Bundel De NieuwepsalmberijmingNu verkrijgbaar:

BUNDEL DE NIEUWE PSALMBERIJMING

De Nieuwe Psalmberijming bevat een nieuwe, eigentijdse berijming van alle 150 psalmen op de Geneefse melodieën.

Prijs: € 22,50

(gratis verzending binnen Nederland)

Ga direct naar psalm

Zoek op tekst:

Schrijf je in voor de nieuwsbrief:

 

Psalm 67

1. God, geef genade, geef uw zegen;
toon ons uw stralende gezicht.
Op aarde kent men dan uw wegen;
de wereld ziet uw reddend licht.

Refrein:
Laat elk volk U prijzen
U de eer bewijzen,
zeggen: God is goed!
Laat de wereld zingen
van de grote dingen
die U deed en doet.

2. Laat alle volken zich verblijden
omdat U wereldwijd regeert.
U zult de landen eerlijk leiden;
elk onrecht wordt door U gekeerd.

Refrein:
Laat elk volk U prijzen
U de eer bewijzen,
zeggen: God is goed!
Laat de wereld zingen
van de grote dingen
die U deed en doet.

3. De aarde heeft haar oogst gegeven;
God geeft ons zegen, dag na dag.
Ook wie in verre landen leven
vereren Hem met diep ontzag.

Optioneel refrein:
Laat elk volk U prijzen
U de eer bewijzen,
zeggen: God is goed!
Laat de wereld zingen
van de grote dingen
die U deed en doet.

1. God, geef genade, geef uw zegen;
toon ons uw stralende gezicht.
Op aarde kent men dan uw wegen;
de wereld ziet uw reddend licht.

Refrein:
Laat elk volk U prijzen
U de eer bewijzen,
zeggen: God is goed!
Laat de wereld zingen
van de grote dingen
die U deed en doet.

2. Laat alle volken zich verblijden
omdat U wereldwijd regeert.
U zult de landen eerlijk leiden;
elk onrecht wordt door U gekeerd.

Refrein:
Laat elk volk U prijzen
U de eer bewijzen,
zeggen: God is goed!
Laat de wereld zingen
van de grote dingen
die U deed en doet.

3. De aarde heeft haar oogst gegeven;
God geeft ons zegen, dag na dag.
Ook wie in verre landen leven
vereren Hem met diep ontzag.

Optioneel refrein:
Laat elk volk U prijzen
U de eer bewijzen,
zeggen: God is goed!
Laat de wereld zingen
van de grote dingen
die U deed en doet.

Open deze psalm in de app van DNP

Tekst: Adriaan Molenaar

© Small Stone Media t/a Dicht bij de Bijbel
Alle rechten voorbehouden

De nieuwe psalmberijming

1. God, geef genade, geef uw zegen;
toon ons uw stralende gezicht.
Op aarde kent men dan uw wegen;
de wereld ziet uw reddend licht.

Refrein:
Laat elk volk U prijzen
U de eer bewijzen,
zeggen: God is goed!
Laat de wereld zingen
van de grote dingen
die U deed en doet.

2. Laat alle volken zich verblijden
omdat U wereldwijd regeert.
U zult de landen eerlijk leiden;
elk onrecht wordt door U gekeerd.

Refrein:
Laat elk volk U prijzen
U de eer bewijzen,
zeggen: God is goed!
Laat de wereld zingen
van de grote dingen
die U deed en doet.

3. De aarde heeft haar oogst gegeven;
God geeft ons zegen, dag na dag.
Ook wie in verre landen leven
vereren Hem met diep ontzag.

Optioneel refrein:
Laat elk volk U prijzen
U de eer bewijzen,
zeggen: God is goed!
Laat de wereld zingen
van de grote dingen
die U deed en doet.

1. God, geef genade, geef uw zegen;
toon ons uw stralende gezicht.
Op aarde kent men dan uw wegen;
de wereld ziet uw reddend licht.

Refrein:
Laat elk volk U prijzen
U de eer bewijzen,
zeggen: God is goed!
Laat de wereld zingen
van de grote dingen
die U deed en doet.

2. Laat alle volken zich verblijden
omdat U wereldwijd regeert.
U zult de landen eerlijk leiden;
elk onrecht wordt door U gekeerd.

Refrein:
Laat elk volk U prijzen
U de eer bewijzen,
zeggen: God is goed!
Laat de wereld zingen
van de grote dingen
die U deed en doet.

3. De aarde heeft haar oogst gegeven;
God geeft ons zegen, dag na dag.
Ook wie in verre landen leven
vereren Hem met diep ontzag.

Optioneel refrein:
Laat elk volk U prijzen
U de eer bewijzen,
zeggen: God is goed!
Laat de wereld zingen
van de grote dingen
die U deed en doet.

Tekst: Adriaan Molenaar

© Small Stone Media t/a Dicht bij de Bijbel
Alle rechten voorbehouden

Gebruik in diensten

Wij willen u aanmoedigen de psalmen van De Nieuwe Psalmberijming binnen uw kerkelijke gemeenschap te zingen, uit te voeren, teksten af te drukken en/of liedteksten te projecteren.

Wij verwachten wel dat u een CCLi Licentie heeft afgesloten. Voor meer informatie CCLi Benelux. Gebruik voor deze psalm liednummer 7066961 bij uw rapportage aan CCLi.

Beamsheets

Download hieronder de beamsheets van deze psalm.

Beamsheets witte achtergrond (4:3)
Beamsheets zwarte achtergrond (4:3)


Beamsheets witte achtergrond (16:9)

Beamsheets zwarte achtergrond (16:9)

Melodie

Zetting Claude Goudimel, gespeeld door Dick Sanderman via Hauptwerk sampleset Zwolle

Spotify

Alternatieve melodieën

Deze psalm heeft dezelfde melodie als Psalm 33

1. D' algoede God zij ons genadig,
En zegen' ons met overvloed;
Hij doe Zijn aangezicht gestadig,
Ons lichten en Hij zij ons goed;
Opdat elk genegen,
Zich aan Uwe wegen,
Op deez' aarde wenn';
En de blinde heiden,
Nu van God gescheiden,
Eens Uw heil erkenn'.

2. De volken zullen U belijden,
O God, U loven al te zaam.
De landen zullen zich verblijden,
En juichen over Uwen Naam.
Volken zult Gij rechten,
Hunne zaak beslechten,
In rechtmatigheid;
Volken op deez' aarde,
Die Uw arm vergaarde,
Die Gij veilig leidt.

3. De volken zullen, HEER', U loven;
O HEER', U loven altemaal,
Die d' aarde vruchtbaar maakt van boven
Dat z' ons op haar gewas onthaal'.
God is ons genegen;
Onze God geeft zegen
Hij, die alles geeft,
Hij zal zijn geprezen,
Hem zal alles vrezen,
Wat op aarde leeft.

1. Onze God zij ons nu genadig
En zegen' ons met overvloed,
Hij verlicht' ons allen gestadig
Met Zijn aanschijn lieflijk en zoet;
Opdat ons Zijn wegen
Bekend recht van degen
Werden, en meteen
De heidenen leren
Hen tot den weg keren
Onzes heils alleen.

2. Dat toch, Heer! de volken met zingen
U zeer danken vrij openbaar,
En met vreugd' Uwen lof voortbringen,
Hen in U verheugen eenpaar.
Gij hebt alle lieden
Alzins te gebieden,
Naar Uw goedheid rein;
Ja 't geheel aardrijke
Gij in dergelijke
Regeert, Heer allein.

3. De volkeren met zoeten tone
Danken daarom Uwen Naam goed;
Omdat 't aardrijk draagt vruchten schone,
Zegen ons, Heer! tot ons behoed.
De Heere zeer goedig,
Geeft ons overvloedig
Den zegen gewis;
Dat Hem dies elk vruchte,
En onzen God duchte,
Die almachtig is.

1. God zij ons gunstig en genadig.
Hij schenke ons 't gezegend licht
dat overvloedig en gestadig
straalt van zijn heilig aangezicht;
opdat hier op aarde
elk uw weg aanvaarde
en tot U zich wend ',
zo, dat allerwegen
ieder volk de zegen
van uw heil erkent.

2. De volken zullen U belijden,
o God, U loven al te zaam!
De landen zullen zich verblijden
en juichen over uwen naam.
Volken zult Gij rechten,
hun geding beslechten
in gerechtigheid,
volken op deez' aarde,
die uw arm vergaarde,
die Gij veilig leidt.

3. De aarde heeft de vrucht gegeven,
die door de hemel werd verwekt,
en uit haar schoot ontspruit nieuw leven
waar God zijn hand houdt uitgestrekt.
God is ons genegen,
onze God geeft zegen,
Hij die alles geeft,
Hij zal zijn geprezen,
Hem zal alles vrezen
wat op aarde leeft.

1. De Here God zij ons genadig
en tone ons zijn aangezicht.
Zijn zegen schenke Hij weldadig,
Hij doe ons wandlen in zijn licht,
opdat allerwegen
volken zien de zegen
van uw heil, uw woord.
Ja, in alle landen,
aan de verste stranden,
worde het gehoord.

2. Dat alle volken U belijden,
U loven, Heer, met hart en mond,
dat alle landen zich verblijden,
laat juichen heel het wereldrond.
Volken zult U richten,
U gaat vrede stichten
door gerechtigheid.
Volken aller landen
worden door uw handen
tot uw heil geleid.

3. Dat alle volken, Heer, U prijzen,
uw naam bezingen in hun lied.
U wilt uw goedheid ons bewijzen,
nu ons het land zijn vruchten biedt.
God schenkt allerwegen
ons zijn rijke zegen.
Hij, die alles geeft,
Hij zij hoog geprezen,
Hem moet ieder vrezen
die op aarde leeft.

Bijbelteksten

Het uitgangspunt van De Nieuwe Psalmberijming is de Hebreeuwse grondtekst, niet een specifieke vertaling.

Ter referentie vindt u hieronder de links naar de tekst van de psalm in diverse Nederlandse vertalingen.