Schrijf je in voor de nieuwsbrief:

Psalm 71 toegevoegd

Geschreven op

De Nieuwe Psalmberijming heeft Psalm 71 afgerond en toegevoegd op de website.

In deze psalm blikt de hoorder in de levenswijze van een gelovige Israëliet. Deze wil altijd onder Gods bescherming staan en voortdurend in zijn nabijheid zijn. Deze ervaring kent hij vanaf zijn jeugd. We hebben hier te maken met een gelovige die de omgang met God nodig heeft, zoals een lichaam adem nodig heeft. Het bijzondere van deze mens die Gods aangezicht zoekt, is dat tegenslag geen aanleiding vormt om zich van Hem af te sluiten. Hij blijft op God vertrouwen, ook al beschouwden velen hem als iemand die door God verlaten was.
Een belangrijk begrip in de psalm is het thema van Gods rechtvaardigheid. We zullen hierbij moeten denken aan de rechtvaardige behandeling van hen die oprecht het aangezicht van de HERE zoeken. Op grond van deze gerechtigheid kan een toegewijd gelovige een beroep doen op God en verlossing verwachten. In deze tekst spelen de onvolkomenheid en de zonden van de psalmist geen rol. In Rom.3:21 komt de gerechtigheid van God terug en wordt daar in verband gebracht met de genade die door het geloof in Christus aan iedereen kan worden geschonken, zonder het houden van de wet.
In deze psalm worden we bepaald bij een dichter die krachtig is in God. Hij blijft in zijn geloof volharden, ondanks de verzwakking door een hoge leeftijd. De tekst geeft aan dat deze houding is ontstaan door levenslange omgang met de HERE. Aan het slot van het boek Prediker wordt een dergelijke levensloop ten voorbeeld gesteld (Pr.12:1): laat een mens zijn Schepper zoeken in zijn jeugd, zodat hij wijs wordt. Vergelijk de vrucht van de Geest in Gal.5:22.
De tekst legt nadruk op het voortdurende prijzen van God en het spreken over diens daden. De psalmist geeft aan dat hij dit gedurende zijn hele leven gedaan heeft en in de toekomst ook wil blijven doen. Daarmee laat hij blijken wat de voorrang heeft in zijn leven. In alle dingen zoekt hij steeds hulp en verwachting bij God en daarmee is hij een Israëliet die God liefheeft boven alles (Deut.6:5). (bron: Studiebijbel)

Lees hier de berijming van Psalm 71

U kunt de melodie beluisteren via de audio-opname naast de psalm. Andere berijmingen vindt u onder het tabblad 'Vergelijk met andere berijmingen'.

◀  Naar het overzicht

Steun onze missie

Steun ons met een eenmalige bijdrage,

Betaal met iDEAL

of word vriend van Stichting Dicht bij de Bijbel voor € 37,50 per jaar en ontvang een uniek welkomstgeschenk.

Laatste nieuws

Release: Psalm 8, uitgevoerd door Arie Maasland

Lees meer »

Save the date: 22 november 2024 - Psalmenavond DNP met Psalternatief

Lees meer »

Release: Psalm 84, uitgevoerd door Arie Maasland

Lees meer »