Bundel De NieuwepsalmberijmingBestel nu

BUNDEL DE NIEUWE PSALMBERIJMING

De Nieuwe Psalmberijming bevat een nieuwe, eigentijdse berijming van alle 150 psalmen op de Geneefse melodieën.

Prijs: € 22,99

(gratis verzending binnen Nederland)

Ga direct naar psalm

Zoek op tekst:

Zoek op gelegenheid:

Schrijf je in voor de nieuwsbrief:

 

Psalm 120

1. Roep ik de HEER bij tegenslagen,
Hij geeft mij antwoord op mijn vragen.
Verlos mij, HEER, van wie bedriegen,
van wie niets liever doen dan liegen.
Hoe gaat U al dit kwaad bestrijden,
mij van die leugenaars bevrijden?
Strijd met mij voor de goede zaak:
richt scherpe pijlen en schiet raak.

2. Ik voel mij eenzaam en verloren,
geen sterveling wil bij mij horen.
Een zwerver ben ik, een ontheemde.
Zo ver van huis ben ik een vreemde.
Ik leef bij wie de vrede haten;
ik hoor hen over oorlog praten.
Hoe ik hen ook tot kalmte maan,
ze blijven maar de strijd aangaan.

1. Roep ik de HEER bij tegenslagen,
Hij geeft mij antwoord op mijn vragen.
Verlos mij, HEER, van wie bedriegen,
van wie niets liever doen dan liegen.
Hoe gaat U al dit kwaad bestrijden,
mij van die leugenaars bevrijden?
Strijd met mij voor de goede zaak:
richt scherpe pijlen en schiet raak.

2. Ik voel mij eenzaam en verloren,
geen sterveling wil bij mij horen.
Een zwerver ben ik, een ontheemde.
Zo ver van huis ben ik een vreemde.
Ik leef bij wie de vrede haten;
ik hoor hen over oorlog praten.
Hoe ik hen ook tot kalmte maan,
ze blijven maar de strijd aangaan.

Open deze psalm in de app van DNP

Tekst: Jan Pieter Kuijper

© Small Stone Media t/a Dicht bij de Bijbel
Alle rechten voorbehouden

De nieuwe psalmberijming

1. Roep ik de HEER bij tegenslagen,
Hij geeft mij antwoord op mijn vragen.
Verlos mij, HEER, van wie bedriegen,
van wie niets liever doen dan liegen.
Hoe gaat U al dit kwaad bestrijden,
mij van die leugenaars bevrijden?
Strijd met mij voor de goede zaak:
richt scherpe pijlen en schiet raak.

2. Ik voel mij eenzaam en verloren,
geen sterveling wil bij mij horen.
Een zwerver ben ik, een ontheemde.
Zo ver van huis ben ik een vreemde.
Ik leef bij wie de vrede haten;
ik hoor hen over oorlog praten.
Hoe ik hen ook tot kalmte maan,
ze blijven maar de strijd aangaan.

1. Roep ik de HEER bij tegenslagen,
Hij geeft mij antwoord op mijn vragen.
Verlos mij, HEER, van wie bedriegen,
van wie niets liever doen dan liegen.
Hoe gaat U al dit kwaad bestrijden,
mij van die leugenaars bevrijden?
Strijd met mij voor de goede zaak:
richt scherpe pijlen en schiet raak.

2. Ik voel mij eenzaam en verloren,
geen sterveling wil bij mij horen.
Een zwerver ben ik, een ontheemde.
Zo ver van huis ben ik een vreemde.
Ik leef bij wie de vrede haten;
ik hoor hen over oorlog praten.
Hoe ik hen ook tot kalmte maan,
ze blijven maar de strijd aangaan.

Tekst: Jan Pieter Kuijper

© Small Stone Media t/a Dicht bij de Bijbel
Alle rechten voorbehouden

Gebruik in diensten

Wij willen u aanmoedigen de psalmen van De Nieuwe Psalmberijming binnen uw kerkelijke gemeenschap te zingen, uit te voeren, teksten af te drukken en/of liedteksten te projecteren.

Wij verwachten wel dat u een CCLi Licentie heeft afgesloten. Voor meer informatie CCLi Benelux. Gebruik voor deze psalm liednummer 7071315 bij uw rapportage aan CCLi.

Beamsheets

Download hieronder de beamsheets van deze psalm.

Beamsheets witte achtergrond (4:3)
Beamsheets zwarte achtergrond (4:3)


Beamsheets witte achtergrond (16:9)

Beamsheets zwarte achtergrond (16:9)

Melodie

Zetting Claude Goudimel, gespeeld door Dick Sanderman via Hauptwerk sampleset Zwolle

1. 'k Riep tot den Oorsprong aller dingen,
Tot God, in mijn bekommeringen,
En Hij verhoorde mijn gebeden,
Naar Zijne goedertierenheden.
O, HEER' ! doe mij den strik ontslippen
Der veinzerij en valse lippen;
Behoed mij voor de bitse tong,
Die mij met leugentaal besprong.

2. Wat voordeel zal 't bedrog u baren,
Vermetel rot van lasteraren?
Wat voordeel zal u in dit leven
Uw bitse tong, Uw boosheid geven?
Gij haalt op u, o leugensprekers!
De pijlen enes sterken wrekers,
En een jeneverkolengloed,
Waardoor gij haast verbranden moet.

3. Wee mij, die rust en hulp moet derven,
In Mesech als een vreemd'ling zwerven,
En steeds in Kedars tenten wonen,
Bij mensen, die mij bitter honen!
Ik heb reeds lang mij opgehouden
Bij hen, die nooit op God betrouwden;
Bij hen, die, tot mijn bitterst wee,
Een afschrik hebben van den vree.

4. Ik zoek den vree steeds aan te kweken;
Maar kan er nauwelijks van spreken,
Of 'k zie mijn reden afgebroken,
En hen tot woed' en krijg ontstoken.

1. Als ik met zwaar kruis ben beladen,
Ik roepe tot God vol genade;
Mijn gebed komt tot Zijne oren,
Hij placht mij altijd te verhoren.
Voor de leugenachtige monden
En valse tongen t' alle stonden
Wil mijn ziel, naar Uw goedigheid,
Verlossen, Heer, in eeuwigheid.

2. Wat kan de valse tongen stichten?
Wat kan de leugenaar uitrichten?
Wat zullen zijn listige zinnen
En valse tongen toch gewinnen?
Uw woorden zijn als scherpe pijlen,
Die een sterk man schiet onderwijlen;
Uwe reden zijn vol venijn,
Als gloeiende kolen zij zijn.

3. Wee mij! dat ik vreemd'ling moet wezen
In Mesech, vervloekt en misprezen;
Dat ik in Kedars tenten blijven
Moet, daar ze niet dan boosheid drijven.
Dat ik zo lange ben verlaten
Bij hen, die steeds den vrede haten.
Ik die pais zoeke zonder dwang,
Ben bij hen geweest veel te lang.

4. Ik spreke met hen van den vrede,
Zij verwilligen niet daarmede;
Als naar den pais staat mijn verlangen,
Alsdan zij eerst den krijg aanvangen.

1. Ik hief mijn stem in vrees en beven
tot God, en Hij wou antwoord geven.
Ik was bekommerd en ik zeide;
"Ach Here, kom mij toch bevrijden
van wie het rechte woord verdraaien,
wier lippen niets dan leugen zaaien".
Gij lastertong, wacht van Gods hand
een scherpe pijl, een felle brand!

2. Wee mij, want ik ben een ontheemde,
ik lijd hier in een land van vreemden,
reeds al te lang slijt ik verlaten
mijn leven bij wie vrede haten.
Vrede, behoedster van het leven,
u heb ik heel mijn hart gegeven.
Vrede, hoezeer ik voor u pleit,
hun woord is haat, zij gaan ten strijd.

1. Ik riep tot God in bange dagen.
De Heer gaf antwoord op mijn klagen.
Red, Here, mij van leugenmonden,
van hen die trouw en waarheid schonden.
Hoe zal de Heer de laster wreken
van u die leugentaal blijft spreken?
Door pijlen, scherper dan uw mond,
door vuur dat meer dan laster wondt.

2. Wee mij, die nergens rust kan vinden,
die wonen moet bij kwaadgezinden.
Ik mis in Mesech alle vrede,
uit Kedars tenten klinkt mijn bede.
Te lang woon ik, geheel verlaten,
bij mensen die de vrede haten.
En hoe ik ook voor vrede pleit,
zij zijn alleen maar uit op strijd.

Bijbelteksten

Het uitgangspunt van De Nieuwe Psalmberijming is de Hebreeuwse grondtekst, niet een specifieke vertaling.

Ter referentie vindt u hieronder de links naar de tekst van de psalm in diverse Nederlandse vertalingen.