Schrijf je in voor de nieuwsbrief:

Psalm 82 toegevoegd

Geschreven op

De Nieuwe Psalmberijming heeft Psalm 82 afgerond en toegevoegd op de website

In deze psalm wordt ons een beeld gegeven van wat zich in de hemel afspeelt, waarbij veel aspecten buiten beschouwing blijven. Het is voor ons moeilijk om een beeld te vormen hoe het precies zit met de ‘goden’. God blijkt macht te hebben gedelegeerd aan hemelse wezens, maar houdt zelf de eindverantwoordelijkheid. Hij kan de macht van de goden afnemen wanneer Hem dat goeddunkt. Wanneer de goddelijke wezens niet doen wat God wil, namelijk het recht handhaven, trekt Hij de bevoegdheden in. Het kan zelfs zover gaan dat ze niets goddelijks overhouden en hun onsterfelijkheid verliezen. Dit oordeel kan op bepaalde tijden in de oudtestamentische historie zijn uitgevoerd en tot gevolg hebben gehad dat volken de nederlaag leden door de val van hun hemelse vorst. Gedeeltelijk is deze goddelijke wereld echter nog in stand gebleven. In Jes.24:21-23 wordt aangekondigd dat ooit alle machten van de hemel die verbonden zijn met koningen op aarde, zullen sneuvelen.
In het Oude Testament wordt vaak alles wat er gebeurt, aan God toegeschreven; hier zien we dat er verkeerde machten zijn die verantwoordelijk zijn voor het kwaad op deze wereld. In dit opzicht kan deze psalm vergeleken worden met het boek Job, waar sprake is van de satan, terwijl Job al zijn leed aan God toeschrijft.
In het Nieuwe Testament wordt gesteld dat door Christus alles is geschapen, maar ook dat Hij aan het kruis openlijk over overheden en machten heeft gezegevierd (Kol.1:15-16; 2:15). De overste van deze wereld is reeds geoordeeld (Joh.16:11). Hoewel deze machten zijn veroordeeld en verslagen, blijven vele van hen actief en worden wij opgeroepen strijd met hen te leveren tot de dag dat Jezus terugkomt (Ef.6:12). Pas dan zal Christus hen definitief oordelen (1Kor.15:24-25; Op.20:10,14). (bron: Studiebijbel).

Lees hier de berijming van Psalm 82

◀  Naar het overzicht

Steun onze missie

Steun ons met een eenmalige bijdrage,

Betaal met iDEAL

of word vriend van Stichting Dicht bij de Bijbel voor € 37,50 per jaar en ontvang een uniek welkomstgeschenk.

Laatste nieuws

Release: Psalm 84, uitgevoerd door Arie Maasland

Lees meer »

Wat moet je met gewelddadige en depressieve teksten in de bijbelse psalmen?

Lees meer »

RD: Psalternatief biedt psalmen voor band: „Als we niets doen, zijn de NGK de psalmen binnen vijftig jaar kwijt”

Lees meer »