Schrijf je in voor de nieuwsbrief:

Psalm 47 toegevoegd

Geschreven op

De Nieuwe Psalmberijming heeft Psalm 47 afgerond en toegevoegd op de website

De psalm bezingt het koningschap van God. Het moet voor iedereen duidelijk zijn dat er maar één ware God is, er is er maar één de Allerhoogste, dat is de HEER. Toch beschrijft de psalm een realiteit die slechts in beperkte mate werd ervaren. Deze psalm getuigt daarom van geloof. De HEER is de enige God, Hij regeert en verdient daarom de eer van alle volken op aarde. Deze belijdenis is bijzonder krachtig, met name omdat Gods heerschappij in het heden lang niet altijd wordt ervaren. Toch is het de waarheid waar de dichter aan vasthoudt. Zo biedt dat perspectief voor de toekomst, want Hij die regeert, zal blijven regeren.
In de loop van de geschiedenis is de psalm in de joodse traditie gebruikt op Nieuwjaarsdag (Rosj Hasjana).

In het licht van het Nieuwe Testament kan de psalm eschatologisch worden geduid. Als Jezus na zijn opstanding zegt dat Hem alle macht in de hemel en op de aarde is gegeven, is ook zijn heerschappij over de volkeren in beginsel aangevangen; Hij zegt tegen zijn discipelen dat het nu de tijd is om alle volkeren tot kinderen van God te maken (Mat. 28:18-20). Deze heerschappij over de volkeren zal volmaakt zichtbaar worden bij zijn wederkomst (Op. 15:4; 20:2,3,5). Het is dan ook gebruikelijk dat in de christelijke traditie de psalm wordt gelezen op Hemelvaartsdag.

(bron: Studiebijbel).

Lees hier de berijming van Psalm 47

◀  Naar het overzicht

Steun onze missie

Steun ons werk om de psalmen te herdichten in de taal van nu.

Betaal met iDEAL

of word vriend van Stichting Dicht bij de Bijbel voor € 37,50 per jaar en ontvang een uniek welkomstgeschenk.

Laatste nieuws

Nieuwsbrief september 2020

Lees meer »

Schatgraven in de psalmen

Lees meer »

Interview Family7

Lees meer »

Bundel De NieuwepsalmberijmingDe steun van een vrienden- kring die elk jaar een be- scheiden steentje bijdraagt is onmisbaar voor ons.

Word daarom vriend van stichting Dicht bij de Bijbel en ontvang het boek 'Alleen Uw liefde laat mij leven' t.w.v. € 18,99 geheel gratis!