Schrijf je in voor de nieuwsbrief:

Psalm 34 toegevoegd

Geschreven op

De Nieuwe Psalmberijming heeft Psalm 34 afgerond en toegevoegd op de website

Dit lied, dat een combinatie vormt van getuigenis en onderwijzing, bezingt de verlossing die de HEER geeft wanneer zij die leven uit ontzag voor Hem, in nood verkeren. Het lied is ontstaan naar aanleiding van een concrete noodsituatie in het leven van David (vs.1), maar is dermate algemeen verwoord, dat ook anderen zich gemakkelijk in het lied kunnen herkennen. Niet voor niets geeft de psalmist zelf al aan dat de verlossing die de HEER hem geschonken heeft, niet uniek of eenmalig is, maar representatief voor hoe de HEER omgaat met hen die leven uit ontzag voor Hem (vs.6,8).

Wat zo’n leven vanuit ontzag voor de HEER inhoudt, komt in de psalm duidelijk naar voren. Het is een leven dat gekenmerkt wordt door een moreel zuivere levenswandel, met name waar het iemands spreken betreft (vs.12-15), maar ook door schuilen bij de HEER (vs.9,23), dat wil zeggen een zich veilig weten bij Hem in vertrouwen op zijn goedheid en zijn macht om in te grijpen.
Wie vanuit zo’n levenshouding leeft, mag zich beschermd weten door de HEER. Dat wil niet zeggen dat er geen tegenspoed of gevaar zal zijn – integendeel: ‘vele rampen treffen de rechtvaardige’ (vs.20) –, maar in de dreiging staat de HEER de zijnen bij. Hij beschermt hen en verlost hen. Het kwaad zal niet het laatste woord hebben. In deze psalm is de blik daarbij gericht op het aardse leven, waarbij (zoals vaker in de psalmen) redding op één lijn staat met lijfelijk behoud (vs.21). Elders in de Schrift wordt duidelijk dat bescherming en verlossing niet altijd inhouden dat iemands leven gespaard blijft. Toch mogen gelovigen leven in de zekerheid dat zelfs wanneer hun lichaam gedood wordt, hun leven nog steeds veilig is bij God, die de zijnen vasthoudt zelfs door de dood heen. (bron: Studiebijbel).

Lees hier de berijming van Psalm 34

◀  Naar het overzicht

Steun onze missie

Steun ons met een eenmalige bijdrage,

Betaal met iDEAL

of word vriend van Stichting Dicht bij de Bijbel voor € 37,50 per jaar en ontvang een uniek welkomstgeschenk.

Laatste nieuws

Release: Psalm 84, uitgevoerd door Arie Maasland

Lees meer »

Wat moet je met gewelddadige en depressieve teksten in de bijbelse psalmen?

Lees meer »

RD: Psalternatief biedt psalmen voor band: „Als we niets doen, zijn de NGK de psalmen binnen vijftig jaar kwijt”

Lees meer »