Schrijf je in voor de nieuwsbrief:

Psalm 18 toegevoegd

Geschreven op

De Nieuwe Psalmberijming heeft Psalm 18 afgerond en toegevoegd op de website

David beschrijft Gods handelen met hemzelf. Wat de HEER in zijn leven heeft gedaan, zegt ook iets over wie hij zelf is.
De macht van de HEER wordt vergeleken met de machten die David bedreigen. Tegenover de machten van de dood en het dodenrijk is de HEER superieur. Alle elementen zijn aan Hem onderworpen en moeten wijken voor zijn verschijning (vs.8-20). God is echter niet alleen almachtig, maar ook rechtvaardig. Davids beroep op Hem is niet tevergeefs, omdat hij aan de situatie onschuldig is (vs.21-28). David trekt hieruit de conclusie dat God streeft naar gelijke vergelding. Wie zich sluw gedraagt, zal in de HEER een geduchte tegenstander vinden. Wie echter trouw, zuiver en eenvoudig is, zal door God ook zo tegemoet worden getreden. In het licht van hele Bijbel mag de gelovige weten dat, wanneer hij zich door het geloof rechtvaardig voor God weet, een beroep op de HEER nooit tevergeefs zal zijn. Voor de ongelovigen is God echter ‘een verterend vuur’ (vs.15; Ex. 24:17; Deut. 4:24; Heb. 12:29).

Ten slotte beschrijft David dat de genade van God niet ophield bij zijn redding. De HEER stelde hem in staat zijn vijanden te verslaan, en gaf hem ook in het internationale speelveld (in de landen om hem heen) een plaats als koning van Israël. Dit heeft een bijzondere betekenis in het licht van de gehele Bijbel. David is als koning een belangrijk figuur in Gods handelen met de gevallen schepping. De strijd tussen het zaad van de vrouw en het zaad van de slang (vgl. Gen. 3:15) wordt in de loop van de geschiedenis steeds concreter. Terwijl het volk Israël functioneerde als drager van de lijn van het zaad van de vrouw, deed de koning van Israël dat in het bijzonder. Zo is Gods bijstand aan David een deel van Gods herstelplan voor de schepping. In het Nieuwe Testament wordt duidelijk dat een van de nakomelingen van David – Jezus – als ware koning van Israël uiteindelijk de kop van de slang zal vermorzelen.

Hoewel Psalm18 in het NT niet veel aandacht heeft ontvangen, krijgt hij in het licht van het leven van Jezus een diepere betekenis. Jezus is als nakomeling van David immers ook van de banden van het dodenrijk gered (Hand. 2:24) en zal uiteindelijk als koning heersen totdat al zijn vijanden verslagen zijn (1 Kor. 15:25). (bron: Studiebijbel).

Lees hier de berijming van Psalm 18

◀  Naar het overzicht

Steun onze missie

Steun ons met een eenmalige bijdrage,

Betaal met iDEAL

of word vriend van Stichting Dicht bij de Bijbel voor € 37,50 per jaar en ontvang een uniek welkomstgeschenk.

Laatste nieuws

Release: Psalm 84, uitgevoerd door Arie Maasland

Lees meer »

Wat moet je met gewelddadige en depressieve teksten in de bijbelse psalmen?

Lees meer »

RD: Psalternatief biedt psalmen voor band: „Als we niets doen, zijn de NGK de psalmen binnen vijftig jaar kwijt”

Lees meer »