Schrijf je in voor de nieuwsbrief:

Psalm 60 toegevoegd

Geschreven op

De Nieuwe Psalmberijming heeft Psalm 60 afgerond en toegevoegd op de website

Het eerste thema dat in deze psalm naar voren treedt, is de verstoting vanwege zonden. Dit blijkt uit onderwerping door vijanden en de verkleining van het leefgebied van de Israëlieten. Deze goddelijke handelingen komen overeen met wat in de gedeelten over de zegen en de vloek is aangekondigd (Lev. 26; Deut. 28). Het is de vraag in hoeverre we deze thema’s op individuele gelovigen of christelijke gemeenten kunnen toepassen. Gedeeltelijk is dit het geval, omdat het ook in de nieuwtestamentische gemeente mogelijk is dat God zich – tengevolge van ernstige zonden – met zijn zegen uit een gemeente terugtrekt (vgl. Op. 2:5b). Gelijktijdig is hierin echter zorgvuldigheid geboden, omdat in de Schrift ook ervaringen van godverlatenheid beschreven worden die niet kunnen worden herleid tot een concrete zonde. De geschiedenis van Job is hiervan een treffend voorbeeld.

Psalm 60 laat ons zien wat ons te doen staat wanneer we tegenstand en problemen ervaren. De verzen 12-14 maken ons duidelijk dat we geen vertrouwen moeten stellen op menselijke kracht. Overwinningen op de tegenstanders zijn alleen te bereiken door Gods bijstand. Een ander punt dat in de tekst naar voren komt, is dat de mislukkingen van de Israëlieten uiteindelijk niet in staat zijn om Gods beloften ongedaan te maken. Zowel in het leven van Israël als in de geschiedenis van de christelijke gemeente zijn er tijden geweest dat God – vanwege menselijke ontrouw – zijn zegen niet schonk. Dit houdt echter niet in dat Gods belofte daarmee ongedaan werd gemaakt. In de tijd van David kwam dit naar voren in de geciteerde godsspraak (vs.8-10). Dit godswoord is geënt op de belofte aan Abraham, aan wie een groot land en een groot volk werd beloofd. Een groot deel van de vervulling is tot stand gekomen onder David, toen het land zich uitstrekte van de Eufraat tot in de Sinai. Dit rijk is echter niet in stand gebleven, want in de loop der eeuwen kromp het steeds meer in. Het dieptepunt werd bereikt toen het volk in ballingschap ging en er geen nationale staat meer was. Toch heeft God daarna ook weer een keer in het lot gebracht.

(bron: Studiebijbel).

Lees hier de berijming van Psalm 60

◀  Naar het overzicht

Steun onze missie

Steun ons met een eenmalige bijdrage,

Betaal met iDEAL

of word vriend van Stichting Dicht bij de Bijbel voor € 37,50 per jaar en ontvang een uniek welkomstgeschenk.

Laatste nieuws

Release: Psalm 84, uitgevoerd door Arie Maasland

Lees meer »

Wat moet je met gewelddadige en depressieve teksten in de bijbelse psalmen?

Lees meer »

RD: Psalternatief biedt psalmen voor band: „Als we niets doen, zijn de NGK de psalmen binnen vijftig jaar kwijt”

Lees meer »