Schrijf je in voor de nieuwsbrief:

Psalm 91 toegevoegd

Geschreven op

De Nieuwe Psalmberijming heeft Psalm 91 afgerond en toegevoegd op de website.

In deze psalm klinkt de oproep om met de psalmist de Here te belijden en bij de Allerhoogste de woonplaats ten leven te vinden (vs.1-2,9). Dit is veel meer dan in God geloven en Hem bij gelegenheid zoeken. Het gaat hier niet om een incidenteel komen tot Hem in tijden van nood of bij dreigend gevaar. De psalm doelt op een voortdurend leven in vertrouwen op Hem, waarbij men zich met liefde aan Hem heeft toegewijd, Hem belijdt (vs.9) en zijn naam kent (vs.14).
De psalm leert dat rampen en allerlei vormen van tegenspoed de gelovige mens kunnen treffen, vanuit de natuur of door vijanden, maar dat de Here God met zijn bescherming hier boven staat. De psalm zegt niet dat de gelovige nooit door enig kwaad zal worden getroffen (vs.15b noemt ‘benauwdheid’) , maar wel dat God in alle situaties uitredding en hulp biedt op zijn tijd en wijze. Uiteindelijk zal men Gods heil zien en beleven! Daarbij kan Hij ook engelen inschakelen; deze zijn er, al zien wij ze niet (vgl. 2Kon.6:8-23).
De beloften in deze psalm klinken erg stellig, en lezers kunnen in de praktijk van het leven andere ervaringen hebben. In dat opzicht is het goed te beseffen dat de afzonderlijke psalmen wel eens eenzijdig verwoord zijn, maar in het Psalter als geheel een eigen plaats innemen. Andere psalmen beschrijven meer de nood en de aanvechting (zo ook de voorafgaande psalmen 88, 89 en 90), terwijl deze psalm duidelijk wijst op Gods bescherming en nabijheid.

(bron: Studiebijbel)

Lees hier de berijming van Psalm 91

U kunt de melodie beluisteren via de audio-opname naast de psalm. Andere berijmingen vindt u onder het tabblad 'Vergelijk met andere berijmingen'.

◀  Naar het overzicht

Steun onze missie

Steun ons met een eenmalige bijdrage,

Betaal met iDEAL

of word vriend van Stichting Dicht bij de Bijbel voor € 37,50 per jaar en ontvang een uniek welkomstgeschenk.

Laatste nieuws

Release: Psalm 84, uitgevoerd door Arie Maasland

Lees meer »

Wat moet je met gewelddadige en depressieve teksten in de bijbelse psalmen?

Lees meer »

RD: Psalternatief biedt psalmen voor band: „Als we niets doen, zijn de NGK de psalmen binnen vijftig jaar kwijt”

Lees meer »