Schrijf je in voor de nieuwsbrief:

Psalm 109 toegevoegd

Geschreven op

De Nieuwe Psalmberijming heeft Psalm 109 afgerond en toegevoegd op de website.

Veel christenen worden in eerste instantie in verlegenheid gebracht door deze vergeldingspsalm. De roep om wraak en vergelding is immers heel wat anders dan de nieuwtestamentische spiritualiteit van ‘bid voor uw vervolgers’ en ‘heb uw vijanden lief’. Van belang is dat David eerst een andere gezindheid aan de dag heeft gelegd: eerst heeft hij liefde betoond en goed gedaan (vs.4-5).

Niet slechts zijn eigen positie, maar Gods verbondstrouw en zijn nabijheid zijn in het geding (vs.21,26,31). Daar komt bij dat de vervloekingen een uiterste middel zijn tot verdediging in een situatie waarin andere mogelijkheden ontbreken. Zo gelden de vervloekingen in Deut.27:14-26 voor situaties waarin de misdaden niet of nauwelijks te achterhalen zijn.

In Ps.109 smeekt de dichter dat God de vijanden veroordeelt en hem recht verschaft. Bewust en weloverwogen onrecht dient gestraft te worden, zoals ook Jeremia in een levensbedreigende situatie verlangd heeft (Jer.18:19-23). Een dergelijke psalm is voor onderdrukte christenen veel concreter dan voor christenen in de westerse maatschappij, waar iedereen gelijke rechten heeft en er godsdienstvrijheid is. In deze psalm wordt gebeden om Gods oordeel en dan zal blijken wie rechtvaardig en wie leugenachtig bevonden wordt.
Het volk Israël kan zich ook herkennen in de situatie van de auteur van Ps.109 vanwege onschuldig lijden, ellendige omstandigheden en valse beschuldigingen. Dit blijkt ook uit het feit dat in het Jodendom Ps.109 gereciteerd wordt op de dag van Parshat Zachor, de sabbat voorafgaand aan het Poerimfeest, waarbij de ontkoming aan de uitroeiing van de Joden in Perzië in de 5e eeuw voor Chr. wordt herdacht. 

De psalm is in de geschiedenis vaak misbruikt. Calvijn waarschuwt in zijn commentaar tegen vleselijke hartstochten, eigenbelang en ijver zonder verstand, want in dat geval is van toepassing ‘U weet niet wat voor geest u hebt’ (Luc.9:55 HSV). Hij noemt ook als voorbeeld dat mensen een geestelijke huren om dagelijks deze psalm op te zeggen om iemand te vervloeken. In 2009 hanteerden tegenstanders dit vers tegen de Amerikaanse president Barack Obama. (bron: Studiebijbel).

Lees hier de berijming van Psalm 109

U kunt de melodie beluisteren via de audio-opname naast de psalm. Andere berijmingen vindt u onder het tabblad 'Vergelijk met andere berijmingen'.

◀  Naar het overzicht

Steun onze missie

Steun ons met een eenmalige bijdrage,

Betaal met iDEAL

of word vriend van Stichting Dicht bij de Bijbel voor € 37,50 per jaar en ontvang een uniek welkomstgeschenk.

Laatste nieuws

Release: Psalm 84, uitgevoerd door Arie Maasland

Lees meer »

Wat moet je met gewelddadige en depressieve teksten in de bijbelse psalmen?

Lees meer »

RD: Psalternatief biedt psalmen voor band: „Als we niets doen, zijn de NGK de psalmen binnen vijftig jaar kwijt”

Lees meer »