Bundel De NieuwepsalmberijmingBestel nu

BUNDEL DE NIEUWE PSALMBERIJMING

De Nieuwe Psalmberijming bevat een nieuwe, eigentijdse berijming van alle 150 psalmen op de Geneefse melodieën.

Prijs: € 22,99

(gratis verzending binnen Nederland)

Ga direct naar psalm

Zoek op tekst:

Schrijf je in voor de nieuwsbrief:

 

Psalm 93

1. De HEER is koning tot in eeuwigheid.
Hij is bekleed met macht en majesteit.
De aarde wankelt niet, U zet haar vast.
Van oudsher staat uw troon onaangetast.

2. De golven slaan, de golven gaan tekeer;
de golven storten hevig bruisend neer.
Al kolkt en raast het water nog zo luid,
de HEER troont machtig boven alles uit.

3. Al uw bevelen blijven eeuwig waar.
Wat U bepaalde, staat onwankelbaar.
Uw woning is gesierd met heiligheid.
Uw tempel, HEER, zal stralen voor altijd.

1. De HEER is koning tot in eeuwigheid.
Hij is bekleed met macht en majesteit.
De aarde wankelt niet, U zet haar vast.
Van oudsher staat uw troon onaangetast.

2. De golven slaan, de golven gaan tekeer;
de golven storten hevig bruisend neer.
Al kolkt en raast het water nog zo luid,
de HEER troont machtig boven alles uit.

3. Al uw bevelen blijven eeuwig waar.
Wat U bepaalde, staat onwankelbaar.
Uw woning is gesierd met heiligheid.
Uw tempel, HEER, zal stralen voor altijd.

Open deze psalm in de app van DNP

Tekst: Adriaan Molenaar/Jan Pieter Kuijper

© Small Stone Media t/a Dicht bij de Bijbel
Alle rechten voorbehouden

De nieuwe psalmberijming

1. De HEER is koning tot in eeuwigheid.
Hij is bekleed met macht en majesteit.
De aarde wankelt niet, U zet haar vast.
Van oudsher staat uw troon onaangetast.

2. De golven slaan, de golven gaan tekeer;
de golven storten hevig bruisend neer.
Al kolkt en raast het water nog zo luid,
de HEER troont machtig boven alles uit.

3. Al uw bevelen blijven eeuwig waar.
Wat U bepaalde, staat onwankelbaar.
Uw woning is gesierd met heiligheid.
Uw tempel, HEER, zal stralen voor altijd.

1. De HEER is koning tot in eeuwigheid.
Hij is bekleed met macht en majesteit.
De aarde wankelt niet, U zet haar vast.
Van oudsher staat uw troon onaangetast.

2. De golven slaan, de golven gaan tekeer;
de golven storten hevig bruisend neer.
Al kolkt en raast het water nog zo luid,
de HEER troont machtig boven alles uit.

3. Al uw bevelen blijven eeuwig waar.
Wat U bepaalde, staat onwankelbaar.
Uw woning is gesierd met heiligheid.
Uw tempel, HEER, zal stralen voor altijd.

Tekst: Adriaan Molenaar/Jan Pieter Kuijper

© Small Stone Media t/a Dicht bij de Bijbel
Alle rechten voorbehouden

Gebruik in diensten

Wij willen u aanmoedigen de psalmen van De Nieuwe Psalmberijming binnen uw kerkelijke gemeenschap te zingen, uit te voeren, teksten af te drukken en/of liedteksten te projecteren.

Wij verwachten wel dat u een CCLi Licentie heeft afgesloten. Voor meer informatie CCLi Benelux. Gebruik voor deze psalm liednummer 7071304 bij uw rapportage aan CCLi.

Beamsheets

Download hieronder de beamsheets van deze psalm.

Beamsheets witte achtergrond (4:3)
Beamsheets zwarte achtergrond (4:3)


Beamsheets witte achtergrond (16:9)

Beamsheets zwarte achtergrond (16:9)

Melodie

Zetting Claude Goudimel, gespeeld door Dick Sanderman via Hauptwerk sampleset Zwolle

Spotify

Alternatieve melodieën

Deze psalm kan ook gezongen worden op de melodie van:

- Joh de Heer 586 'Blijf bij mij, Heer'
- Opw 70 'Heer onze God, hoe heerlijk is uw naam'
- NLB 131a 'U helpt mij, Heer, mijn trots te vergeten'

1. De HEER' regeert; de hoogste Majesteit,
Bekleed met sterkt', omgord met heerlijkheid,
Bevestigt d' aard' en houdt door Zijne hand
Dat schoon gebouw onwankelbaar in stand.

2. Gij hebt Uw troon van eeuwigheid gegrond.
De waat'ren, HEER', verheffen zich in 't rond;
Rivier en meer verheffen hun geruis;
Het siddert al op 't woedend stroomgedruis.

3. Maar, HEER', Gij zijt veel sterker dan 't geweld
Der waat'ren, dien Uw almacht palen stelt
De grote zee zwijgt op Uw wenk en wil,
Hoe fel zij bruis', hoe fel zij woede, stil.

4. Uw macht is groot, Uw trouw zal nooit vergaan;
Al wat Gij ooit beloofd hebt, zal bestaan.
De heiligheid is voor Uw huis, o HEER',
Eeuw uit, eeuw in, tot sieraad en tot eer.

1. God regeert, zijnde met ere bekleed,
Hij is versierd met kracht wijd ende breed;
En heeft 't aardrijk vast gemaakt overal,
Dat het onbeweeglijk wel blijven zal.

2. Uwen stoel, Heer, eeuwiglijk vast bestaat;
Gij zijt voorwaar eeuwig God met der daad.
De waterstromen hen verheffen, Heer!
Zij tieren en razen met allen zeer.

3. Doch hoewel dat 's meers waterbanen fel
Hen verheffen zeer gruwelijk en snel,
Die in den hemel woont, is de God mijn,
Die zal nog veel hoger en sterker zijn.

4. O Heer! zeker is voor mij, Uwen knecht,
De leer Uwes monds, ja goed en oprecht.
Uw heiligheid is een sieraad zeer schoon
Uwes huizes, 't welk Heere, is Uw troon.

1. De Heer is Koning, Hij regeert altijd,
omgord met macht, bekleed met majesteit.
Hij grondvest d' aarde, houdt haar vast in stand.
Onwrikbaar staat het bouwwerk van zijn hand.

2. Uw troon staat van de aanvang af gesteld
op vaste pijlers in het oergeweld.
Rivieren slaan, rivieren slaan, o Heer,
het water stijgt, het water stijgt steeds meer.

3. Geweldiger dan water en dan wind
is in de hoogte God die overwint.
Geweldig is de Here die zijn voet
plant op de nek van deze watervloed.

4. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan,
al wat Gij ooit beloofd hebt, blijft bestaan.
Tot sieraad is uw hoge heiligheid
en in die glans trotseert uw huis de tijd.

1. De Heer regeert, bekleed met majesteit,
omgord met kracht en grote heerlijkheid.
De wereld staat, bevestigd door zijn hand.
Van eeuwigheid zijt Gij, uw troon houdt stand.

2. Een woest geweld klinkt op van stroom en vloed,
een luid gedruis dat alles beven doet.
Hoog boven zee en golven, hoe vol kracht,
troont onze Heer, onwankelbaar in macht.

3. Getrouw en waar is uw getuigenis,
het woord dat door U zelf gesproken is.
De heiligheid is voor uw huis, o Heer,
de eeuwen door tot sieraad en tot eer.

Bijbelteksten

Het uitgangspunt van De Nieuwe Psalmberijming is de Hebreeuwse grondtekst, niet een specifieke vertaling.

Ter referentie vindt u hieronder de links naar de tekst van de psalm in diverse Nederlandse vertalingen.