Bundel De NieuwepsalmberijmingNu verkrijgbaar:

BUNDEL DE NIEUWE PSALMBERIJMING

De Nieuwe Psalmberijming bevat een nieuwe, eigentijdse berijming van alle 150 psalmen op de Geneefse melodieën.

Prijs: € 22,50

(gratis verzending binnen Nederland)

Ga direct naar psalm

Zoek op tekst:

Schrijf je in voor de nieuwsbrief:

 

Psalm 128

1. Geluk en rijke zegen
is weggelegd voor hem
die wandelt in Gods wegen
en luistert naar zijn stem.
Je zult de vruchten plukken
van alles wat je doet.
Je oogsten zullen lukken;
met God gaat het je goed.

2. Je huwelijk zal bloeien:
een wijnstok is je vrouw.
Je kindertal zal groeien
als vrucht van jullie trouw.
Met dochters en met zonen
wordt heel je huis gevuld.
Zo zal God je belonen
als jij Hem dienen zult.

3. De HEER zal voor je zorgen
vanuit Jeruzalem.
Geniet iedere morgen
van wat je krijgt van Hem.
Zie uit naar een lang leven
als zegen uit zijn hand.
Hij zal je vreugde geven
en vrede in het land.

1. Geluk en rijke zegen
is weggelegd voor hem
die wandelt in Gods wegen
en luistert naar zijn stem.
Je zult de vruchten plukken
van alles wat je doet.
Je oogsten zullen lukken;
met God gaat het je goed.

2. Je huwelijk zal bloeien:
een wijnstok is je vrouw.
Je kindertal zal groeien
als vrucht van jullie trouw.
Met dochters en met zonen
wordt heel je huis gevuld.
Zo zal God je belonen
als jij Hem dienen zult.

3. De HEER zal voor je zorgen
vanuit Jeruzalem.
Geniet iedere morgen
van wat je krijgt van Hem.
Zie uit naar een lang leven
als zegen uit zijn hand.
Hij zal je vreugde geven
en vrede in het land.

Open deze psalm in de app van DNP

Tekst: Jan Pieter Kuijper

© Small Stone Media t/a Dicht bij de Bijbel
Alle rechten voorbehouden

De nieuwe psalmberijming

1. Geluk en rijke zegen
is weggelegd voor hem
die wandelt in Gods wegen
en luistert naar zijn stem.
Je zult de vruchten plukken
van alles wat je doet.
Je oogsten zullen lukken;
met God gaat het je goed.

2. Je huwelijk zal bloeien:
een wijnstok is je vrouw.
Je kindertal zal groeien
als vrucht van jullie trouw.
Met dochters en met zonen
wordt heel je huis gevuld.
Zo zal God je belonen
als jij Hem dienen zult.

3. De HEER zal voor je zorgen
vanuit Jeruzalem.
Geniet iedere morgen
van wat je krijgt van Hem.
Zie uit naar een lang leven
als zegen uit zijn hand.
Hij zal je vreugde geven
en vrede in het land.

1. Geluk en rijke zegen
is weggelegd voor hem
die wandelt in Gods wegen
en luistert naar zijn stem.
Je zult de vruchten plukken
van alles wat je doet.
Je oogsten zullen lukken;
met God gaat het je goed.

2. Je huwelijk zal bloeien:
een wijnstok is je vrouw.
Je kindertal zal groeien
als vrucht van jullie trouw.
Met dochters en met zonen
wordt heel je huis gevuld.
Zo zal God je belonen
als jij Hem dienen zult.

3. De HEER zal voor je zorgen
vanuit Jeruzalem.
Geniet iedere morgen
van wat je krijgt van Hem.
Zie uit naar een lang leven
als zegen uit zijn hand.
Hij zal je vreugde geven
en vrede in het land.

Tekst: Jan Pieter Kuijper

© Small Stone Media t/a Dicht bij de Bijbel
Alle rechten voorbehouden

Gebruik in diensten

Wij willen u aanmoedigen de psalmen van De Nieuwe Psalmberijming binnen uw kerkelijke gemeenschap te zingen, uit te voeren, teksten af te drukken en/of liedteksten te projecteren.

Wij verwachten wel dat u een CCLi Licentie heeft afgesloten. Voor meer informatie CCLi Benelux. Gebruik voor deze psalm liednummer 7071325 bij uw rapportage aan CCLi.

Beamsheets

Download hieronder de beamsheets van deze psalm.

Beamsheets witte achtergrond (4:3)
Beamsheets zwarte achtergrond (4:3)


Beamsheets witte achtergrond (16:9)

Beamsheets zwarte achtergrond (16:9)

Melodie

Zetting Claude Goudimel, gespeeld door Dick Sanderman via Hauptwerk sampleset Zwolle

Alternatieve melodieën

Deze psalm kan ook gezongen worden op de melodie van:
- Psalm 130
- LvdK 20 'Laat ons nu vrolijk zingen'
- LvdK 90 'Is God de Heer maar voor mij'
- LvdK 115 'Die op de troon zat zeide'
- LvdK 117 'Hoe zal ik U ontvangen'
- LvdK 183 'O hoofd vol bloed en wonden'
- LvdK 285 'Geef vrede. Heer, geef vrede'
- LvdK 301 'Wij moeten Gode zingen'
- LvdK 303 'De ware kerk'
- LvdK 427 'Beveel gerust uw wegen'
- LvdK 448 'Soms groet een licht van vreugde'
- LvdK 465 'Van U zijn alle dingen'
- Volkslied 'De winter is vergangen'
- Wilhelmus van Nassouwe

1. U mag men zalig heten,
Dien 's HEEREN vrees bekoort;
Die, met een goed geweten,
Steeds wandelt naar Zijn woord.
Gij zult uw nooddruft vinden
Door d' arbeid van uw hand;
Wat g' u moogt onderwinden,
Komt naar uw wens tot stand.

2. Uw echtvriendin zal bloeien,
Gelijk een wijnstok tiert,
Die, vruchtrijk onder 't groeien,
Uw huismuur dekt en siert.
Niets zal uw welvaart stuiten;
Uw kroost zal blij en fris,
Als groen' olijvenspruiten,
Versieren uwen dis.

3. Dit lot is u beschoren,
Zo gij, met diep ontzag,
Naar 's HEEREN wet blijft horen;
Voor u zal, dag aan dag,
Het heil uit Sion vloeien:
Gij zult, zolang gij leeft,
Jeruzalem zien bloeien,
't Welk God Zijn zegen geeft.

4. Blijft gij op Hem betrouwen,
Dan zult gij, op uw bee
't Kroost van uw kroost aanschouwen;
In Israel zij vree.

1. Zalig is hij bevonden,
Die God vreest en dient recht,
Die ook gaat t' alle stonden
In Zijne wegen slecht.
Door 't werk 't welk gij zult drijven,
Werdt gij hier welgevoed;
Uw doen zal wel beklijven,
Spoedig met overvloed.

2. Uw wijf zal gelijk wezen
In uw huis zeer verblijd,
Den wijnstok uitgelezen
Die vrucht draagt t' zijner tijd;
Aan den dis in een krone
Zullen uw kinders staan,
Als olijfspruiten schone,
Na malkand'ren voortaan.

3. Deze schone weldaden
Ontvangt hij in 't gemeen,
Die met 't kwaad niet beladen
Is, maar God vreest alleen.
God uit Sion geprezen,
U deez' genade doet,
Dat gij zult zien na dezen
Jeruzalems voorspoed.

4. Gij zult uit uwen zade
Kindskind'ren zien zeer wel;
Ende door Gods genade
Veel vreeds in Israël.

1. Welzalig is een ieder,
die God van harte vreest
en Hem als zijn gebieder
gehoorzaamt allermeest.
Verheug u, gij zult eten
de arbeid uwer hand.
Gelukkig zult gij heten,
u deert geen tegenstand.

2. Voorwaar uw vrouw zal bloeien,
een rijpe wingerdrank,
uw kind'ren zullen groeien,
den Heer tot eer en dank,
als stekken van olijven,
die om uw tafel staan.
Ja, gij zult aan den lijve
Gods zegen ondergaan.

3. Het goede zult g' aanschouwen
van Gods verkoren stad,
en wat Hij in zijn trouwe
u nog beschoren had;
uw toekomst onbestreden,
heil voor uw nageslacht,
ja, algemene vrede
aan Israël toegedacht.

1. Welzalig zullen wezen
wie in Gods wegen gaan.
Al wie de Here vrezen,
geeft Hij een rijk bestaan.
Met vreugde zult u eten
de opbrengst van uw land.
U zult gezegend heten,
de HERE vult uw hand.

2. Zie, hoe uw vrouw mag bloeien,
een wijnstok, groen en fris.
En als olijven groeien
uw zonen rond uw dis.
Zo zal de Here geven
de man die voor Hem buigt,
een rijk gezegend leven,
dat van zijn gunst getuigt.

3. Gods zegen moog' u hoeden
uit Sion, stad van Hem,
opdat u ziet het goede
van zijn Jeruzalem.
U ziet ook op uw bede
uw nageslacht met vreugd.
God geve toch de vrede,
die Israël verheugt.

Bijbelteksten

Het uitgangspunt van De Nieuwe Psalmberijming is de Hebreeuwse grondtekst, niet een specifieke vertaling.

Ter referentie vindt u hieronder de links naar de tekst van de psalm in diverse Nederlandse vertalingen.