Schrijf je in voor de nieuwsbrief:

Psalm 106 toegevoegd

Geschreven op

De Nieuwe Psalmberijming heeft Psalm 106 afgerond en toegevoegd op de website

Psalm 106 geeft het voorbeeld van schuld belijden na ontrouw en zonde. Tevens benadrukt de psalm dat de HEER ondanks onze zonden trouw blijft. Het gaat in dit lied om eenzijdige trouw tegenover de ontrouw van het volk. Zo is het in het leven van gelovigen nog vaak. Wanneer we in ellendige omstandigheden geraakt zijn vanwege onze zonden mogen we ons toch toevertrouwen aan Gods trouw en genade, die de nieuwtestamentische gelovigen in het bijzonder getoond is in de zending van Christus. In deze psalm lezen we over de bemiddelende rol van Mozes, van Pinechas en van de HEER zelf. Als christenen denken we aan de bemiddelende rol van Christus. ‘Maar God bevestigt zijn liefde voor ons, dat Christus voor ons gestorven is, toen wij nog zondaren waren’ (Rom.5:8). Hij is een verzoening voor al onze zonden.

Ook voor christelijke gemeenschappen is het van belang te beseffen wat daden in het verleden hebben uitgericht en hoe wij hiermee om hebben te gaan. Het is mogelijk dat hiervoor schuldbelijdenis nodig is. Psalm106 leert ons ook dat we niet in schuldbelijdenis moeten blijven steken. De HEER wordt ook geprezen vanwege zijn goedheid en trouw (vs.1-2). Verder leert het lied ons om te bidden om bevrijding en verlossing in onze ellende. Maar de psalm begint en eindigt met ‘halleluja’ om wie de HEER voor ons is! (bron: Studiebijbel).

Lees hier de berijming van Psalm 106

◀  Naar het overzicht

Steun onze missie

Steun ons met een eenmalige bijdrage,

Betaal met iDEAL

of word vriend van Stichting Dicht bij de Bijbel voor € 37,50 per jaar en ontvang een uniek welkomstgeschenk.

Laatste nieuws

Release: Psalm 8, uitgevoerd door Arie Maasland

Lees meer »

Save the date: 22 november 2024 - Psalmenavond DNP met Psalternatief

Lees meer »

Release: Psalm 84, uitgevoerd door Arie Maasland

Lees meer »