Schrijf je in voor de nieuwsbrief:

Psalm 44 toegevoegd

Geschreven op

De Nieuwe Psalmberijming heeft Psalm 44 afgerond en toegevoegd op de website

Deze psalm snijdt een bijzonder moeilijk onderwerp aan: het lijden van hen die God dienen en liefhebben. Ondanks het verbond, ondanks de belofte dat op gehoorzaamheid zegen zal volgen, blijkt God ruimte te laten tussen beide zaken. De psalm bestrijdt de consequenties van het verbond niet, maar vraagt juist of God die wil tonen. Er is nooit sprake van een automatisme in de relatie met God. Doen wat God vraagt, resulteert niet automatisch in een zorgeloos leven. God is en blijft soeverein. Israël merkte dat op gruwelijke wijze en dat was aanleiding voor deze psalm. Het lijden heeft hier geen enkel doel en valt ook niet goed te praten, maar blijft in al zijn rauwheid overeind. Toch verliest het volk het vertrouwen op de almachtige God niet, en daarmee is het een prachtig voorbeeld voor ons om na te volgen.

In onze tijd kunnen er veel vragen ‘over’ God en zijn handelen gesteld worden, maar hier worden de vragen gericht tot Hem die zelf antwoorden zal geven in woorden en in daden. De jonge, christelijke gemeente in Rome dreigde dit getuigenis van vertrouwen in de dagen van het Nieuwe Testament los te laten en daarom citeert Paulus deze psalm in Rom. 8:36. Hij ontkracht daarmee het idee dat christen zijn en zorgeloos leven hand in hand gaan. Lijden is voor Paulus geen enkele reden om aan te nemen dat Gods gratie is verspeeld, of dat de overwinning niet reëel is, in tegendeel, Gods liefde is gegarandeerd in Jezus Christus (Rom. 8:37-39).
In een tijd van voorspoed en welvaart dreigt de boodschap van de psalm opnieuw verloren te gaan. Voor een groei in geloof en een volwassen relatie met de Schepper blijft deze boodschap echter van essentieel belang. Het voorkomt een goedkoop antwoord op het lijden in onze levens, en het vormt ons in de relatie met God als we worstelen met zijn schijnbare afwezigheid. Lijden in ons leven kan hand in hand gaan met een relatie met God. En in dat lijden is het mogelijk, soms zelfs ongenuanceerd en stoutmoedig, te klagen bij God.

(bron: Studiebijbel).

Lees hier de berijming van Psalm 44

◀  Naar het overzicht

Steun onze missie

Steun ons met een eenmalige bijdrage,

Betaal met iDEAL

of word vriend van Stichting Dicht bij de Bijbel voor € 37,50 per jaar en ontvang een uniek welkomstgeschenk.

Laatste nieuws

Release: Psalm 84, uitgevoerd door Arie Maasland

Lees meer »

Wat moet je met gewelddadige en depressieve teksten in de bijbelse psalmen?

Lees meer »

RD: Psalternatief biedt psalmen voor band: „Als we niets doen, zijn de NGK de psalmen binnen vijftig jaar kwijt”

Lees meer »