Bundel De NieuwepsalmberijmingBestel nu

BUNDEL DE NIEUWE PSALMBERIJMING

De Nieuwe Psalmberijming bevat een nieuwe, eigentijdse berijming van alle 150 psalmen op de Geneefse melodieën.

Prijs: € 22,99

(gratis verzending binnen Nederland)

Ga direct naar psalm

Zoek op tekst:

Schrijf je in voor de nieuwsbrief:

 

Psalm 124

1. Was er geen hulp gekomen van de HEER,
– blijf, Israël, dit zeggen keer op keer –
was Hij voor ons niet in de bres gaan staan,
dan hadden wij geen hoop, geen toekomst meer;
dan zouden wij ten onder zijn gegaan.

2. Zonder Gods hulp was er een ramp gebeurd,
dan hadden vijanden ons wreed verscheurd,
dan werd hun stroom van woede onze dood;
het woeste water had ons meegesleurd.
Maar, prijs de HEER, Hij redde uit de nood!

3. Wij vluchtten uit de val die was gezet,
zoals een vogel vrijkomt uit een net.
Het net ging stuk en wij zijn losgeraakt.
In naam van Hem, de HEER, zijn wij gered;
Hij helpt ons, Hij die alles heeft gemaakt.

1. Was er geen hulp gekomen van de HEER,
– blijf, Israël, dit zeggen keer op keer –
was Hij voor ons niet in de bres gaan staan,
dan hadden wij geen hoop, geen toekomst meer;
dan zouden wij ten onder zijn gegaan.

2. Zonder Gods hulp was er een ramp gebeurd,
dan hadden vijanden ons wreed verscheurd,
dan werd hun stroom van woede onze dood;
het woeste water had ons meegesleurd.
Maar, prijs de HEER, Hij redde uit de nood!

3. Wij vluchtten uit de val die was gezet,
zoals een vogel vrijkomt uit een net.
Het net ging stuk en wij zijn losgeraakt.
In naam van Hem, de HEER, zijn wij gered;
Hij helpt ons, Hij die alles heeft gemaakt.

Open deze psalm in de app van DNP

Tekst: Jan Pieter Kuijper

© Small Stone Media t/a Dicht bij de Bijbel
Alle rechten voorbehouden

De nieuwe psalmberijming

1. Was er geen hulp gekomen van de HEER,
– blijf, Israël, dit zeggen keer op keer –
was Hij voor ons niet in de bres gaan staan,
dan hadden wij geen hoop, geen toekomst meer;
dan zouden wij ten onder zijn gegaan.

2. Zonder Gods hulp was er een ramp gebeurd,
dan hadden vijanden ons wreed verscheurd,
dan werd hun stroom van woede onze dood;
het woeste water had ons meegesleurd.
Maar, prijs de HEER, Hij redde uit de nood!

3. Wij vluchtten uit de val die was gezet,
zoals een vogel vrijkomt uit een net.
Het net ging stuk en wij zijn losgeraakt.
In naam van Hem, de HEER, zijn wij gered;
Hij helpt ons, Hij die alles heeft gemaakt.

1. Was er geen hulp gekomen van de HEER,
– blijf, Israël, dit zeggen keer op keer –
was Hij voor ons niet in de bres gaan staan,
dan hadden wij geen hoop, geen toekomst meer;
dan zouden wij ten onder zijn gegaan.

2. Zonder Gods hulp was er een ramp gebeurd,
dan hadden vijanden ons wreed verscheurd,
dan werd hun stroom van woede onze dood;
het woeste water had ons meegesleurd.
Maar, prijs de HEER, Hij redde uit de nood!

3. Wij vluchtten uit de val die was gezet,
zoals een vogel vrijkomt uit een net.
Het net ging stuk en wij zijn losgeraakt.
In naam van Hem, de HEER, zijn wij gered;
Hij helpt ons, Hij die alles heeft gemaakt.

Tekst: Jan Pieter Kuijper

© Small Stone Media t/a Dicht bij de Bijbel
Alle rechten voorbehouden

Gebruik in diensten

Wij willen u aanmoedigen de psalmen van De Nieuwe Psalmberijming binnen uw kerkelijke gemeenschap te zingen, uit te voeren, teksten af te drukken en/of liedteksten te projecteren.

Wij verwachten wel dat u een CCLi Licentie heeft afgesloten. Voor meer informatie CCLi Benelux. Gebruik voor deze psalm liednummer 7071319 bij uw rapportage aan CCLi.

Beamsheets

Download hieronder de beamsheets van deze psalm.

Beamsheets witte achtergrond (4:3)
Beamsheets zwarte achtergrond (4:3)


Beamsheets witte achtergrond (16:9)

Beamsheets zwarte achtergrond (16:9)

Melodie

Zetting Claude Goudimel, gespeeld door Dick Sanderman via Hauptwerk sampleset Zwolle

1. Dat Israel nu zegge, blij van geest:
Indien de HEER', die bij ons is geweest,
Indien de HEER', die ons heeft bijgestaan,
Toen 's vijands heir en aanval werd gevreesd,
Niet had gered, wij waren lang vergaan.

2. Dan hadden zij ons levendig vernield;
Hun hete toorn had ons gewis ontzield;
Bedolven in een diepen jammervloed;
Dan had een stroom, dien niemand tegenhield,
Ons gans versmoord, had God het niet verhoed.

3. Dan had geen mens naar onze klacht gehoord;
Dan had een zee van rampen ons versmoord.
Geloofd zij dies de HEER', die redt van 't graf,
Die ons, schoon wreed vervolgd van oord tot oord,
Tot enen roof niet in hun tanden gaf.

4. W' ontkwamen haast des vogelvangers net,
Den lozen strik, tot ons bederf gezet:
De strik brak los, en wij zijn vrij geraakt.
De HEER' is ons tot hulp op ons gebed;
Die God, die aard' en hemel heeft gemaakt.

1. Men mag nu wel zeggen in Israël:
Had ons de Heer Zelve niet bijgestaan,
Had Hij ons zaken niet genomen aan,
Als ons de volken overvielen fel,
Om ons uit te roeien en te verslaan;

2. Levendig waren wij verslonden wreed,
Want in toorne waren zij zeer verstoord.
Wij waren lang in dat water versmoord;
Want de baren gingen hoog ende breed,
Die hadden ons overdekt rechtevoort.

3. De stromen hadden gegaan met geweld
Over onze hoofden ter zelfder tijd.
Maar gedankt zij God, Die ons heeft bevrijd,
En Zijn volk in de macht niet heeft gesteld
Zijnder vijanden, vol van haat en nijd.

4. Zo de vogel den vogelvanger snel
Ontkomt, zo is onze ziel ontgaan rein.
D' strik is ontwee, welk' ons omving gemein;
Wij zijn vrij; God helpt ons en niemand el,
Die hemel en aard' heeft gemaakt allein.

1. Laat Israël nu zeggen blij van geest;
Indien de Heer niet bij ons was geweest,
toen vijandschap rondom was opgestaan,
indien de Heer niet bij ons was geweest,
Hij, onze hulp, wij waren lang vergaan.

2. Het roofdier van hun toorn had ons verteerd,
een hoge vloed, had God het niet gekeerd,
was over ons verwoestend heengegaan-
de baaierd die onstuimig rebelleert
had ons bestaan welhaast te niet gedaan.

3. Lof Hem die ons ter dood niet overgaf,
wij zijn gered, wij zijn gered van 't graf.
De vogelaar, die ons geen vrede liet,
wou toeslaan, maar zijn strik viel van ons af;
wij zijn ontkomen en hij greep ons niet.

4. Die onze boeien slaakt, het is de Heer.
Die voor de vrijheid waakt, het is de Heer.
Door zijn verlossing zijn wij vrijgemaakt.
Ons heil is in de naam van God de Heer,
die God, die d' aard en hemel heeft gemaakt.

1. Heel Israël getuige, blij van geest:
indien de Heer niet met ons was geweest,
indien de Heer ons niet had bijgestaan,
toen 't woeden van de vijand werd gevreesd,
dan waren wij verslonden en vergaan.

2. Een watervloed had iedereen ontzield.
Een wilde stroom, die niemand tegenhield,
had ons bedekt als God niet had gered.
Wij waren door hun tanden dan vernield.
Geloofd zij God, de hoorder van 't gebed.

3. Wij zijn ontsnapt als vogels aan het net,
de strik door vogelvangers uitgezet.
De strik brak los, zo zijn wij vrij geraakt.
In 's Heren naam is onze hulp, Hij redt.
de Heer, die aard' en hemel heeft gemaakt.

Bijbelteksten

Het uitgangspunt van De Nieuwe Psalmberijming is de Hebreeuwse grondtekst, niet een specifieke vertaling.

Ter referentie vindt u hieronder de links naar de tekst van de psalm in diverse Nederlandse vertalingen.