Bundel De NieuwepsalmberijmingBestel nu

BUNDEL DE NIEUWE PSALMBERIJMING

De Nieuwe Psalmberijming bevat een nieuwe, eigentijdse berijming van alle 150 psalmen op de Geneefse melodieën.

Prijs: € 22,99

(gratis verzending binnen Nederland)

Ga direct naar psalm

Zoek op tekst:

Schrijf je in voor de nieuwsbrief:

 

Psalm 23

1. Mijn herder is de HEER, zijn hand behoedt mij.
Ik heb genoeg, want zijn genade voedt mij.
Genieten mag ik in een groene weide;
Hij wil mij naar verfrissend water leiden.
Hij geeft mij nieuwe kracht en blijft mij leren
om Hem te volgen en zijn naam te eren.

2. Al grijnst de dood mij toe in diepe dalen,
U zorgt ervoor dat ik niet zal verdwalen.
Ik ken geen angst, want U blijft aan mijn zijde.
Waar er gevaar dreigt, komt U tussenbeide:
wanneer de wilde dieren mij belagen,
zult U ze met uw stok en staf verjagen.

3. U nodigt mij aan tafel om te eten.
Mijn vijand ziet het; zelf wordt hij vergeten.
U zalft mij, laat mijn beker overstromen.
Uw liefde zal mij steeds weer overkomen;
uw trouw zult U mij altijd blijven tonen.
Ik mag voorgoed in uw nabijheid wonen.

1. Mijn herder is de HEER, zijn hand behoedt mij.
Ik heb genoeg, want zijn genade voedt mij.
Genieten mag ik in een groene weide;
Hij wil mij naar verfrissend water leiden.
Hij geeft mij nieuwe kracht en blijft mij leren
om Hem te volgen en zijn naam te eren.

2. Al grijnst de dood mij toe in diepe dalen,
U zorgt ervoor dat ik niet zal verdwalen.
Ik ken geen angst, want U blijft aan mijn zijde.
Waar er gevaar dreigt, komt U tussenbeide:
wanneer de wilde dieren mij belagen,
zult U ze met uw stok en staf verjagen.

3. U nodigt mij aan tafel om te eten.
Mijn vijand ziet het; zelf wordt hij vergeten.
U zalft mij, laat mijn beker overstromen.
Uw liefde zal mij steeds weer overkomen;
uw trouw zult U mij altijd blijven tonen.
Ik mag voorgoed in uw nabijheid wonen.

Open deze psalm in de app van DNP

Tekst: Arie Maasland

© Small Stone Media t/a Dicht bij de Bijbel
Alle rechten voorbehouden

De nieuwe psalmberijming

1. Mijn herder is de HEER, zijn hand behoedt mij.
Ik heb genoeg, want zijn genade voedt mij.
Genieten mag ik in een groene weide;
Hij wil mij naar verfrissend water leiden.
Hij geeft mij nieuwe kracht en blijft mij leren
om Hem te volgen en zijn naam te eren.

2. Al grijnst de dood mij toe in diepe dalen,
U zorgt ervoor dat ik niet zal verdwalen.
Ik ken geen angst, want U blijft aan mijn zijde.
Waar er gevaar dreigt, komt U tussenbeide:
wanneer de wilde dieren mij belagen,
zult U ze met uw stok en staf verjagen.

3. U nodigt mij aan tafel om te eten.
Mijn vijand ziet het; zelf wordt hij vergeten.
U zalft mij, laat mijn beker overstromen.
Uw liefde zal mij steeds weer overkomen;
uw trouw zult U mij altijd blijven tonen.
Ik mag voorgoed in uw nabijheid wonen.

1. Mijn herder is de HEER, zijn hand behoedt mij.
Ik heb genoeg, want zijn genade voedt mij.
Genieten mag ik in een groene weide;
Hij wil mij naar verfrissend water leiden.
Hij geeft mij nieuwe kracht en blijft mij leren
om Hem te volgen en zijn naam te eren.

2. Al grijnst de dood mij toe in diepe dalen,
U zorgt ervoor dat ik niet zal verdwalen.
Ik ken geen angst, want U blijft aan mijn zijde.
Waar er gevaar dreigt, komt U tussenbeide:
wanneer de wilde dieren mij belagen,
zult U ze met uw stok en staf verjagen.

3. U nodigt mij aan tafel om te eten.
Mijn vijand ziet het; zelf wordt hij vergeten.
U zalft mij, laat mijn beker overstromen.
Uw liefde zal mij steeds weer overkomen;
uw trouw zult U mij altijd blijven tonen.
Ik mag voorgoed in uw nabijheid wonen.

Tekst: Arie Maasland

© Small Stone Media t/a Dicht bij de Bijbel
Alle rechten voorbehouden

Gebruik in diensten

Wij willen u aanmoedigen de psalmen van De Nieuwe Psalmberijming binnen uw kerkelijke gemeenschap te zingen, uit te voeren, teksten af te drukken en/of liedteksten te projecteren.

Wij verwachten wel dat u een CCLi Licentie heeft afgesloten. Voor meer informatie CCLi Benelux. Gebruik voor deze psalm liednummer 7066954 bij uw rapportage aan CCLi.

Beamsheets

Download hieronder de beamsheets van deze psalm.

Beamsheets witte achtergrond (4:3)
Beamsheets zwarte achtergrond (4:3)


Beamsheets witte achtergrond (16:9)

Beamsheets zwarte achtergrond (16:9)

Bladmuziek Psalternatief

Psalternatief is een project voor psalm en band. De bladmuziek is uitgeschreven met tekst, melodie en akkoordsymbolen.
Download hier de bladmuziek

Melodie

Zetting Claude Goudimel, gespeeld door Dick Sanderman via Hauptwerk sampleset Zwolle

Spotify

1. De God des heils wil mij ten Herder wezen.
'k Heb geen gebrek, 'k heb geen gevaar te vrezen.
Hij zal mij zacht, in liefelijke weiden,
Aan d' oevers van zeer stille waat'ren leiden.
Hij sterkt mijn ziel; richt, om Zijn Naam, mijn treden
In 't effen spoor van Zijn gerechtigheden.

2. Ik vrees niet, neen, schoon ik door duis'tre dalen,
In doodsgevaar bekommerd om moest dwalen.
Gij blijft mij bij in alle tegenspoeden;
Uw stok en staf zal mij altoos behoeden.
Gij troost mijn ziel, en richt, in mededogen,
De tafel aan, voor mijner haat'ren ogen.

3. Gij zalft mijn hoofd, Gij doet mijn blijdschap groeien,
En van Uw heil mijn beker overvloeien,
Het zalig goed, mij door Uw gunst gegeven,
Verlaat mij niet, maar volgt mij al mijn leven.
Zodat ik in het heilig huis des HEEREN,
Een lange reeks van dagen, blijf verkeren.

1. Mijn God voedt mij als mijn Herder geprezen;
Dies zal ik genes dings behoeflijk wezen.
In 't groene gras zeer lieflijk Hij mij weidet,
En aan dat zoet water Hij mij geleidet. 
Hij verkwikt mijn ziel, die zeer is verslegen;
Om Zijns Naams wil leidt Hij mij in Zijn wegen.
 
2. Al waar 't schoon dat ik in 't dal des doods ginge, 
En dat mij des doods schaduwe omvinge, 
Ik vreze niet, Gij zijt bij mij gestadig,
En Gij troost mij met Uwen staf genadig.
Gij maakt rijk met goeden zeer veler handen,
Mijn tafel, voor d' ogen mijner vijanden.
 
3. Gij zalft mijn hoofd met riekend' olie goedig
En schenkt mij den beker vol overvloedig. 
Gij zult doen dat Uwe gunst, o Heer krachtig, 
Mijn leven lang bij mij steeds blijft eendrachtig;
Zodat ik hoop eeuwiglijk vast te wonen
In Godes huis, 't welk niet is om verschonen.

1. Ik wil van God als van mijn Herder spreken.
Onder zijn hoede zal mij niets ontbreken.
Groen is het land waarin Hij mij doet komen,
fris is de bron die hij voor mij doet stromen.
Hij sterkt mijn ziel en wijst mij rechte wegen,
opdat ik Hem zal prijzen om zijn zegen.

2. Zelfs door een dal van diepe duisternissen
waar ik het licht der levenden moet missen,
vrees ik geen kwaad, want Gij zijt aan mijn zijde
met stok en staf, tot troost en tot geleide.
Onder het oog van hen die mij verraden
richt Gij mij toe het nachtmaal der genade.

3. Gij zalft mijn hoofd met d' olie van uw vrede,
Gij vult mijn kelk met gelukzaligheden.
Ja, zaligheid en liefde en welbehagen
zullen mij volgen al mijn levensdagen.
Ik zal het welkom horen van mijn koning
en jaar aan jaar verblijven in zijn woning.

1. De Here wil mijn trouwe herder wezen,
geen ding ontbreekt mij, ik heb niets te vrezen.
Hij schenkt mij rust in frisse groene weiden,
aan stromen waar zijn hand mij heen zal leiden.
Hij sterkt mijn ziel, verkwikt mij met zijn zegen,
leidt om zijn naam mij op de rechte wegen.

2. Zelfs in een dal vol dreigende gevaren
vrees ik geen kwaad, want U zult mij bewaren.
U staat mij bij in liefdevol ontfermen,
uw stok en staf vertroosten en beschermen.
Een rijke dis zult U mij toebereiden
voor't oog van wie mij haten en bestrijden.

3. U zalft mijn hoofd, U doet mijn blijdschap groeien
en van uw heil mijn beker overvloeien.
Uw rijke gunst, mij in uw trouw gegeven,
verlicht mijn gang, omringt mij heel mijn leven,
zodat ik in het heilig huis des Heren
mijn leven lang vol vreugde blijf verkeren.

Bijbelteksten

Het uitgangspunt van De Nieuwe Psalmberijming is de Hebreeuwse grondtekst, niet een specifieke vertaling.

Ter referentie vindt u hieronder de links naar de tekst van de psalm in diverse Nederlandse vertalingen.