Schrijf je in voor de nieuwsbrief:

De eerste tien verzen van Psalm 119 staan online

Geschreven op

De Nieuwe Psalmberijming heeft de eerste tien verzen Psalm 119 toegevoegd op de website

Psalm 119 heeft als opvallende eigenschap dat er telkens acht opeenvolgende Bijbelverzen dezelfde beginletter hebben: eerst acht verzen die beginnen met 'alef', dan 8 die beginnen met 'beth', en zo het hele Hebreeuwse alfabet langs. Qua inhoud is de psalm niet echt een lopend betoog, veeleer een verzameling uitspraken over de Thora. Deze wordt met een hele reeks woorden benoemd: 'wet', 'getuigenissen', 'bevelen', 'inzettingen', 'geboden', 'verordeningen', 'woord', 'belofte', 'richtlijnen', verschillend al naargelang de vertaling.
Om iets van deze bijzonderheden vast te houden, volgt de berijming van DNP het Nederlandse alfabet. De acht verzen die beginnen met 'alef' zijn twee coupletten geworden die beginnen met een 'a', de acht verzen die beginnen met 'beth' leveren twee coupletten die beginnen met 'b', enzovoorts. Omdat het Hebreeuwse alfabet 22 letters heeft, worden de uitheemse letters C-Q-X-Y overgeslagen. 

Psalm119 getuigt van de veelzijdigheid en veelkleurigheid van de Thora. Op allerlei manieren schildert de dichter wat Gods Thora voor hem persoonlijk betekent. De auteur benadrukt het centrale van Gods Woord in het leven van de gelovige: de Thora als bron van vreugde, leven en leer. De psalmist beschrijft de Thora als levensgids, die de gelovige leidt op de vaak zeer moeizame levensweg.
Deze persoonlijke psalm toont de psalmist als gelovige, als dienaar Gods, die zeer wordt gehoond en bespot, maar ondanks alle vijandige druk toch niet bezwijkt en niet afwijkt van de trouw aan het Woord van God. Het thema ‘lijden omwille van het geloof’ wordt hiermee duidelijk, zoals ook het aspect van volhardend geloven te midden van ellende. Dit lijden kan ook een geestelijke les inhouden. Het lied roept op tot gehoorzaamheid en geloof. Hierbij is vooral de strekking dat de mens zijn eigen weg moet leren voegen naar Gods weg. De psalm toont ook de relatie tussen de God en zijn dienaar. Door het Woord onderhoudt God de relatie met de gelovige. De psalm is tevens wijsheidspsalm. God is hier de Leraar, de leerlingen zijn de dienaren van de Heer.
Terwijl in het OT meestal gehoorzaamheid aan Gods geboden genoemd wordt, gaat het hier ook over de liefde tot het Woord en de ijverige studie erin. (bron: Studiebijbel).

Lees hier de berijming van de eerste tien verzen van Psalm 119

◀  Naar het overzicht

Steun onze missie

Steun ons werk om de psalmen te herdichten in de taal van nu.

Betaal met iDEAL

of word vriend van Stichting Dicht bij de Bijbel voor € 37,50 per jaar en ontvang een uniek welkomstgeschenk.

Laatste nieuws

Nieuwsbrief september 2020

Lees meer »

Schatgraven in de psalmen

Lees meer »

Interview Family7

Lees meer »

Bundel De NieuwepsalmberijmingDe steun van een vrienden- kring die elk jaar een be- scheiden steentje bijdraagt is onmisbaar voor ons.

Word daarom vriend van stichting Dicht bij de Bijbel en ontvang het boek 'Alleen Uw liefde laat mij leven' t.w.v. € 18,99 geheel gratis!