Schrijf je in voor de nieuwsbrief:

Psalm 66 toegevoegd

Geschreven op

De Nieuwe Psalmberijming heeft Psalm 66 afgerond en toegevoegd op de website

In deze tekst wordt de grootheid van God bezongen aan de hand van zijn daden in de geschiedenis. Die daden, als uitingen van het verbond, vormen het vaste fundament voor het oudtestamentische geloof. Een christen mag in deze lijn verder gaan en wijzen op Gods handelen in de kruisdood en de opstanding van Jezus Christus. Deze grote daden vormen de onderbouwing van ons geloof (1 Kor. 15:58). De rijke inhoud van de getuigenissen van Gods daden heeft tot gevolg dat de psalmist een speciale gedachtestap zet: De HEER die grote daden doet, zal door de hele wereld geëerd worden. Het heil wordt universeel doordat heel de aarde wordt opgeroepen tot lofprijzing. Hiermee wordt de mensheid tot zijn eigenlijke bestemming geleid: de aanbidding van de God van Israël en de rust in Hem.
Een ander aspect van deze psalm is het belang van loutering. De psalmist erkent dat een gelovige, God soms als verborgene kan ervaren. God gebruikt soms moeiten om zijn kinderen te louteren en op die manier dichter bij Hem te brengen. Hiermee sluit de psalm aan bij de verkondiging van de profeet Hosea voor wie het lijden een weg is tot loutering (vgl. Hos. 2:8-18). Met C.S. Lewis moeten we stellen dat God het liefst met een fluisterstem tot ons spreekt. We zijn echter vaak zo hardhorend dat Hij de megafoon van het lijden gebruikt om tot ons door te dringen. (bron: Studiebijbel).

Lees hier de berijming van Psalm 66

◀  Naar het overzicht

Steun onze missie

Steun ons met een eenmalige bijdrage,

Betaal met iDEAL

of word vriend van Stichting Dicht bij de Bijbel voor € 37,50 per jaar en ontvang een uniek welkomstgeschenk.

Laatste nieuws

Release: Psalm 84, uitgevoerd door Arie Maasland

Lees meer »

Wat moet je met gewelddadige en depressieve teksten in de bijbelse psalmen?

Lees meer »

RD: Psalternatief biedt psalmen voor band: „Als we niets doen, zijn de NGK de psalmen binnen vijftig jaar kwijt”

Lees meer »