Schrijf je in voor de nieuwsbrief:

Psalm 108 toegevoegd

Geschreven op

De Nieuwe Psalmberijming heeft Psalm 108 afgerond en toegevoegd op de website.

Ps.108 kan als een profetische compositie na de terugkeer uit de ballingschap opgevat worden, waarbij zowel God als het volk herinnerd worden aan het land dat aan Abraham, Isaak, Jakob en hun zaad beloofd is. De dichter is zich bewust dat het herstel na de terugkeer nog slechts beperkt is en Gods beloften nog maar gedeeltelijk vervuld zijn. Hij wil de HERE God aanspreken op zijn beloften nu er van het Davidische koninkrijk nauwelijks iets meer overgebleven is. De terugkeer uit de ballingschap vormde het begin van het totale herstel van volk en land, maar dat liet nog op zich wachten. Ps.108 wilde het volk vertrouwen in deze toekomst geven met het citeren van twee psalmen van David. Jezus heeft ook psalmen van David in een nieuwe situatie geciteerd, zoals Ps.37:11 ‘Gezegend zijn de zachtmoedigen, want zij zullen het land beërven’ (Mat.5:5).
Deze psalm heeft na de verstrooiing door de Romeinen nieuwe actualiteit gekregen, want toen was er van het Davidische koninkrijk helemaal niets meer over. Die actualiteit blijkt uit het feit dat Ps.108:7 opgenomen is in het slot van het belangrijkste joodse gebed, het zogenaamde Amidah of Achttiengebed (als gebedsvorm vergelijkbaar met het christelijke Onze Vader), dat driemaal daags gebeden wordt. In die zin is Ps.108 nog steeds actueel. Edom wordt in de latere rabbijnse literatuur vereenzelvigd met Rome als jodenvijandige wereldmacht.
De terugkeer van het Joodse volk voor en met name na de Tweede Wereldoorlog kan als gedeeltelijke verhoring van dit gebed worden beschouwd. God is getrouw, zijn plannen zullen niet falen. Dat is de boodschap van deze psalm. En het gebed ‘Uw heerlijkheid zij over de hele aarde’ (vs.6) is vergelijkbaar met de bede ‘Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde’ die Jezus ons geleerd heeft. (bron: Studiebijbel).

Lees hier de berijming van Psalm 108

U kunt de melodie beluisteren via de audio-opname naast de psalm. Andere berijmingen vindt u onder het tabblad 'Vergelijk met andere berijmingen'.

◀  Naar het overzicht

Steun onze missie

Steun ons met een eenmalige bijdrage,

Betaal met iDEAL

of word vriend van Stichting Dicht bij de Bijbel voor € 37,50 per jaar en ontvang een uniek welkomstgeschenk.

Laatste nieuws

Release: Psalm 84, uitgevoerd door Arie Maasland

Lees meer »

Wat moet je met gewelddadige en depressieve teksten in de bijbelse psalmen?

Lees meer »

RD: Psalternatief biedt psalmen voor band: „Als we niets doen, zijn de NGK de psalmen binnen vijftig jaar kwijt”

Lees meer »