Bundel De NieuwepsalmberijmingNu verkrijgbaar:

BUNDEL DE NIEUWE PSALMBERIJMING

De Nieuwe Psalmberijming bevat een nieuwe, eigentijdse berijming van alle 150 psalmen op de Geneefse melodieën.

Prijs: € 22,50

(gratis verzending binnen Nederland)

Ga direct naar psalm

Zoek op tekst:

Schrijf je in voor de nieuwsbrief:

 

Psalm 70

1. God, kom mij helpen, red mij snel.
De vijand wil mijn bloed vergieten.
Laat hem beschaamd van kleur verschieten;
mijn goede naam staat op het spel.
Wie U verwachten zullen blij zijn.
Ze zeggen steeds weer: ‘God is groot!’
Maar ik ben zwak, in diepe nood;
HEER, help mij snel dan zal ik vrij zijn.

1. God, kom mij helpen, red mij snel.
De vijand wil mijn bloed vergieten.
Laat hem beschaamd van kleur verschieten;
mijn goede naam staat op het spel.
Wie U verwachten zullen blij zijn.
Ze zeggen steeds weer: ‘God is groot!’
Maar ik ben zwak, in diepe nood;
HEER, help mij snel dan zal ik vrij zijn.

Open deze psalm in de app van DNP

Tekst: Jan Pieter Kuijper

© Small Stone Media t/a Dicht bij de Bijbel
Alle rechten voorbehouden

De nieuwe psalmberijming

1. God, kom mij helpen, red mij snel.
De vijand wil mijn bloed vergieten.
Laat hem beschaamd van kleur verschieten;
mijn goede naam staat op het spel.
Wie U verwachten zullen blij zijn.
Ze zeggen steeds weer: ‘God is groot!’
Maar ik ben zwak, in diepe nood;
HEER, help mij snel dan zal ik vrij zijn.

1. God, kom mij helpen, red mij snel.
De vijand wil mijn bloed vergieten.
Laat hem beschaamd van kleur verschieten;
mijn goede naam staat op het spel.
Wie U verwachten zullen blij zijn.
Ze zeggen steeds weer: ‘God is groot!’
Maar ik ben zwak, in diepe nood;
HEER, help mij snel dan zal ik vrij zijn.

Tekst: Jan Pieter Kuijper

© Small Stone Media t/a Dicht bij de Bijbel
Alle rechten voorbehouden

Gebruik in diensten

Wij willen u aanmoedigen de psalmen van De Nieuwe Psalmberijming binnen uw kerkelijke gemeenschap te zingen, uit te voeren, teksten af te drukken en/of liedteksten te projecteren.

Wij verwachten wel dat u een CCLi Licentie heeft afgesloten. Voor meer informatie CCLi Benelux. Gebruik voor deze psalm liednummer 7101742 bij uw rapportage aan CCLi.

Beamsheets

Download hieronder de beamsheets van deze psalm.

Beamsheets witte achtergrond (4:3)
Beamsheets zwarte achtergrond (4:3)


Beamsheets witte achtergrond (16:9)

Beamsheets zwarte achtergrond (16:9)

Melodie

Zetting Claude Goudimel, gespeeld door Dick Sanderman via Hauptwerk sampleset Zwolle

Spotify

Alternatieve melodieën

Deze psalm heeft dezelfde melodie als Psalm 17 en 63

1. Daal haastig ter verlossing neer,
O God, en red mij uit gevaren,
Uit angsten, die mijn ziel bezwaren,
Spoed U te mijner hulp, o HEER'.
Laat allen, die mijn ziel belagen,
Beschaamd en schaamrood van mij vlien;
Laat, die met vreugd mijn rampen zien,
In hunne wensen nimmer slagen.

2. Laat allen, die, met schamp'ren spot,
Mij honen, tergen en onteren,
Hun schimp ten loon, teruggekeren;
Vergaan op Uw geducht gebod.
Laat hen, die zich tot U begeven,
Hen, die Uw heil beminnen, HEER',
Gedurig juichen tot Uw eer,
En zingen: "God zij hoog verheven!"

3. Ik ben nooddruftig, arm en naakt;
O God, mijn Helper uit ellenden.
Haast U tot mij ; wil bijstand zenden;
Uw komst is 't, die mijn heil volmaakt.

1. O God, op Wien mijn hope staat,
Haast U, help mij, vrijd mij van schanden;
Tot mijnen bijstand strek Uw handen,
Verdoe al mijn vijanden kwaad.
Die naar mijn ziel listelijk jagen,
Moeten vol schand' zijn en verdriet;
Die mij willen brengen tot niet,
Moeten vlieden en zijn verslagen.

2. Die mij jagen, zeggen eenpaar:
Ha, ha! daar, daar! met open kele;
Laat hun toekomen schanden vele,
Die zij mij wensen voor en naar.
Maar, dat hij in Uw hulp verblijde,
Die zijnen toevlucht tot U heeft,
En hem gans'lijk tot U begeeft,
Dat hij U love t' allen tijde.

3. O Heer! wil U haasten zeer snel
Tot mij, die arm ben en ellendig;
Gij zijt mijn Helper zeer bestendig;
Haast U, help mij uit dit gekwel.

1. Haast U om mij te redden, God!
O Heer, doe uw verlossing dagen.
Maak hen beschaamd die mij belagen.
Drijf met de spotters zelf de spot.
Verlos, o Heer, mij uit de handen
van wie mij naar het leven staan.
Doe Gij het lachen hun vergaan,
dan vluchten zij voor eigen schande.

2. Laat die U zoeken in hun nood
verheugd een vrolijk lied beginnen.
Laat allen die uw heil beminnen
voortdurend zingen: God is groot!
Maar ik ben arm, zie mijn ellende.
Haast U tot mij, bevrijd mij, Heer!
Gij zijt mijn hulp, toef niet te zeer,
maar spoed U om mijn lot te wenden.

1. Haast U om mij te redden, God!
O Heer, doe uw verlossing dagen.
Maak hen beschaamd die mij belagen.
Drijf met de spotters zelf de spot.
Verlos, o Heer, mij uit de handen
van wie mij naar het leven staan.
Doe Gij het lachen hun vergaan,
dan vluchten zij voor eigen schande.

2. Laat die U zoeken in hun nood
verheugd een vrolijk lied beginnen.
Laat allen die uw heil beminnen
voortdurend zingen: God is groot!
Maar ik ben arm, zie mijn ellende.
Haast U tot mij, bevrijd mij, Heer!
Gij zijt mijn hulp, toef niet te zeer,
maar spoed U om mijn lot te wenden.

Bijbelteksten

Het uitgangspunt van De Nieuwe Psalmberijming is de Hebreeuwse grondtekst, niet een specifieke vertaling.

Ter referentie vindt u hieronder de links naar de tekst van de psalm in diverse Nederlandse vertalingen.