Schrijf je in voor de nieuwsbrief:

Psalm 144 toegevoegd

Geschreven op

De Nieuwe Psalmberijming heeft Psalm 144 afgerond en toegevoegd op de website

Gebeden zoals in de verzen 12-15, die welvaart en bescherming afroepen over het volk en dit koppelen aan godsdienstige trouw, passen in de eerste eeuwen van het eerste millennium v.Chr. In een Hetittische tekst in een Fenicisch schrift uit Karatepe vertelt koning Azitawadda hoe hij vijanden overwon, hun paarden en legeruitrustingen buitmaakte en de stad Azitawadda bouwde, allemaal dankzij de goden aan wie hij trouw bleef. Men stelde hem op een lijn met zijn voorouders omdat hij in hun voetsporen volgde, en tevens wijs, welwillend en trouw was. Vooral zijn gebed voor de stad loopt parallel aan Ps.144, omdat ook Azitawadda bidt om overvloed aan voedsel, drank, ossen, kleinvee en kinderen.
Door vergelijking komen niet alleen overeenkomsten, maar ook verschillen naar voren. De beschermeling van JHWH in deze psalm is ook overwinnaar over volken, maar slechts omdat hij (David) door God zelf is voorbereid (vs.1). In tegenstelling tot andere oosterse lofuitingen over de koning wordt bij David meteen benadrukt dat hij maar een mens is, zwak en behoeftig, kwetsbaar en sterfelijk (vs.3-4). Door zijn verbondenheid met de HEER kan hij echter rechtstreeks vragen om tussenkomst (vs.5-8) en bidden om welvaart en bescherming in een nieuw lied (vs.12-15). Dit sluit nauw aan bij de belofte van Ezechiël dat David (waarmee een Davidische koning is bedoeld), opnieuw Israëls herder zou worden en JHWH Israëls God (Ps.34:23-31). Samen zullen ze het volk in de meest gunstige condities laten wonen en het beschermen tegen vijandige mogendheden en rampen. Gods belofte aan Davids huis (2Sam.7:4-17) draagt zegen mee voor het volk, zoals ook eerder tot uiting is gekomen in het Psalter (Ps.18; 89; 132). Als het volk zich hierop beroept, bidt het in feite voor een toepassing van dit voornemen, met zegen over zichzelf (vs.12-14).

(bron: Studiebijbel).

Lees hier de berijming van Psalm 144

◀  Naar het overzicht

Steun onze missie

Steun ons met een eenmalige bijdrage,

Betaal met iDEAL

of word vriend van Stichting Dicht bij de Bijbel voor € 37,50 per jaar en ontvang een uniek welkomstgeschenk.

Laatste nieuws

Release: Psalm 84, uitgevoerd door Arie Maasland

Lees meer »

Wat moet je met gewelddadige en depressieve teksten in de bijbelse psalmen?

Lees meer »

RD: Psalternatief biedt psalmen voor band: „Als we niets doen, zijn de NGK de psalmen binnen vijftig jaar kwijt”

Lees meer »