Bundel De NieuwepsalmberijmingNu verkrijgbaar:

BUNDEL DE NIEUWE PSALMBERIJMING

De Nieuwe Psalmberijming bevat een nieuwe, eigentijdse berijming van alle 150 psalmen op de Geneefse melodieën.

Prijs: € 22,50

(gratis verzending binnen Nederland)

Ga direct naar psalm

Zoek op tekst:

Schrijf je in voor de nieuwsbrief:

 

Psalm 98

1. Zing voor de HEER, om Hem te eren,
want Hij heeft wonderen verricht.
Hij wist met kracht te triomferen;
zijn recht kwam stralend aan het licht.
Hij wilde zich in liefde buigen
naar Israël, dat met Hem leeft.
De hele wereld is getuige:
Hij is het die verlossing geeft.

2. Juich, aarde, om de HEER te prijzen.
Speel op je harp, bazuin het uit.
Laat je trompet Hem eer bewijzen.
Zeeën en aarde, jubel luid!
Laat alle bergen vrolijk zingen;
rivieren, klap bij het refrein.
De HEER komt ons met recht omringen.
Zijn oordeel zal rechtvaardig zijn.

1. Zing voor de HEER, om Hem te eren,
want Hij heeft wonderen verricht.
Hij wist met kracht te triomferen;
zijn recht kwam stralend aan het licht.
Hij wilde zich in liefde buigen
naar Israël, dat met Hem leeft.
De hele wereld is getuige:
Hij is het die verlossing geeft.

2. Juich, aarde, om de HEER te prijzen.
Speel op je harp, bazuin het uit.
Laat je trompet Hem eer bewijzen.
Zeeën en aarde, jubel luid!
Laat alle bergen vrolijk zingen;
rivieren, klap bij het refrein.
De HEER komt ons met recht omringen.
Zijn oordeel zal rechtvaardig zijn.

Open deze psalm in de app van DNP

Tekst: Arie Maasland

© Small Stone Media t/a Dicht bij de Bijbel
Alle rechten voorbehouden

De nieuwe psalmberijming

1. Zing voor de HEER, om Hem te eren,
want Hij heeft wonderen verricht.
Hij wist met kracht te triomferen;
zijn recht kwam stralend aan het licht.
Hij wilde zich in liefde buigen
naar Israël, dat met Hem leeft.
De hele wereld is getuige:
Hij is het die verlossing geeft.

2. Juich, aarde, om de HEER te prijzen.
Speel op je harp, bazuin het uit.
Laat je trompet Hem eer bewijzen.
Zeeën en aarde, jubel luid!
Laat alle bergen vrolijk zingen;
rivieren, klap bij het refrein.
De HEER komt ons met recht omringen.
Zijn oordeel zal rechtvaardig zijn.

1. Zing voor de HEER, om Hem te eren,
want Hij heeft wonderen verricht.
Hij wist met kracht te triomferen;
zijn recht kwam stralend aan het licht.
Hij wilde zich in liefde buigen
naar Israël, dat met Hem leeft.
De hele wereld is getuige:
Hij is het die verlossing geeft.

2. Juich, aarde, om de HEER te prijzen.
Speel op je harp, bazuin het uit.
Laat je trompet Hem eer bewijzen.
Zeeën en aarde, jubel luid!
Laat alle bergen vrolijk zingen;
rivieren, klap bij het refrein.
De HEER komt ons met recht omringen.
Zijn oordeel zal rechtvaardig zijn.

Tekst: Arie Maasland

© Small Stone Media t/a Dicht bij de Bijbel
Alle rechten voorbehouden

Gebruik in diensten

Wij willen u aanmoedigen de psalmen van De Nieuwe Psalmberijming binnen uw kerkelijke gemeenschap te zingen, uit te voeren, teksten af te drukken en/of liedteksten te projecteren.

Wij verwachten wel dat u een CCLi Licentie heeft afgesloten. Voor meer informatie CCLi Benelux. Gebruik voor deze psalm liednummer 7071305 bij uw rapportage aan CCLi.

Beamsheets

Download hieronder de beamsheets van deze psalm.

Beamsheets witte achtergrond (4:3)
Beamsheets zwarte achtergrond (4:3)


Beamsheets witte achtergrond (16:9)

Beamsheets zwarte achtergrond (16:9)

Melodie

Zetting Claude Goudimel, gespeeld door Dick Sanderman via Hauptwerk sampleset Zwolle

Spotify

Alternatieve melodieën

Deze psalm heeft dezelfde melodie als Psalm 66 en 118

Deze psalm kan ook gezongen worden op de melodie van:
- LvdK 26 'Daar is uit 's werelds duistre wolken'
- LvdK 390 ''k wil u, o God mijn dank betalen'
- LvdK 118 'Op u, mijn Heiland, blijf ik hopen'
- LvdK 330 'Heb dank, o God van alle leven'
- NLB 91a 'Wie in de schaduw Gods mag wonen'
- NLB 601 'Licht dat ons aanstoot in de morgen'

1. Zingt, zingt een nieuw gezang den HEERE,
Dien groten God, Die wond'ren deed.
Zijn rechterhand, vol sterkt' en ere,
Zijn heilig' arm, wrocht heil na leed.
Dat heil heeft God nu doen verkonden,
Nu heeft Hij Zijn gerechtigheid,
Zo vlekkeloos en ongeschonden.
Voor 't heidendom ten toon gespreid.

2. Hij heeft gedacht aan Zijn genade,
Zijn trouw aan Isrel nooit gekrenkt.
Dit slaan al 's aardrijks einden gade,
Nu onze God Zijn heil om schenkt.
Juich dan den HEER' met blijde galmen,
Gij ganse wereld, juich van vreugd.
Zing vrolijk in verheven psalmen
Het heil, dat d' aard' in 't rond verheugt.

3. Doet bij uw harp de psalmen horen;
Uw juichstem geev' den HEERE dank;
Laat klinken, door uw tempelkoren,
Trompetten en bazuingeklank.
Dat 's HEEREN huis van vreugde druise
Voor Isrels grote Opperheer;
De zee met hare volheid bruise,
De ganse wereld geev' Hem eer.

4. Laat al de stromen vrolijk zingen,
De handen klappen naar omhoog;
't Gebergte vol van vreugde springen
En hupp'len voor des HEEREN oog.
Hij komt, Hij komt, om d' aard' te richten,
De wereld in gerechtigheid;
Al 't volk, daar 't wreed geweld moet zwichten,
Wordt in rechtmatigheid geleid.

1. Wilt onzen God een nieuw lied zingen,
Want Hij heeft groot wonder gedaan;
Door Zijn hand kan Hij alle dingen
Overwinnen en gans verslaan.
Hij heeft ons 't heil geopenbaret,
Daardoor dat wij al zijn bevrijd,
En Zijn gerechtigheid verklaret
Den volkeren breed ende wijd.

2. Hij heeft gedacht aan Zijn genade,
Naar Zijne goedigheid zeer groot,
En aan Zijn waarheid vroeg en spade,
Tot troost Israëls in den nood.
't Heil, dat ons God nu wilt toezenden
Is alzins bekend nu ter tijd;
Dies moeten des aardbodems enden
Juichen en zingen zeer verblijd.

3. Looft den Heer met der harpen snaren,
Trompetten en bazuinen klaar;
Dat ze met psalmen nu verklaren
En zingen Zijnen lof eenpaar.
Juichet voor onzen God geprezen,
Die een Koning sterk wezen zal.
Dat de zee ontspringe mits dezen,
En het aardrijk met zijn volk al.

4. Dat de waterstromen zeer krachtig
Verblijd zijn en t' zamen verheugd;
Dat ook alle bergen eendrachtig
Geneugte bewijzen en vreugd.
Want God komt richten hier beneden
De wereld in gerechtigheid,
Ende Hij zal heersen met vreden
Over 't volk in der billigheid.

1. Zingt een nieuw lied voor God den Here,
want Hij bracht wonderen tot stand.
Wij zien Hem heerlijk triomferen
met opgeheven rechterhand.
Zingt voor den Heer, Hij openbaarde
bevrijdend heil en bindend recht
voor alle volkeren op aarde.
Hij doet zoals Hij heeft gezegd.

2. Ja Hij is ons getrouw gebleven,
Hij heeft in goedertierenheid,
naar de belofte eens gegeven,
het huis van Israël bevrijd.
Zijn volk is veilig in zijn handen.
Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd.
Zo werd tot in de verste landen
het heil van onze God aanschouwd.

3. Laat heel de aard' een loflied wezen,
de psalmen gaan van mond tot mond.
De naam des Heren wordt geprezen,
lofzangen gaan de wereld rond.
Hosanna voor de grote Koning,
verhef, bazuin, uw stem van goud,
de Heer heeft onder ons zijn woning,
de Heer die bij ons intocht houdt.

4. Laat alle zeeën, alle landen
Hem prijzen met een blij geluid.
Rivieren klappen in de handen,
de bergen jubelen het uit.
Hij komt, Hij komt de aarde richten,
Hij komt, o volken weest verblijd,
Hij komt zijn koninkrijk hier stichten,
zijn heil en zijn gerechtigheid.

1. Zingt nu een nieuw lied voor de Here,
want Hij heeft wonderen gedaan!
Zijn rechterhand, vol roem en ere,
zijn arm bracht Hem de zege aan.
Prijst onze God, Hij openbaarde
zijn heil en zijn gerechtigheid
voor alle volkeren op aarde.
Hoe blonk zijn hoge majesteit!

2. God heeft gedacht aan zijn genade,
aan Israël zijn trouw getoond.
De verste landen slaan het gade,
hoe Hij zijn volk met heil bekroont.
Kom met een lofzang voor de HERE,
juich, aarde, juich van louter vreugd!
Zing psalmen, onze God ter ere,
breek uit in jubel, wees verheugd!

3. Laat voor de Heer uw psalmen horen,
brengt met de harp Hem lof en dank.
Laat klinken bij uw tempelkoren
trompetgeschal, bazuingeklank!
Juicht voor de Koning, onze Here.
Komt, zeeën, zingt uw machtig lied!
Zingt, landen, volken, wilt Hem eren,
prijst onze God wiens heil u ziet.

4. Laat al de stromen vrolijk zingen,
de handen klappen voor de Heer,
de bergen uitgelaten springen,
en juichen onze God ter eer.
Want, zie, Hij komt de aarde richten;
verwacht Hem, volken, weest bereid.
Hij komt een nieuwe wereld stichten
op recht en op gerechtigheid.

Bijbelteksten

Het uitgangspunt van De Nieuwe Psalmberijming is de Hebreeuwse grondtekst, niet een specifieke vertaling.

Ter referentie vindt u hieronder de links naar de tekst van de psalm in diverse Nederlandse vertalingen.