Schrijf je in voor de nieuwsbrief:

Psalm 89 toegevoegd

Geschreven op

De Nieuwe Psalmberijming heeft Psalm 89 afgerond en toegevoegd op de website.

De kernboodschap van deze psalm ligt in de verzen 39-52 waarin de tegenstelling tussen Gods belofte en de realiteit worden betreurd en onbegrip hierover wordt geuit. De reden waarom de vijanden in deze psalm worden afgeschilderd als vijanden van de HERE, is om de nederlaag van de koning in een ander perspectief te plaatsen. Als een landheer vijanden heeft en zij treffen diens knecht, dan wordt indirect de heer van de knecht zelf ook geschaad. Indien hij niet ingrijpt, zal de landheer als zwak worden beschouwd. Hetzelfde argument is in deze psalm zichtbaar. Volgens de psalmist staat met de ontering van de koning en het volk ook de eer van de HERE zelf op het spel. Daarom moet Hij tussenbeide komen en bovendien heeft Hij een eeuwige belofte na te komen. Er was immers beloofd dat de dynastie van David blijvend zou zijn. Dit wordt door de psalmist duidelijk gemaakt door deze belofte (Ps.89:4-5,30,37) in te bedden in een lofprijzing op de duurzaamheid van de macht van God. Hoe kan Davids dynastie dan toch van het toneel verdwijnen? Deze moeilijke kwestie vraagt om een voorzichtig antwoord. Mogelijk is dat voor een deel te vinden in de schuld die Davids nakomelingen zelf kunnen hebben (vs.31-33), maar toch kan het verbond zelf niet ongedaan gemaakt worden. Daarom wordt de HERE als het ware ‘onder druk gezet’ om zijn beloften alsnog waar te maken.

Gewoonlijk wordt door christenen veel meer gezongen vanuit het eerste deel van de psalm met zijn vele beloften, dan vanuit het slot met zijn vele vragen. De betekenis van de gehele psalm komt echter wel naar voren in het traditionele kerkelijke gebruik op Eerste Kerstdag. Het onbegrip in deze psalm markeert een mijlpaal in de heilsgeschiedenis, maar de verslagenheid kan nooit het laatste woord krijgen: christenen geloven dat de beloften aan David vervuld zijn in de komst van een andere gezalfde, namelijk Jezus. Hij wordt, zoals in deze psalm, de eerstgeborene genoemd en de heerser over de koningen van de wereld (vs.28, vgl. Heb.1:6; Op.1:5). Hij is de koning die voor altijd blijft (vs.37; Joh.12:34). Hij komt naar de hoofdstad om er Gods toorn te dragen en de spot van de buitenlandse onderdrukker (vgl. vs.52). Dit gaf zijn volgelingen de kracht om ook deze smaad te dragen (vgl. vs.51; Heb.13:13). Petrus stelde dat David sprak over de opstanding van Christus (Hand.2:29-31) omdat God onder ede gezworen had dat diens nakomelingen altijd op zijn troon zouden zitten (vgl. Ps.89:29). Paulus getuigde vanuit Ps.89:21 dat God David, de man naar zijn hart, ‘gevonden’ had, uit wiens geslacht Hij Jezus zond, naar zijn gedane belofte (Hand.13:22-23). Veel Joodse schriftgeleerden hoorden hier voor het eerst een concreet antwoord op de verbijstering van Ps.89. (bron: Studiebijbel)

Lees hier de berijming van Psalm 89

U kunt de melodie beluisteren via de audio-opname naast de psalm. Andere berijmingen vindt u onder het tabblad 'Vergelijk met andere berijmingen'.

◀  Naar het overzicht

Steun onze missie

Steun ons met een eenmalige bijdrage,

Betaal met iDEAL

of word vriend van Stichting Dicht bij de Bijbel voor € 37,50 per jaar en ontvang een uniek welkomstgeschenk.

Laatste nieuws

Release: Psalm 84, uitgevoerd door Arie Maasland

Lees meer »

Wat moet je met gewelddadige en depressieve teksten in de bijbelse psalmen?

Lees meer »

RD: Psalternatief biedt psalmen voor band: „Als we niets doen, zijn de NGK de psalmen binnen vijftig jaar kwijt”

Lees meer »