Schrijf je in voor de nieuwsbrief:

Psalm 35 toegevoegd

Geschreven op

De Nieuwe Psalmberijming heeft Psalm 35 afgerond en toegevoegd op de website

In deze psalm klinkt Davids noodkreet op een moment dat hij in het nauw gedreven is en vreest voor zijn leven. De beelden in de psalm zijn echter zo sprekend, dat ook mensen die anderszins in nood verkeren, zich gemakkelijk kunnen herkennen in de wanhoop die doorklinkt in de roep: ‘Hoelang, HEER, ziet U het nog aan?’ (vs.17). Waar blijft toch de verlossing, nu de nood zo hoog is?
De dichter roept de Heer dan ook aan met de bede hem te hulp te komen. Hij vraagt Hem op te treden als krijgsheld en voor hem te strijden (vs.1-3). Hij smeekt Hem op te treden als rechter, om het geschonden recht te herstellen en hem eerherstel te geven (vs.23-25). De psalmist beseft dat hij alleen hulp kan verwachten van de HEER.
Het is dan ook passend dat het lied eindigt in majeur. Elk van de drie ‘coupletten’ van deze psalm loopt uit op een lofzang die de dichter zal aanheffen wanneer de verlossing een feit is. Zo klinkt door heel de psalm heen, ondanks de indringende klacht van nood en wanhoop, het vertrouwen dat de HEER de zijnen niet aan hun lot overlaat, maar dat Hij uiteindelijk inderdaad zal optreden als Strijder en Rechter en verlossing zal schenken aan wie Hem dienen.

(bron: Studiebijbel).

Lees hier de berijming van Psalm 35

◀  Naar het overzicht

Steun onze missie

Steun ons met een eenmalige bijdrage,

Betaal met iDEAL

of word vriend van Stichting Dicht bij de Bijbel voor € 37,50 per jaar en ontvang een uniek welkomstgeschenk.

Laatste nieuws

Release: Psalm 84, uitgevoerd door Arie Maasland

Lees meer »

Wat moet je met gewelddadige en depressieve teksten in de bijbelse psalmen?

Lees meer »

RD: Psalternatief biedt psalmen voor band: „Als we niets doen, zijn de NGK de psalmen binnen vijftig jaar kwijt”

Lees meer »