Bundel De NieuwepsalmberijmingBestel nu

BUNDEL DE NIEUWE PSALMBERIJMING

De Nieuwe Psalmberijming bevat een nieuwe, eigentijdse berijming van alle 150 psalmen op de Geneefse melodieën.

Prijs: € 22,99

(gratis verzending binnen Nederland)

Ga direct naar psalm

Zoek op tekst:

Schrijf je in voor de nieuwsbrief:

 

Psalm 116

1. Ik hou van God, Hij heeft mijn stem gehoord.
Smeek ik om hulp, Hij wil mij antwoord geven.
Ik roep Hem aan zolang als ik zal leven.
Van mijn gebed mist Hij geen enkel woord.

2. Ik was verlamd door angst en door verdriet.
De kans om oud te worden leek verkeken.
Ik kon niet anders dan in doodsnood smeken:
‘Houd mij in leven, HEER, vergeet mij niet.’

3. De HEER helpt hulpelozen uit de nood.
Hij is een God vol liefde en ontferming.
Aan machtelozen geeft Hij zijn bescherming.
Ik had geen kracht – tot Hij mij redding bood.

4. Kom weer tot rust, mijn ziel, de HEER is goed.
Hij redde mij, de dood kon mij niet vangen.
Hij veegde alle tranen van mijn wangen
en heeft mijn voeten voor een val behoed.

5. Te snel dacht ik: ‘Op niemand kan ik aan.’
Toch heb ik mijn geloof niet opgegeven.
Dicht bij de HEER mag ik weer verder leven.
Hoe dank ik Hem voor wat Hij heeft gedaan?

6. Wat is de HEER toch goed voor mij geweest!
Ik ben gered en hef als dank de beker.
Wat ik de HEER beloofde doe ik zeker:
ik vier voor Hem met al de zijnen feest.

7. De dood van uw getrouwen raakt U, HEER.
Ik ben uw dienaar, HEER, voor U geboren.
Net als mijn moeder wil ik bij U horen.
Ik ben bevrijd; de dood kwelt mij niet meer.

8. Lof aan de HEER, mijn dank stijgt op naar Hem.
Ik houd mijn woord, het volk is mijn getuige:
ik ga zijn huis in om voor Hem te juichen.
Zing halleluja, heel Jeruzalem!

1. Ik hou van God, Hij heeft mijn stem gehoord.
Smeek ik om hulp, Hij wil mij antwoord geven.
Ik roep Hem aan zolang als ik zal leven.
Van mijn gebed mist Hij geen enkel woord.

2. Ik was verlamd door angst en door verdriet.
De kans om oud te worden leek verkeken.
Ik kon niet anders dan in doodsnood smeken:
‘Houd mij in leven, HEER, vergeet mij niet.’

3. De HEER helpt hulpelozen uit de nood.
Hij is een God vol liefde en ontferming.
Aan machtelozen geeft Hij zijn bescherming.
Ik had geen kracht – tot Hij mij redding bood.

4. Kom weer tot rust, mijn ziel, de HEER is goed.
Hij redde mij, de dood kon mij niet vangen.
Hij veegde alle tranen van mijn wangen
en heeft mijn voeten voor een val behoed.

5. Te snel dacht ik: ‘Op niemand kan ik aan.’
Toch heb ik mijn geloof niet opgegeven.
Dicht bij de HEER mag ik weer verder leven.
Hoe dank ik Hem voor wat Hij heeft gedaan?

6. Wat is de HEER toch goed voor mij geweest!
Ik ben gered en hef als dank de beker.
Wat ik de HEER beloofde doe ik zeker:
ik vier voor Hem met al de zijnen feest.

7. De dood van uw getrouwen raakt U, HEER.
Ik ben uw dienaar, HEER, voor U geboren.
Net als mijn moeder wil ik bij U horen.
Ik ben bevrijd; de dood kwelt mij niet meer.

8. Lof aan de HEER, mijn dank stijgt op naar Hem.
Ik houd mijn woord, het volk is mijn getuige:
ik ga zijn huis in om voor Hem te juichen.
Zing halleluja, heel Jeruzalem!

Open deze psalm in de app van DNP

Tekst: Jan Pieter Kuijper

© Small Stone Media t/a Dicht bij de Bijbel
Alle rechten voorbehouden

De nieuwe psalmberijming

1. Ik hou van God, Hij heeft mijn stem gehoord.
Smeek ik om hulp, Hij wil mij antwoord geven.
Ik roep Hem aan zolang als ik zal leven.
Van mijn gebed mist Hij geen enkel woord.

2. Ik was verlamd door angst en door verdriet.
De kans om oud te worden leek verkeken.
Ik kon niet anders dan in doodsnood smeken:
‘Houd mij in leven, HEER, vergeet mij niet.’

3. De HEER helpt hulpelozen uit de nood.
Hij is een God vol liefde en ontferming.
Aan machtelozen geeft Hij zijn bescherming.
Ik had geen kracht – tot Hij mij redding bood.

4. Kom weer tot rust, mijn ziel, de HEER is goed.
Hij redde mij, de dood kon mij niet vangen.
Hij veegde alle tranen van mijn wangen
en heeft mijn voeten voor een val behoed.

5. Te snel dacht ik: ‘Op niemand kan ik aan.’
Toch heb ik mijn geloof niet opgegeven.
Dicht bij de HEER mag ik weer verder leven.
Hoe dank ik Hem voor wat Hij heeft gedaan?

6. Wat is de HEER toch goed voor mij geweest!
Ik ben gered en hef als dank de beker.
Wat ik de HEER beloofde doe ik zeker:
ik vier voor Hem met al de zijnen feest.

7. De dood van uw getrouwen raakt U, HEER.
Ik ben uw dienaar, HEER, voor U geboren.
Net als mijn moeder wil ik bij U horen.
Ik ben bevrijd; de dood kwelt mij niet meer.

8. Lof aan de HEER, mijn dank stijgt op naar Hem.
Ik houd mijn woord, het volk is mijn getuige:
ik ga zijn huis in om voor Hem te juichen.
Zing halleluja, heel Jeruzalem!

1. Ik hou van God, Hij heeft mijn stem gehoord.
Smeek ik om hulp, Hij wil mij antwoord geven.
Ik roep Hem aan zolang als ik zal leven.
Van mijn gebed mist Hij geen enkel woord.

2. Ik was verlamd door angst en door verdriet.
De kans om oud te worden leek verkeken.
Ik kon niet anders dan in doodsnood smeken:
‘Houd mij in leven, HEER, vergeet mij niet.’

3. De HEER helpt hulpelozen uit de nood.
Hij is een God vol liefde en ontferming.
Aan machtelozen geeft Hij zijn bescherming.
Ik had geen kracht – tot Hij mij redding bood.

4. Kom weer tot rust, mijn ziel, de HEER is goed.
Hij redde mij, de dood kon mij niet vangen.
Hij veegde alle tranen van mijn wangen
en heeft mijn voeten voor een val behoed.

5. Te snel dacht ik: ‘Op niemand kan ik aan.’
Toch heb ik mijn geloof niet opgegeven.
Dicht bij de HEER mag ik weer verder leven.
Hoe dank ik Hem voor wat Hij heeft gedaan?

6. Wat is de HEER toch goed voor mij geweest!
Ik ben gered en hef als dank de beker.
Wat ik de HEER beloofde doe ik zeker:
ik vier voor Hem met al de zijnen feest.

7. De dood van uw getrouwen raakt U, HEER.
Ik ben uw dienaar, HEER, voor U geboren.
Net als mijn moeder wil ik bij U horen.
Ik ben bevrijd; de dood kwelt mij niet meer.

8. Lof aan de HEER, mijn dank stijgt op naar Hem.
Ik houd mijn woord, het volk is mijn getuige:
ik ga zijn huis in om voor Hem te juichen.
Zing halleluja, heel Jeruzalem!

Tekst: Jan Pieter Kuijper

© Small Stone Media t/a Dicht bij de Bijbel
Alle rechten voorbehouden

Gebruik in diensten

Wij willen u aanmoedigen de psalmen van De Nieuwe Psalmberijming binnen uw kerkelijke gemeenschap te zingen, uit te voeren, teksten af te drukken en/of liedteksten te projecteren.

Wij verwachten wel dat u een CCLi Licentie heeft afgesloten. Voor meer informatie CCLi Benelux. Gebruik voor deze psalm liednummer 7066970 bij uw rapportage aan CCLi.

Beamsheets

Download hieronder de beamsheets van deze psalm.

Beamsheets witte achtergrond (4:3)
Beamsheets zwarte achtergrond (4:3)


Beamsheets witte achtergrond (16:9)

Beamsheets zwarte achtergrond (16:9)

Melodie

Zetting Claude Goudimel, gespeeld door Dick Sanderman via Hauptwerk sampleset Zwolle

Spotify

Alternatieve melodieën

Deze psalm heeft dezelfde melodie als Psalm 74

Deze psalm kan ook gezongen worden op de melodie van:
- Joh de Heer 981 'Wat zal de wereld mooi zijn op die dag'
- LvdK 173 'Alles wat over ons geschreven staat'

Video-opname

1. God heb ik lief, want die getrouwe HEER'
Hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen.
Hij neigt Zijn oor, 'k roep tot Hem, al mijn dagen;
Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer.

2. Ik lag gekneld in banden van den dood,
Daar d' angst der hel mij allen troost deed missen;
Ik was benauwd, omringd door droefenissen;
Maar riep den HEER' dus aan in al mijn nood:

3. "Och HEER', och wierd mijn ziel door U gered!"
Toen hoorde God; Hij is mijn liefde waardig.
De HEER' is groot, genadig en rechtvaardig,
En onze God ontfermt zich op 't gebed.

4. D' eenvoudigen wil God steeds gadeslaan.
'k Was uitgeteerd maar Hij zag op mij neder.
Keer, mijne ziel, tot uwe ruste weder:
Gij zijt verlost; God heeft u welgedaan!

5. Gij hebt, o HEER', in 't dood'lijkst tijdsgewricht
Mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen,
Mijn voet geschraagd; dies zal ik, voor Gods ogen,
Steeds wandelen in 't vrolijk levenslicht.

6. Ik heb geloofd, dies spak ik tot Gods eer.
'k Was zeer bedrukt; ik liet in haast mijn lippen,
Door drift vervoerd, deez' harde taal ontglippen:
"Bij mensen is noch trouw, noch waarheid meer."

7. Wat zal ik, met Gods gunsten overlaan,
Dien trouwen HEER' voor Zijn gena vergelden?
'k Zal bij den kelk des heils Zijn Naam vermelden.
En roepen Hem met blijd' erkent'nis aan.

8. Nu zal ik voor de weldaan, die 'k genoot,
Aan Hem, naar mijn geloften, eer bewijzen,
Hem onder al Zijn gunstgenoten prijzen.
Hoe kost'lijk is in 's HEEREN oog hun dood!

9. Och HEER', ik ben, o ja, ik ben Uw knecht,
Uw dienstmaagds zoon; Gij slaaktet mijne banden.
Dies doe ik U gewillig offeranden
Van lof en dank, U plechtig toegezegd.

10. Ik zal Uw Naam met dankerkentenis,
Verheffen, U al mijn geloften brengen;
'k Zal liefd' en lof voor U ten offer mengen,
In 't heiligdom, waar 't volk vergaderd is.

11. Ik zal met vreugd in 't huis des HEEREN gaan,
Om daar met lof Uw groten Naam te danken.
Jeruzalem, gij hoort die blijde klanken.
Elk heff' met mij den lof des HEEREN aan!

1. Ik heb den Heer lief, want Hij heeft verhoord
Mijn stem ende bidden in mijn zwaar klagen.
Ik zal Hem bidden in mijn kwade dagen,
Omdat Hij Hem tot mij neigt, naar Zijn Woord.

2. De strikken des doods hadden mij omvaan;
Ik was beladen met angsten der hellen,
Ik was in nood, in zuchten en in kwellen;
Doch ik riep des Heeren Naam alzo aan:

3. O Heer! verlos mijn ziel uit dezen nood.
En ik bevond dat Hij was zeer weldadig,
Zeer vriendelijk en ook zere genadig;
Die wel behoedt d' eenvoudigen zeer bloot.

4. Want als ik ter nederlag onder voet,
Geholpen heeft mij onze God almachtig.
Dies wees tevreden, o mijn ziele klachtig,
Naardien dat de Heer u deez' weldaat doet.

5. Gij hebt, Heer, mijn ziel bevrijd van den dood,
Mijn ogen van tranen, mijn voet voor vallen;
Dies wil ik wandelen mijn dagen allen
Vromelijk voor U, o mijn God zeer groot!

6. Ik gelove, dies spreek ik in 't gemeen;
Toch werd mijn ziel zeer jammerlijk geplaget,
Dies sprak ik met een gemoed gaar versaget:
Alle mensen zijn leugenaars meteen.

7. Hoe zal ik toch God Zijn weldaden al
Vergelden? Ik zal den beker heilzame
Nemen in de hand, en des Heeren Name
Met dankbaarheid ik verkondigen zal.

8. Ik wil mijn beloften in 't openbaar
Betalen in Gods gemeente geprezen.
De dood der heiligen voor God zal wezen
Een ding, dat kostelijk is en dierbaar.

9. Heer! ik ben Uw knecht, ja ik ben Uw knecht,
Ende een zoon van Uwe dienstmaagd kleine.
Mijn banden hebt Gij gebroken alleine;
Dies wil ik U dankofferen oprecht.

10. Dat is: Ik wil Uwen Naam maken kond,
Die heerlijk is ende zeer hoog verheven.
Ik wil den Heere mijn belofte geven,
Midden onder Zijn volk tot dezer stond.

11. In de voorhoven des Heeren zeer rein
Wil ik van harte Hem lofzangen zingen;
Ik wil tot Jeruzalem wel toebringen
Zijnen prijs. Looft Hem met mij in 't gemein.

1. God heb ik lief, want die getrouwe Heer
nam, toen ik riep, met toegenegen oren
mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen
en levenslang ben ik niet eenzaam meer.

2. Toen de benauwdheid dreigend op mij viel
en angsten voor het doodsrijk mij bekropen,
heb ik de naam des Heren aangeroepen
en weende; Heer mijn God, bewaar mijn ziel!

3. Hij is goedgunstig in gerechtigheid,
Hij wil zich altijd over ons ontfermen.
Zijn kracht kwam mij, eenvoudige, beschermen.
Rust nu, mijn ziel, de Heer heeft u bevrijd.

4. O God, mijn God, die van de dood mij redt,
mijn tranen afwist! Voor het oog des Heren
mag ik weer vrij in 's levens land verkeren,
geen steen die stoot waar ik mijn voeten zet.

5. O 'k heb geloofd, ik wist het wel dat Gij
nog met mij waart in 't diepst van mijn benauwen,
toen 'k in mijn angst geen mens meer kon vertrouwen
en leugen werd wat men mij troostend zei.

6. Hoe zal ik naar geloften, toen gedaan,
nu danken voor de redding van mijn leven?
Ik heb de kelk van 's Heren heil geheven
en noem voor heel het volk zijn grote naam.

7. De dood van een die Hem is toegewijd
staat God te duur. O Heer, mijns levens hoeder,
uw dienstknecht ben ik, dienstmaagd was mijn moeder.
Uw eigen ben ik, Gij hebt mij bevrijd!

8. Voor 't oog van al de zijnen zal ik Hem
offers van dank naar mijn beloften brengen,
in 's Heren voorhof mijn gejubel mengen
met uw lofprijzingen, Jeruzalem.

1. God heb ik lief, want die getrouwe Heer
hoort naar mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen.
Hij neigt zijn oor, 'k roep tot Hem al mijn dagen.
Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer.

2. Ik werd omkneld door banden van de dood,
ik was benauwd, verzwakt in al mijn leden.
Maar in mijn angst heb ik tot God gebeden:
Ach, Here, hoor en red mij uit de nood.

3. Ik prijs mijn God in zijn rechtvaardigheid.
Zijn liefde heeft genadig mij gedragen.
Wie weerloos zijn en om ontferming vragen,
bewaart de Heer in zijn barmhartigheid.

4. Ik lag terneer, mijn kracht was haast vergaan,
Maar God verloste mij uit bitter lijden.
Kom tot uw rust, mijn ziel, wil u verblijden,
omdat de Here u heeft welgedaan.

5. Gij, Here, hebt mij voor de dood behoed,
mijn pad beschut, mijn tranen willen drogen.
Ik wandel nu in blijdschap voor uw ogen,
zet in het land der levenden mijn voet.

6. Ik heb geloofd, ook in mijn diepe smart,
zelfs toen ik sprak: In angst vergaat mijn leven,
aan niemand kan ik ooit vertrouwen geven,
de leugen woont in ieders mensenhart.

7. Goed en getrouw, weldadig is de Heer.
Hoe zal ik al zijn gaven Hem vergelden?
'k Zal bij de kelk van heil zijn naam vermelden,
ik roep Hem aan en geef Hem lof en eer.

8. De Heer is trouw, Hij hoedt zijn gunstgenoot.
Bij al zijn volk betaal ik mijn geloften.
Hij schenkt ons heil, vervult al zijn beloften.
In 's Heren oog is kostbaar onze dood.

9. Uw dienstmaagd heeft haar zoon tot U geleid,
ik ben uw knecht, ik breng U offeranden.
Gij hebt, o Heer, ontbonden al mijn banden.
Ik zing mijn lied, uw grote naam gewijd.

10. Ik zal met vreugd in 't huis des Heren gaan,
ik zal mijn God naar mijn geloften danken.
Jeruzalem, hoor naar die blijde klanken
en hef met mij de lof des Heren aan!

Bijbelteksten

Het uitgangspunt van De Nieuwe Psalmberijming is de Hebreeuwse grondtekst, niet een specifieke vertaling.

Ter referentie vindt u hieronder de links naar de tekst van de psalm in diverse Nederlandse vertalingen.