Schrijf je in voor de nieuwsbrief:

Psalm 47 toegevoegd

Geschreven op

De Nieuwe Psalmberijming heeft Psalm 47 afgerond en toegevoegd op de website

De psalm bezingt het koningschap van God. Het moet voor iedereen duidelijk zijn dat er maar één ware God is, er is er maar één de Allerhoogste, dat is de HEER. Toch beschrijft de psalm een realiteit die slechts in beperkte mate werd ervaren. Deze psalm getuigt daarom van geloof. De HEER is de enige God, Hij regeert en verdient daarom de eer van alle volken op aarde. Deze belijdenis is bijzonder krachtig, met name omdat Gods heerschappij in het heden lang niet altijd wordt ervaren. Toch is het de waarheid waar de dichter aan vasthoudt. Zo biedt dat perspectief voor de toekomst, want Hij die regeert, zal blijven regeren.
In de loop van de geschiedenis is de psalm in de joodse traditie gebruikt op Nieuwjaarsdag (Rosj Hasjana).

In het licht van het Nieuwe Testament kan de psalm eschatologisch worden geduid. Als Jezus na zijn opstanding zegt dat Hem alle macht in de hemel en op de aarde is gegeven, is ook zijn heerschappij over de volkeren in beginsel aangevangen; Hij zegt tegen zijn discipelen dat het nu de tijd is om alle volkeren tot kinderen van God te maken (Mat. 28:18-20). Deze heerschappij over de volkeren zal volmaakt zichtbaar worden bij zijn wederkomst (Op. 15:4; 20:2,3,5). Het is dan ook gebruikelijk dat in de christelijke traditie de psalm wordt gelezen op Hemelvaartsdag.

(bron: Studiebijbel).

Lees hier de berijming van Psalm 47

◀  Naar het overzicht

Steun onze missie

Steun ons met een eenmalige bijdrage,

Betaal met iDEAL

of word vriend van Stichting Dicht bij de Bijbel voor € 37,50 per jaar en ontvang een uniek welkomstgeschenk.

Laatste nieuws

Release: Psalm 84, uitgevoerd door Arie Maasland

Lees meer »

Wat moet je met gewelddadige en depressieve teksten in de bijbelse psalmen?

Lees meer »

RD: Psalternatief biedt psalmen voor band: „Als we niets doen, zijn de NGK de psalmen binnen vijftig jaar kwijt”

Lees meer »