door Uwen Naam en sterkte krachtig;
Neem mijn zaak aan, wees mijns gedachtig,
Laat Uwe macht verschijnen vrij.
't Gebed dat ik nu doe, verhoor;
Wil, Heer, neigen tot mij Uw oren,
Opdat Gij moogt goediglijk horen
De woorden, die ik brenge voort.

2. Met een wreed harte, zo elk ziet,
Komen mij nu toe mijn vijanden;
Naar mijn leven zijn ze gestanden,
Zij hebben God voor ogen niet,
Nochtans doet God mij onderstand
Door hulp, die Hij mij heeft bewezen;
Hij is bij mij in allen dezen
En onderhoudt mij met Zijn hand.

3. Hij is 't, die daar doet vallen zwaar
Op mijn vijanden al Zijn plagen;
Als zij van Hem werden verslagen,
Dan werd Uwe trouw openbaar.
Dan zal ik vrijwillig, o Heer!
Een vrolijk offer U toebringen;
Uwen naam lovende met zingen,
Die vol goedheid is en vol eer.

4. Gij heb mij uit nood ende pijn
Verlost, en mij laten aanschouwen
Mijnen lust in dat zwaar benauwen,
En de straf der vijanden mijn.

1. O God, verlos mij door uw naam!
O Heer, neem mijn gebed ter ore!
Verschijn met kracht en wil mij horen!
Verschaf mij recht! U roep ik aan!
Want vreemden smeedden een complot
en hebben hun hand opgeheven.
Zij staan mij met geweld naar 't leven,
erkennen God noch zijn gebod.

2. God is mijn hulp, Hij is getrouw.
Het is de Heer die mij blijft schragen,
die ze verdelgt wie mij belagen,
breekt wie mij brengen in het nauw.
Ja, Hij zag mijn benauwdheid aan,
ik vrees niet meer voor mijn vijanden.
O God, ontvang mijn offeranden!
O Heer, geprezen zij uw naam!

1. O God, verlos mij door uw naam,
verschaf mij recht door uw vermogen,
hoor mijn gebed uit mededogen,
verhoor mij, Heer, ik roep U aan.
Want vreemden strijden tegen mij,
zij hebben zich vol haat verheven,
geweldenaars staan mij naar 't leven,
zij zien aan God geheel voorbij.

2. Zie, mij helpt God, op wie ik bouw.
De Here zal mij zeker schragen
en Hij vergeldt wie mij belagen.
O God, verdelg hen in uw trouw.
Ik zal U met een blij gemoed
vrijwillig offers brengen, Here,
met lof en dank uw naam vereren,
uw naam, o Heer, want hij is goed.

3. Mijn redder is de trouwe Heer,
Hij heeft de dreiging weggenomen.
Ik ben mijn vijanden ontkomen,
met vreugde zie ik op hen neer.

Bijbelteksten

Het uitgangspunt van De Nieuwe Psalmberijming is de Hebreeuwse grondtekst, niet een specifieke vertaling.

Ter referentie vindt u hieronder de links naar de tekst van de psalm in diverse Nederlandse vertalingen.