Schrijf je in voor de nieuwsbrief:

Psalm 145 toegevoegd

Geschreven op

De Nieuwe Psalmberijming heeft Psalm 145 afgerond en toegevoegd op de website

Deze feestelijke psalm heeft veel relaties met de eredienst die volgens Kronieken door David is ingesteld bij het heiligdom. David, die zelf koning was, vierde daarin Gods koningschap door diens machtige daden en majesteit te roemen. In de psalm roept hij de gelovigen op hem daarin te volgen. Ook in het boek Kronieken is God de ware Koning namens wie David koning kan zijn. De duidelijkste relatie tussen Kronieken en deze psalm vinden we in 1Kr.16. Dit hoofdstuk bevat het lied dat David instelt voor Asaf en zijn gilde (vs.8-36). Dit lied volgt dezelfde boodschap als Ps.145 over JHWH’s grootheid, goedheid, rechtvaardigheid en standvastigheid en stelt dat heel de mensheid God lof is verschuldigd. Ook in het woordgebruik zijn er belangrijke verbanden tussen beide liederen. Zo vinden we in Ps.145:5 de uitdrukking ‘bekendmaken van uw luister en de majesteit van uw wonderdaden’. Het woord ‘bekendmaken’ vinden we in 1Kr.16:9b en ‘majesteit en luister’ in 1Kr.16:27a. Ook de lofprijzing ‘JHWH is onpeilbaar groot en prijzenswaardig’ (Ps.145:3) lijkt overgenomen uit hetzelfde hoofdstuk (1Kr.16:25).

De liturgische context vinden we reeds in vers 2 in de verwijzing naar het dagelijks zingen. De instelling van de offerdienst onder Mozes, de uitvoering daarvan tijdens het koningschap getuigen daarvan. Ook de samenkomsten van Jezus’ volgelingen kenmerken zich door lofprijzing.
Gods milde geduld en grote goedheid bleken vooral nodig in crisismomenten in de geschiedenis, zoals toen Mozes moest pleiten op grond van JHWH’s geduld en goedheid.

Psalm 145 is een lied met uitbundige lofprijzing. Het gebruikt de uitdrukking ‘alle’ maar liefst zeventien keer en is bedoeld om Israël te doordringen van Gods goedheid en weldadige koningschap. Het acrostichon wijst erop dat God geprezen moet worden met een rijkdom aan woorden, van A tot Z. Tevens moet deze boodschap doorgegeven worden aan alle generaties. (bron: Studiebijbel).

Lees hier de berijming van Psalm 145

◀  Naar het overzicht

Steun onze missie

Steun ons met een eenmalige bijdrage,

Betaal met iDEAL

of word vriend van Stichting Dicht bij de Bijbel voor € 37,50 per jaar en ontvang een uniek welkomstgeschenk.

Laatste nieuws

Release: Psalm 8, uitgevoerd door Arie Maasland

Lees meer »

Save the date: 22 november 2024 - Psalmenavond DNP met Psalternatief

Lees meer »

Release: Psalm 84, uitgevoerd door Arie Maasland

Lees meer »