Schrijf je in voor de nieuwsbrief:

Psalm 40 toegevoegd

Geschreven op

De Nieuwe Psalmberijming heeft Psalm 40 afgerond en toegevoegd op de website.

Deze psalm toont een prachtig principe van het vertrouwen op God. Uitgaande van Gods onveranderlijkheid is de ervaring van het verleden een garantie voor de toekomst. David heeft God in een eerdere situatie als verlosser ervaren. Nu er een nieuwe situatie van dreiging op hem afkomt, keert hij zich opnieuw tot God, in het vertrouwen dat God op gelijke wijze zal handelen. 

De oudtestamentische koppeling van zonde aan lijden wordt hier op subtiele wijze omgekeerd. De dichter wijst op zijn houding voor God als pleitgrond voor zijn gebed. Natuurlijk weet hij dat God niet gedwongen kan worden om in te grijpen, maar wellicht kan de beschrijving van zijn houding worden gezien als het scheppen van de juiste omstandigheden voor Gods handelen. Omdat zonde immers een belemmering voor het zegenend handelen van God is, is de toewijding een stimulans.

Ps.40 wordt met o.a. Ps.22 en Ps.69 gekarakteriseerd door het thema 'door de dood tot het leven'. Het gaat over de ideale koning, die door de mensen wordt veracht en vernederd, maar door God wordt verhoogd. Jesaja profeteert dat dit eens ten volle vervuld zal worden in de lijdende Knecht des Heren (Jes.52:13-53:12).
Centraal in de houding van de koning is het getuigenis van de bereidheid te doen wat God van hem vraagt, een bereidheid die later bij Jezus in ultieme vorm gevonden wordt. In het NT worden de verzen 7-9 dan ook aangehaald in Heb.10:5-7 met betrekking tot het werk van Jezus Christus: de offers, hoewel die naar de wet gebracht werden, konden God niet behagen, maar nu zijn wij geheiligd door het offer van Jezus, de Messias (vs.8-10). Die bereidheid van David en van Jezus daagt ook ons uit om het offer van de navolging te brengen, om net als zij van Gods grootheid te kunnen getuigen, omdat in de bereidheid zichtbaar wordt dat de dienst aan God ons hart vervult. (bron: Studiebijbel)

Lees hier de berijming van Psalm 40

U kunt de melodie beluisteren via de audio-opname naast de psalm. Andere berijmingen vindt u onder het tabblad 'Vergelijk met andere berijmingen'.

◀  Naar het overzicht

Steun onze missie

Steun ons met een eenmalige bijdrage,

Betaal met iDEAL

of word vriend van Stichting Dicht bij de Bijbel voor € 37,50 per jaar en ontvang een uniek welkomstgeschenk.

Laatste nieuws

Release: Psalm 8, uitgevoerd door Arie Maasland

Lees meer »

Save the date: 22 november 2024 - Psalmenavond DNP met Psalternatief

Lees meer »

Release: Psalm 84, uitgevoerd door Arie Maasland

Lees meer »