Schrijf je in voor de nieuwsbrief:

Psalm 104 toegevoegd

Geschreven op

De Nieuwe Psalmberijming heeft Psalm 104 afgerond en toegevoegd op de website.

De boodschap van Ps.104 was toen en nu vooral dat de hele schepping onder de macht en het bestuur van de HERE staat en zijn eigendom is (vgl. Ps.24:1-2). Hij heeft alle macht in de hemel, over de zee en op de aarde. De psalm verkondigt een bevrijdend en verblijdend levensgevoel voor degenen die de Here als hun God kennen. Dat staat haaks op de angst die de omringende volken hadden voor de zee, de Leviatan en het onweer. De kosmos en het leven op aarde zijn geschapen, en ze zijn niet goddelijk van zichzelf!

Ps.104 belijdt dat JHWH niet alleen de God van Israël is, maar tevens de schepper en onderhouder van al wat leeft. Hier valt alle licht op de positieve aspecten van schepping en wordt de invloed van de zonde op de schepping niet geproblematiseerd. God blijft het leven op aarde ook na de zondeval onderhouden: voor mensen en dieren is er voedsel, drinken en een verblijfplaats (vgl. Mat.6:25-34; Luc.12:6). Het enige negatieve aspect van de schepping in Ps.104 betreft het bestaan van de goddelozen die God niet eren. Voor degenen die de HERE als schepper miskennen, zal er uiteindelijk op aarde geen plaats zijn (vgl. Op.21:27).

De schepping is Gods kunstwerk. Volgens Kol.1:16 zijn alle dingen door Jezus en tot Hem geschapen (vgl. ook Heb.1:2). In het NT blijkt Jezus ook macht te hebben over de schepping (zie Mat.28:18; Luc.8:25).

De gelovige interpretatie van de natuur als schepping van God is in onze tijd niet vanzelfsprekend. Wij prijzen God vaak wel als schepper tegenover evolutionisten, maar wij worden opgeroepen Hem ook te prijzen als beheerser en onderhouder van de wereld. In het NT komt ook naar voren dat God de Vader zelfs hoogst persoonlijk voor de gelovigen zorgt (Mat.6:8,25-34).

Het besef dat de schepping het werk van de HERE is en de aarde vol is van Gods goederen (vs.24), moet ons ook zorg geven voor de schepping. Het gaat hierbij om zorg voor natuur en milieu, ecologische systemen en alle schepselen: de bossen en de dieren, de zeeën en de vissen en niet in de laatste plaats onze medemensen.

Ps.104 heeft in de joodse traditie een bijzondere plaats gekregen. Zo wordt de psalm op de morgen van Jom Kippoer gezongen als een roep om nieuw leven na een periode van boete. Verder wordt de psalm de hele winter door gereciteerd vanaf de sabbat op het loofhuttenfeest tot Pasen als anticipatie op nieuw leven in het voorjaar. In het Book of Common Prayer wordt de psalm met Pinksteren voorgeschreven in relatie tot levensvernieuwing door de Geest van God. Ook in de Orthodoxe traditie heeft Ps.104 een bijzondere plaats. Hij wordt gezongen bij zonsopgang als begin van de nieuwe dag en aan het begin van de liturgie waarbij God als onderhouder van zijn schepping wordt geprezen. De psalm wordt in Nederland nogal eens gelezen op de Dankdag voor gewas en arbeid.

(bron: Studiebijbel)

Lees hier de berijming van Psalm 104

U kunt de melodie beluisteren via de audio-opname naast de psalm. Andere berijmingen vindt u onder het tabblad 'Vergelijk met andere berijmingen'.

◀  Naar het overzicht

Steun onze missie

Steun ons met een eenmalige bijdrage,

Betaal met iDEAL

of word vriend van Stichting Dicht bij de Bijbel voor € 37,50 per jaar en ontvang een uniek welkomstgeschenk.

Laatste nieuws

Release: Psalm 84, uitgevoerd door Arie Maasland

Lees meer »

Wat moet je met gewelddadige en depressieve teksten in de bijbelse psalmen?

Lees meer »

RD: Psalternatief biedt psalmen voor band: „Als we niets doen, zijn de NGK de psalmen binnen vijftig jaar kwijt”

Lees meer »