Bundel De NieuwepsalmberijmingNu verkrijgbaar:

BUNDEL DE NIEUWE PSALMBERIJMING

De Nieuwe Psalmberijming bevat een nieuwe, eigentijdse berijming van alle 150 psalmen op de Geneefse melodieën.

Prijs: € 22,50

(gratis verzending binnen Nederland)

Ga direct naar psalm

Zoek op tekst:

Schrijf je in voor de nieuwsbrief:

 

Psalm 150

1. Halleluja, volken, kom:
prijs God in zijn heiligdom.
Prijs Hem om zijn oppermacht,
om zijn daden, om zijn pracht.
Prijs Hem, Hij is hoogverheven.
Laten hoorn en harp en lier,
tamboerijn en dansplezier
Hem uitbundig hulde geven.

2. Prijs God, roep zijn glorie uit
bij de snaren, bij de fluit.
Prijs Hem, geef Hem eer en dank
met de schelle bekkenklank.
Prijs Hem, sla op de cimbalen.
Laat het klinken, altijd weer:
‘Halleluja’ voor de HEER.
Prijs Hem wie kan ademhalen!

1. Halleluja, volken, kom:
prijs God in zijn heiligdom.
Prijs Hem om zijn oppermacht,
om zijn daden, om zijn pracht.
Prijs Hem, Hij is hoogverheven.
Laten hoorn en harp en lier,
tamboerijn en dansplezier
Hem uitbundig hulde geven.

2. Prijs God, roep zijn glorie uit
bij de snaren, bij de fluit.
Prijs Hem, geef Hem eer en dank
met de schelle bekkenklank.
Prijs Hem, sla op de cimbalen.
Laat het klinken, altijd weer:
‘Hallelujavoor de HEER.
Prijs Hem wie kan ademhalen!

Open deze psalm in de app van DNP

Tekst: Arie Maasland

© Small Stone Media t/a Dicht bij de Bijbel
Alle rechten voorbehouden

De nieuwe psalmberijming

1. Halleluja, volken, kom:
prijs God in zijn heiligdom.
Prijs Hem om zijn oppermacht,
om zijn daden, om zijn pracht.
Prijs Hem, Hij is hoogverheven.
Laten hoorn en harp en lier,
tamboerijn en dansplezier
Hem uitbundig hulde geven.

2. Prijs God, roep zijn glorie uit
bij de snaren, bij de fluit.
Prijs Hem, geef Hem eer en dank
met de schelle bekkenklank.
Prijs Hem, sla op de cimbalen.
Laat het klinken, altijd weer:
‘Halleluja’ voor de HEER.
Prijs Hem wie kan ademhalen!

1. Halleluja, volken, kom:
prijs God in zijn heiligdom.
Prijs Hem om zijn oppermacht,
om zijn daden, om zijn pracht.
Prijs Hem, Hij is hoogverheven.
Laten hoorn en harp en lier,
tamboerijn en dansplezier
Hem uitbundig hulde geven.

2. Prijs God, roep zijn glorie uit
bij de snaren, bij de fluit.
Prijs Hem, geef Hem eer en dank
met de schelle bekkenklank.
Prijs Hem, sla op de cimbalen.
Laat het klinken, altijd weer:
‘Hallelujavoor de HEER.
Prijs Hem wie kan ademhalen!

Tekst: Arie Maasland

© Small Stone Media t/a Dicht bij de Bijbel
Alle rechten voorbehouden

Gebruik in diensten

Wij willen u aanmoedigen de psalmen van De Nieuwe Psalmberijming binnen uw kerkelijke gemeenschap te zingen, uit te voeren, teksten af te drukken en/of liedteksten te projecteren.

Wij verwachten wel dat u een CCLi Licentie heeft afgesloten. Voor meer informatie CCLi Benelux. Gebruik voor deze psalm liednummer 7066980 bij uw rapportage aan CCLi.

Beamsheets

Download hieronder de beamsheets van deze psalm.

Beamsheets witte achtergrond (4:3)
Beamsheets zwarte achtergrond (4:3)


Beamsheets witte achtergrond (16:9)

Beamsheets zwarte achtergrond (16:9)

Bladmuziek Psalternatief

Psalternatief is een project voor psalm en band. De bladmuziek is uitgeschreven met tekst, melodie en akkoordsymbolen.
Download hier de bladmuziek

Melodie

Zetting Claude Goudimel, gespeeld door Dick Sanderman via Hauptwerk sampleset Zwolle

Spotify

1. Looft God, looft zijn Naam alom;
Looft Hem in Zijn heiligdom;
Looft des HEEREN grote macht,
In den hemel Zijner kracht;
Looft Hem, om Zijn mogendheden,
Looft Hem, naar zo menig blijk
Van Zijn heerlijk koninkrijk,
Voor Zijn troon en hier beneden.

2. Looft God, met bazuingeklank;
Geeft Hem eer, bewijst Hem dank;
Looft Hem, met de harp en luit;
Looft Hem, met de trom en fluit;
Looft Hem, op uw blijde snaren;
Laat zich 't orgel overal
Bij het juichend vreugdgeschal,
Tot des HEEREN glorie, paren.

3. Looft God naar Zijn hoog bevel,
Met het klinkend cimbelspel,
Looft Hem, op het schel metaal
Van de vrolijke cimbaal;
Looft den HEER', elk moet Hem eren;
Al wat geest en adem heeft,
Looft den HEER', die eeuwig leeft,
Looft verheugd den HEER' der heren.

1. Laat nu God geprezen zijn,
In Zijn heiligdom zeer fijn.
Geloofd zij Hij en geacht
Uit den hemel vol van kracht
In heerlijkheid hoog verheven.
Looft Hem in Zijn werken rein,
Die Hij gewrocht heeft allein,
Die van Zijn macht tuignis geven.

2. Van harten lovet toch Hem
Ook met der bazuinen stem
En met der psalteren toon,
Met trommels en harpen schoon:
Wilt Zijnen lof en prijs zingen,
Met der fluiten zoet geklank
En der orgelen gezang,
Laat Zijn ere nu voortbringen.

3. Zijn goedheid zij openbaar
Gemaakt door 't geluid zeer klaar
Der cymbalen, t' allen tijd,
Welke zeer breed ende wijd
Zijns Naams eer moeten bewijzen.
Dies alles wat daar nu leeft,
Dat zich roert en adem heeft
Moet onzen God heerlijk prijzen.

1. Looft God, looft Hem overal.
Looft de Koning van 't heelal
om zijn wonderbare macht,
om de heerlijkheid en kracht
van zijn naam en eeuwig wezen.
Looft de daden, groot en goed,
die Hij triomferend doet.
Hem zij eer, Hij zij geprezen.

2. Hef, bazuin, uw gouden stem,
harp en fluit, verheerlijkt Hem!
Cither, cimbel, tamboerijn,
laat uw maat de maatslag zijn
van Gods ongemeten wezen,
opdat zinge al wat leeft,
juiche al wat adem heeft
tot Gods eer. Hij zij geprezen.

1. Looft de Heer uw God alom,
looft Hem in zijn heiligdom.
Looft Hem, maakt zijn naam bekend,
looft Hem in zijn firmament.
Looft de Heer om al zijn deugden.
Looft Hem om zijn sterke macht.
Looft Hem die zijn werk volbracht.
Looft de Heer met grote vreugde.

2. Looft de Heer, brengt Hem uw dank,
looft Hem met bazuingeklank.
Looft Hem met de harp en luit,
looft Hem met de trom en fluit.
Looft de Heer, elk moet Hem eren.
Looft Hem, laat de cimbels slaan.
Looft Hem, vangt de reidans aan.
Al wat ademt,looft de Here!

Bijbelteksten

Het uitgangspunt van De Nieuwe Psalmberijming is de Hebreeuwse grondtekst, niet een specifieke vertaling.

Ter referentie vindt u hieronder de links naar de tekst van de psalm in diverse Nederlandse vertalingen.