Bundel De NieuwepsalmberijmingBestel nu

BUNDEL DE NIEUWE PSALMBERIJMING

De Nieuwe Psalmberijming bevat een nieuwe, eigentijdse berijming van alle 150 psalmen op de Geneefse melodieën.

Prijs: € 22,99

(gratis verzending binnen Nederland)

Ga direct naar psalm

Zoek op tekst:

Zoek op gelegenheid:

Schrijf je in voor de nieuwsbrief:

 

Psalm 61

1. God, geef antwoord op mijn smeken.
Haast bezweken
leef ik ver bij U vandaan,
Luister naar mijn angstig klagen;
hoor mijn vragen.
Laat mij niet verloren gaan.

2. U, mijn schuilplaats en mijn toren,
wil mij horen;
wees opnieuw mijn toevluchtsoord.
Veilig bij U weggekropen
blijf ik hopen
op U die mij altijd hoort.

3. Wie U dient, krijgt een beloning.
Geef de koning
leven tot in eeuwigheid.
Lof en lied zal ik vermengen,
offers brengen,
dag aan dag U toegewijd.

1. God, geef antwoord op mijn smeken.
Haast bezweken
leef ik ver bij U vandaan.
Luister naar mijn angstig klagen;
hoor mijn vragen.
Laat mij niet verloren gaan.

2. U, mijn schuilplaats en mijn toren,
wil mij horen;
wees opnieuw mijn toevluchtsoord.
Veilig bij U weggekropen
blijf ik hopen
op U die mij altijd hoort.

3. Wie U dient, krijgt een beloning.
Geef de koning
leven tot in eeuwigheid.
Lof en lied zal ik vermengen,
offers brengen,
dag aan dag U toegewijd.

Open deze psalm in de app van DNP

Tekst: Arie Maasland

© Small Stone Media t/a Dicht bij de Bijbel
Alle rechten voorbehouden

De nieuwe psalmberijming

1. God, geef antwoord op mijn smeken.
Haast bezweken
leef ik ver bij U vandaan,
Luister naar mijn angstig klagen;
hoor mijn vragen.
Laat mij niet verloren gaan.

2. U, mijn schuilplaats en mijn toren,
wil mij horen;
wees opnieuw mijn toevluchtsoord.
Veilig bij U weggekropen
blijf ik hopen
op U die mij altijd hoort.

3. Wie U dient, krijgt een beloning.
Geef de koning
leven tot in eeuwigheid.
Lof en lied zal ik vermengen,
offers brengen,
dag aan dag U toegewijd.

1. God, geef antwoord op mijn smeken.
Haast bezweken
leef ik ver bij U vandaan.
Luister naar mijn angstig klagen;
hoor mijn vragen.
Laat mij niet verloren gaan.

2. U, mijn schuilplaats en mijn toren,
wil mij horen;
wees opnieuw mijn toevluchtsoord.
Veilig bij U weggekropen
blijf ik hopen
op U die mij altijd hoort.

3. Wie U dient, krijgt een beloning.
Geef de koning
leven tot in eeuwigheid.
Lof en lied zal ik vermengen,
offers brengen,
dag aan dag U toegewijd.

Tekst: Arie Maasland

© Small Stone Media t/a Dicht bij de Bijbel
Alle rechten voorbehouden

Gebruik in diensten

Wij willen u aanmoedigen de psalmen van De Nieuwe Psalmberijming binnen uw kerkelijke gemeenschap te zingen, uit te voeren, teksten af te drukken en/of liedteksten te projecteren.

Wij verwachten wel dat u een CCLi Licentie heeft afgesloten. Voor meer informatie CCLi Benelux. Gebruik voor deze psalm liednummer 7071274 bij uw rapportage aan CCLi.

Beamsheets

Download hieronder de beamsheets van deze psalm.

Beamsheets witte achtergrond (4:3)
Beamsheets zwarte achtergrond (4:3)


Beamsheets witte achtergrond (16:9)

Beamsheets zwarte achtergrond (16:9)

Melodie

Zetting Claude Goudimel, gespeeld door Dick Sanderman via Hauptwerk sampleset Zwolle

Spotify

Alternatieve melodieën

Deze psalm kan ook gezongen worden op de melodie van:
- Psalm 38

1. Wil, o God, mijn bede horen;
Neig Uw oren
Naar mijn zuchten en geween.
In veraf gelegen streken,
Schier bezweken,
Zoek ik heul bij U alleen.

2. Leid mij, HEER'; ik zou in 't stijgen
Nederzijgen;
Leid mij op een hoge rots,
Wil mij tot een toevlucht wezen,
Als voor dezen,
's Vijands wreed geweld ten trots.

3. 'k Zal in Uwe tent verkeren,
HEER' der heren,
Voor Uw oog, in eeuwigheid.
'k Zal op U mijn vast vertrouwen
Altoos bouwen,
Door Uw vleug'len overspreid.

4. Want Uw goedheid, die wij loven,
Heeft van boven
Mijn geloft' en bee gehoord.
Gij deedt mij tot d' erf'nis komen
Van de vromen,
Wien de vrees Uws Naams bekoort.

5. Gij zult nieuwe dagen voegen,
Vol genoegen,
Bij des Konings levenstijd.
Zijner jaren tal vermeren,
In 't regeren,
Door Uw gunst van ramp bevrijd.

6. Hij zal eeuwig in vermogen,
Voor Uw ogen,
Zitten op zijn troon, o HEER'.
Zend Uw waarheid, Uw ontferming
Ter bescherming;
Zend ze tot zijn wachters neer.

7. 'k Zal dan door mijn blijde galmen,
Door mijn psalmen,
Loven Uwe Majesteit;
Mijn geloften U betalen,
Menigmalen
Plechtig aan U toegezeid.

1. Als ik roep, versta mijn reden,
Mijn gebeden,
O God! verhoor in 't gemeen.
Mijn ziel, met angst bezwaard zere,
Tot U, Heere,
Heeft haren toevlucht alleen.

2. Op een steenrots, Heer geprezen,
Laat mij wezen
Gesteld, daar ik vrij zijn zal;
Gij zijt mijn toevlucht bevonden
T' allen stonden,
Tegen mijn vijanden al.

3. In Uwen tempel zeer schone
Is mijn wone
Altijd, o God! met ootmoed;
Onder Uwe vleug'len zijnde,
Ik bevinde
Toevlucht en bescherming goed.

4. Want Gij geeft mij, Heer, genadig
En gestadig
Al mijn begeerten niet klein;
Want Gij laat mij, Heer, toekomen
Aller vromen
Erfdeel, die U vrezen rein.

5. Gij zult de jaren vermeren
En vereren
Uwes konings openbaar;
Zodat hij vast zal beklijven
Ende blijven
Nog menig geslacht en jaar.

6. Voor U ook, Heer, desgelijke
Zal zijn rijke
Zekerlijk en vast bestaan;
Dat Uw waarheid en genade
Vroeg en spade
Dat behoede nu voortaan.

7. Zo zal ik Uwen lof zingen
En voortbringen,
En groot maken Uwen Naam;
Ik zal met vlijt dan betalen,
Zonder dralen,
Mijn beloften, Heer, al t' zaam.

1. O Here, verhoor mijn smeken.
Haast bezweken
roep ik, ver van U vandaan.
Sla toch acht op mijn gebeden,
leid mijn schreden,
dat ik tot U op kan gaan.

2. Mijn schutse waart Gij tevoren;
sterke toren,
wees mij weer ten toevluchtsoord.
Staan de mensen mij naar 't leven,
Gij zult geven
't erfdeel van wie U behoort.

3. Laat mij als een kleine vogel
schuilen mogen
waar G' uw vleug'len om mij slaat.
Want gij weet wien ik mij wijdde,
dat ik zeide:
Heer, Gij zijt mijn toeverlaat!

4. O Heer, geef den koning vrede,
deel hem mede
overvloed van levenstijd.
Dat hij trone ons ten goede,
dat hem hoede
trouw en goedertierenheid!

5. Dan zal ik uw naam vereren,
Here, Here,
psalmen zingen dat het schalt!
Dagelijks zal ik U geven
heel mijn leven,
door uw lichtglans overstraald.

1. Wil, o God, mijn smeking horen,
neig uw oren
en sla acht op mijn gebed.
In verafgelegen streken,
haast bezweken,
roep ik tot U, Heer, die redt.

2. Laat mijn voet een rots betreden,
leid mijn schreden,
als mijn kleine kracht bezwijkt.
Wees mijn schuilplaats en mijn toren,
als tevoren,
waar geen vijand mij bereikt.

3. Laat mij op mijn biddend vragen
al mijn dagen
wonen in uw tent, o Heer.
Waar uw vleugels, vol ontfermen,
mij beschermen,
wil ik schuilen immermeer.

4. Want, o God, U hebt tevoren
willen horen
mijn geloften U gedaan.
U zult hun het erfdeel geven
die hun leven
wijden aan uw grote naam.

5. Blijf, o God, de koning sparen
tal van jaren,
doe hem tronen voor uw oog.
Zend als wachters aan zijn zijden,
die hem leiden,
trouw en goedheid van omhoog.

6. Dan doe ik U eer ontvangen
in gezangen,
aan uw grote naam gewijd.
'k Zal geloften U betalen
vele malen
tot uw lof in eeuwigheid.

Bijbelteksten

Het uitgangspunt van De Nieuwe Psalmberijming is de Hebreeuwse grondtekst, niet een specifieke vertaling.

Ter referentie vindt u hieronder de links naar de tekst van de psalm in diverse Nederlandse vertalingen.