Schrijf je in voor de nieuwsbrief:

Bijbelgetrouwheid

Een eerste uitgangspunt bij De Nieuwe Psalmberijming is Bijbelgetrouwheid. Dit betekent dat ernaar gestreefd wordt om in de berijmingen dezelfde boodschap en emotie weer te geven als in de onberijmde teksten, waarbij er voor een doeltaalgerichte aanpak gekozen is.

De poëtische aanpak hierbij is meestal vrij compact. Dat wil zeggen: De dichters kiezen er liever voor om dingen uit de onberijmde versie samen te vatten en eventueel weg te laten, dan om extra gegevens toe te voegen omwille van het rijm – iets wat in oudere berijmingen nogal eens gebeurt. Wel is er enige ruimte voor dichterlijke vrijheden/welbewust poëtische interpretaties.

Bij het berijmen worden diverse Bijbelvertalingen vergeleken; waar nodig wordt verdere studie gemaakt van de Hebreeuwse grondtekst.

Eigentijdse taal

De Nieuwe Psalmberijming streeft naar een technisch verantwoorde vertaling in een eigentijds taalkleed. Verouderde woorden (zoals ‘welzalig’ en ‘goedertieren’) worden zoveel mogelijk vermeden. Ditzelfde geldt voor samentrekkingen (bijvoorbeeld ‘schaûw’ voor ‘schaduw’, ‘treên’ voor ‘treden’). Ook wordt voorkomen dat kleine woordjes worden ‘ingeslikt’, zoals in: 'op ’t spoor'. Verouderde naamvalsvormen worden eveneens vermeden. Het taalgebruik mag zo nu en dan plechtstatig zijn, maar eigentijdse/toegankelijke taal is belangrijk. Tevens gelden er hoge normen op het punt van ambachtelijkheid.

Hoofdlettergebruik

De Nieuwe Psalmberijming volgt in haar gebruik van hoofdletters de gangbare Nederlandse regels. Dit betekent dat eigennamen die naar God verwijzen (God, Heer) met hoofdletters worden geschreven, evenals persoonlijk voornaamwoorden (Ik, Hij, Hem, Mij). Bezittelijk voornaamwoorden worden echter met kleine letters geschreven (zijn, uw, mijn). De verbondsnaam (Jahweh) wordt als 'HEER' geschreven.

Klik hier voor de verdere uitwerking van de uitgangspunten.

Steun onze missie

Steun ons werk om de psalmen te herdichten in de taal van nu.

Betaal met iDEAL

of word vriend van Stichting Dicht bij de Bijbel voor € 37,50 per jaar en ontvang een uniek welkomstgeschenk.

Laatste nieuws

29 september 2019: Dienst CGK Leeuwarden i.s.m. De Nieuw Psalmberijming

Lees meer »

De Nieuwe Psalmberijming beschikbaar in KerkBeamer

Lees meer »

Christelijk Weekblad: Psalmen in nieuwe taal

Lees meer »

Bundel De NieuwepsalmberijmingDe steun van een vrienden- kring die elk jaar een be- scheiden steentje bijdraagt is onmisbaar voor ons.

Word daarom vriend van stichting Dicht bij de Bijbel en ontvang het boek 'Alleen Uw liefde laat mij leven' t.w.v. € 18,99 geheel gratis!