Bundel De NieuwepsalmberijmingBestel nu

BUNDEL DE NIEUWE PSALMBERIJMING

De Nieuwe Psalmberijming bevat een nieuwe, eigentijdse berijming van alle 150 psalmen op de Geneefse melodieën.

Prijs: € 22,99

(gratis verzending binnen Nederland)

Ga direct naar psalm

Zoek op tekst:

Schrijf je in voor de nieuwsbrief:

 

Psalm 87

1. Op hoge heuvels met een rijk verleden,
gewijde bergen, heilig voor de HEER,
ligt Sion – van haar poorten houdt Hij meer
dan van de pracht en praal van Jakobs steden.

2. Rahab heeft Hij nooit uit het oog verloren;
ook Filistea, Tyrus, Babylon
en Nubië, elk volk onder de zon
is hier in Sion, stad van God, geboren.

3. De hele wereld zal van Sion horen.
De Allerhoogste houdt haar zelf in stand.
De HEER schrijft bij elk volk met eigen hand:
‘Ook jij bent hier, in deze stad, geboren.’

4. ‘Gods wereldwijde werk is hier begonnen’,
zo zingen alle volken in refrein.
Ze dansen van geluk, van groot tot klein:
‘In jou, mijn stad, ontspringen al mijn bronnen.’

1. Op hoge heuvels met een rijk verleden,
gewijde bergen, heilig voor de HEER,
ligt Sion – van haar poorten houdt Hij meer
dan van de pracht en praal van Jakobs steden.

2. Rahab heeft Hij nooit uit het oog verloren;
ook Filistea, Tyrus, Babylon
en Nubië, elk volk onder de zon
is hier in Sion, stad van God, geboren.

3. De hele wereld zal van Sion horen.
De Allerhoogste houdt haar zelf in stand.
De HEER schrijft bij elk volk met eigen hand:
‘Ook jij bent hier, in deze stad, geboren.’

4. ‘Gods wereldwijde werk is hier begonnen’,
zo zingen alle volken in refrein.
Ze dansen van geluk, van groot tot klein:
‘In jou, mijn stad, ontspringen al mijn bronnen.’

Open deze psalm in de app van DNP

Tekst: René Barkema

© Dicht bij de Bijbel
Alle rechten voorbehouden

De nieuwe psalmberijming

1. Op hoge heuvels met een rijk verleden,
gewijde bergen, heilig voor de HEER,
ligt Sion – van haar poorten houdt Hij meer
dan van de pracht en praal van Jakobs steden.

2. Rahab heeft Hij nooit uit het oog verloren;
ook Filistea, Tyrus, Babylon
en Nubië, elk volk onder de zon
is hier in Sion, stad van God, geboren.

3. De hele wereld zal van Sion horen.
De Allerhoogste houdt haar zelf in stand.
De HEER schrijft bij elk volk met eigen hand:
‘Ook jij bent hier, in deze stad, geboren.’

4. ‘Gods wereldwijde werk is hier begonnen’,
zo zingen alle volken in refrein.
Ze dansen van geluk, van groot tot klein:
‘In jou, mijn stad, ontspringen al mijn bronnen.’

1. Op hoge heuvels met een rijk verleden,
gewijde bergen, heilig voor de HEER,
ligt Sion – van haar poorten houdt Hij meer
dan van de pracht en praal van Jakobs steden.

2. Rahab heeft Hij nooit uit het oog verloren;
ook Filistea, Tyrus, Babylon
en Nubië, elk volk onder de zon
is hier in Sion, stad van God, geboren.

3. De hele wereld zal van Sion horen.
De Allerhoogste houdt haar zelf in stand.
De HEER schrijft bij elk volk met eigen hand:
‘Ook jij bent hier, in deze stad, geboren.’

4. ‘Gods wereldwijde werk is hier begonnen’,
zo zingen alle volken in refrein.
Ze dansen van geluk, van groot tot klein:
‘In jou, mijn stad, ontspringen al mijn bronnen.’

Tekst: René Barkema

© Dicht bij de Bijbel
Alle rechten voorbehouden

Gebruik in diensten

Wij willen u aanmoedigen de psalmen van De Nieuwe Psalmberijming binnen uw kerkelijke gemeenschap te zingen, uit te voeren, teksten af te drukken en/of liedteksten te projecteren.

Wij verwachten wel dat u een CCLi Licentie heeft afgesloten. Voor meer informatie CCLi Benelux. Gebruik voor deze psalm liednummer 7071295 bij uw rapportage aan CCLi.

Beamsheets

Download hieronder de beamsheets van deze psalm.

Beamsheets witte achtergrond (4:3)
Beamsheets zwarte achtergrond (4:3)


Beamsheets witte achtergrond (16:9)

Beamsheets zwarte achtergrond (16:9)

Melodie

Zetting Claude Goudimel, gespeeld door Dick Sanderman via Hauptwerk sampleset Zwolle

Video-opname

1. Zijn grondslag, zijn onwrikb're vastigheden
Heeft God gelegd op bergen, Hem gewijd;
De HEER', die Zich in Sions heil verblijdt,
Bemint het meer dan alle Jakobs steden.

2. Men spreekt van u zeer herelijke dingen,
O schone stad van Isrels Opperheer.
'k Zie Rahab, ik zie Babel, tot Uw eer,
Bij hen geteld, die mijne grootheid zingen.

3. De Filistijn, de Tyrier, de Moren,
Zijn binnen u, o Godsstad, voortgebracht;
Van Sion zal het blijde nageslacht
Haast zeggen: 'Deez' en die is daar geboren'.

4. God zal hen zelf bevestigen en schragen,
En op Zijn rol, waar Hij de volken schrijft,
Hen tellen, als in Isrel ingelijft,
En doen den naam van Sions kind'ren dragen.

5. Dan wordt mijn naam met lofgejuich geprezen;
Dan zullen daar de blijde zangers staan,
De speellien op de harp en cimbel slaan,
En binnen u al mijn fonteinen wezen.

1. God heeft Zijn huis vast gegrondet met vrede,
Op de heil'ge bergen die Hij bemint.
Tot Sions poorten is Hij meer gezind,
Dan tot alle Jakobs schone woonsteden.

2. Men hoort van u, o stad Gods hoog verheven,
Grote dingen, Egypte en Babel
Werden (spreekt God) onderwezen zo wel,
Dat zij tot Mijn volk werden aangeschreven.

3. Tyriërs, Palestiners ende Moren
Zullen in Mijn Kerke voortgebracht zijn.
Men zal spreken, dat in dat Sion Mijn
Allerlei volk bijeen Mij werd geboren.

4. God zal Sion bouwen met Zijn hand krachtig;
Uit alle spraken Hij de Zijnen zal
Roepen: Dan werd gezeid van dezen al,
Dat z' in Sion al t' zamen zijn woonachtig

5. Dies wilt nu openlijk en vrolijk zingen,
Op de bazuinen verkondigt Zijn eer,
In U, Sion zal wezen (spreekt de Heer)
Rijkdom en overvloed van alle dingen.

1. Op Sions berg sticht God zijn heil'ge stede.
Zij heeft zijn hart, Hij houdt er open hof.
O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof;
door uwe poort zal ieder binnentreden.

2. Rahab en Babel zullen u behoren.
Ja volk na volk buigt eenmaal voor Hem neer
en ieder land erkent Hem als de Heer.
O moederstad, uit u is elk geboren!

3. God zal hen zelf bevestigen en schragen
en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft,
hen tellen, als in Israël ingelijfd,
en doen de naam van Sions kind'ren dragen.

4. Zij zullen saam, de groten met de kleinen,
dansend de harpen en cymbalen slaan,
en onder fluitspel in het ronde gaan,
zingend: "In U zijn al onze fonteinen".

1. Jeruzalem, de Godsstad hier beneden,
heeft Hij gesticht op bergen, Hem gewijd.
De Heer, die Zich in Sions heil verblijdt,
bemint haar meer dan een van Jakobs steden.

2. Men zegt van u voortreffelijke dingen,
o schone stad van Sions God en Heer.
Egypt' en Babel meld Ik tot mijn eer
als volken, die Mij kennen en bezingen.

3. De Filistijnen, Tyriërs en Moren
zijn binnen u, o Godsstad, voortgebracht.
Van Sion zal het blijde nageslacht
eens zeggen: elk van hen is daar geboren.

4. De Heer zal haar bevestigen en schragen
en op zijn rol waar Hij de volken schrijft,
hen tellen als in Isrel ingelijfd
en doen de naam van Sions kindren dragen.

5. Dan wordt de lof van 's Heren naam bezongen,
dan zullen daar de volken juichend staan,
de reien dansend de cimbalen slaan:
zie, al mijn bronnen zijn in u ontsprongen.

Bijbelteksten

Het uitgangspunt van De Nieuwe Psalmberijming is de Hebreeuwse grondtekst, niet een specifieke vertaling.

Ter referentie vindt u hieronder de links naar de tekst van de psalm in diverse Nederlandse vertalingen.