Schrijf je in voor de nieuwsbrief:

Nieuws

Werk in uitvoering: De Nieuwe Psalmberijming

Geschreven op

Leids Kerkblad, 29e jaargang, nummer 5, mei 2019 | Door Adriaan Molenaar De Psalmen blijven boeien! De afgelopen tien jaar is dat wel gebleken uit... Lees meer »

Psalm 59 toegevoegd

Geschreven op

De Nieuwe Psalmberijming heeft Psalm 59 afgerond en toegevoegd op de website Deze psalm bepaalt de lezer en de hoorder bij de God die de wereld met... Lees meer »

Psalm 7 toegevoegd

Geschreven op

De Nieuwe Psalmberijming heeft Psalm 7 afgerond en toegevoegd op de website Er is niets zo frustrerend als vals en onterecht te worden beschuldigd... Lees meer »

Psalm 60 toegevoegd

Geschreven op

De Nieuwe Psalmberijming heeft Psalm 60 afgerond en toegevoegd op de website Het eerste thema dat in deze psalm naar voren treedt, is de verstoting... Lees meer »

Psalm 47 toegevoegd

Geschreven op

De Nieuwe Psalmberijming heeft Psalm 47 afgerond en toegevoegd op de website De psalm bezingt het koningschap van God. Lees meer »

Psalm 94 toegevoegd

Geschreven op

De Nieuwe Psalmberijming heeft Psalm 94 afgerond en toegevoegd op de website In een – ongetwijfeld legendarisch – verhaal in de Talmoed wordt verte... Lees meer »

Psalm 44 toegevoegd

Geschreven op

De Nieuwe Psalmberijming heeft Psalm 44 afgerond en toegevoegd op de website Deze psalm snijdt een bijzonder moeilijk onderwerp aan: Lees meer »

Psalm 41 toegevoegd

Geschreven op

De Nieuwe Psalmberijming heeft Psalm 41 afgerond en toegevoegd op de website Het is mogelijk dat de psalm als beurtzang fungeerde in de eredienst. Lees meer »

Psalm 38 toegevoegd

Geschreven op

De Nieuwe Psalmberijming heeft Psalm 38 afgerond en toegevoegd op de website De psalm geeft een samenhang aan tussen ziekte en zonde en belijdt die... Lees meer »

Psalm 37 toegevoegd

Geschreven op

De Nieuwe Psalmberijming heeft Psalm 37 afgerond en toegevoegd op de website De psalm wil aansporen met God te leven, als rechtvaardige. Lees meer »

Psalm 22 toegevoegd

Geschreven op

De Nieuwe Psalmberijming heeft Psalm 22 afgerond en toegevoegd op de website David klaagt over de afwezigheid van God, maar raakt tijdens zijn klac... Lees meer »

Psalm 35 toegevoegd

Geschreven op

De Nieuwe Psalmberijming heeft Psalm 35 afgerond en toegevoegd op de website In deze psalm klinkt Davids noodkreet op een moment dat hij in het nau... Lees meer »

Psalm 57 toegevoegd

Geschreven op

De Nieuwe Psalmberijming heeft Psalm 57 afgerond en toegevoegd op de website In deze psalm heeft David zijn ervaring van onderdrukking en verlossin... Lees meer »

Psalm 144 toegevoegd

Geschreven op

De Nieuwe Psalmberijming heeft Psalm 144 afgerond en toegevoegd op de website Gebeden zoals in de verzen 12-15, die welvaart en bescherming afroepe... Lees meer »

Psalm 21 toegevoegd

Geschreven op

De Nieuwe Psalmberijming heeft Psalm 21 afgerond en toegevoegd op de website De boodschap van deze psalm stijgt boven koning David uit en laat iets... Lees meer »

Psalm 26 toegevoegd

Geschreven op

De Nieuwe Psalmberijming heeft Psalm 26 afgerond en toegevoegd op de website Het terugkerend element in deze psalm is een krachtige betuiging van o... Lees meer »

Psalm 82 toegevoegd

Geschreven op

De Nieuwe Psalmberijming heeft Psalm 82 afgerond en toegevoegd op de website In deze psalm wordt ons een beeld gegeven van wat zich in de hemel afs... Lees meer »

Theodorus Avinck: Wees dankbaar voor een nieuwe berijming

Geschreven op

Reformatorisch Dagblad | Jaco van der Knijff | 11 mei 2018 Kun je van jongeren vragen de psalmen in een bijna 250 jaar oude berijming te zingen? Lees meer »

Psalm 96 toegevoegd

Geschreven op

De Nieuwe Psalmberijming heeft Psalm 96 afgerond en toegevoegd op de website Gezien de beperkte omvang en status van het volk Israël lijkt het onui... Lees meer »

De volgende tien verzen van Psalm 119 staan online

Geschreven op

De Nieuwe Psalmberijming heeft de volgende tien verzen van Psalm 119 toegevoegd op de website Psalm 119 heeft als opvallende eigenschap dat er telk... Lees meer »

Psalm 112 toegevoegd

Geschreven op

De Nieuwe Psalmberijming heeft Psalm 112 afgerond en toegevoegd op de website De boodschap van deze psalm is dat de man die de HEER vreest, gezegen... Lees meer »

Psalm 52 toegevoegd

Geschreven op

De Nieuwe Psalmberijming heeft Psalm 52 afgerond en toegevoegd op de website De dichter maakt in deze psalm duidelijk dat verraad en het vertrouwen... Lees meer »

Psalm 31 toegevoegd

Geschreven op

De Nieuwe Psalmberijming heeft Psalm 31 afgerond en toegevoegd op de website In deze psalm wisselen krachtige uitingen van Godsvertrouwen en smeekb... Lees meer »

Psalm 115 toegevoegd

Geschreven op

De Nieuwe Psalmberijming heeft Psalm 115 afgerond en toegevoegd op de website Mensen worden zeer snel getrokken tot het vereren van afgoden; dit is... Lees meer »

Psalm 55 is toegevoegd

Geschreven op

De Nieuwe Psalmberijming heeft Psalm 55 afgerond en toegevoegd op de website De dichter maakt met deze psalm duidelijk dat de hevige angst, ontstaa... Lees meer »

Psalm 99 toegevoegd

Geschreven op

De Nieuwe Psalmberijming heeft Psalm 99 afgerond en toegevoegd op de website Driemaal staat de zin ‘Heilig is Hij’ in deze psalm (vs.3,5,9). Het Lees meer »

Psalm 129 toegevoegd

Geschreven op

De Nieuwe Psalmberijming heeft Psalm 129 afgerond en toegevoegd op de website Hier wordt gesproken over het verschrikkelijke lijden van het volk Is... Lees meer »

Psalm 28 toegevoegd

Geschreven op

De Nieuwe Psalmberijming heeft Psalm 28 afgerond en toegevoegd op de website David is naar het heiligdom gegaan om te bidden en om van God een antw... Lees meer »

Psalm 48 toegevoegd

Geschreven op

De Nieuwe Psalmberijming heeft Psalm 48 afgerond en toegevoegd op de website In deze psalm dient de tastbaarheid van Sion als middel om het geloof... Lees meer »

Psalm 145 toegevoegd

Geschreven op

De Nieuwe Psalmberijming heeft Psalm 145 afgerond en toegevoegd op de website Deze feestelijke psalm heeft veel relaties met de eredienst die volge... Lees meer »

Psalm 143 toegevoegd

Geschreven op

De Nieuwe Psalmberijming heeft Psalm 143 afgerond en toegevoegd op de website De bekentenis van constante schuld en de bede om vergeving vinden we... Lees meer »

Psalm 111 toegevoegd

Geschreven op

De Nieuwe Psalmberijming heeft Psalm 111 afgerond en toegevoegd op de website De boodschap van deze psalm kan worden samengevat met de woorden ‘Vre... Lees meer »

Psalm 20 toegevoegd

Geschreven op

De Nieuwe Psalmberijming heeft Psalm 20 afgerond en toegevoegd op de website Het volk doet voorbede voor de koning, die een veldslag tegemoet gaat. Lees meer »

Psalm 105 toegevoegd

Geschreven op

De Nieuwe Psalmberijming heeft Psalm 105 afgerond en toegevoegd op de website Psalm 105 benadrukt de trouw van de HEER aan zijn verbond met Israël,... Lees meer »

Psalm 70 toegevoegd

Geschreven op

De Nieuwe Psalmberijming heeft Psalm 70 afgerond en toegevoegd op de website We hebben hier te maken met een gebed in nood, dat uitsluitend bestaat... Lees meer »

Psalm 106 toegevoegd

Geschreven op

De Nieuwe Psalmberijming heeft Psalm 106 afgerond en toegevoegd op de website Psalm 106 geeft het voorbeeld van schuld belijden na ontrouw en zonde. Lees meer »

Psalm 10 toegevoegd

Geschreven op

De Nieuwe Psalmberijming heeft Psalm 10 afgerond en toegevoegd op de website Psalm 9 en Psalm 10 vormen een eenheid. Lees meer »

De eerste tien verzen van Psalm 119 staan online

Geschreven op

De Nieuwe Psalmberijming heeft de eerste tien verzen Psalm 119 toegevoegd op de website Psalm 119 heeft als opvallende eigenschap dat er telkens ac... Lees meer »

Psalm 24 toegevoegd

Geschreven op

De Nieuwe Psalmberijming heeft Psalm 24 afgerond en toegevoegd op de website God is de rechtmatige Schepper en Eigenaar van de aarde; dat moet ook... Lees meer »

Psalm 97 toegevoegd

Geschreven op

De Nieuwe Psalmberijming heeft Psalm 97 afgerond en toegevoegd op de website Het feit dat JHWH regeert is slecht nieuws voor de dominante politieke... Lees meer »

Psalm 9 toegevoegd

Geschreven op

De Nieuwe Psalmberijming heeft Psalm 9 afgerond en toegevoegd op de website Het karakter van Psalm 9 is onderwerp van discussie. Lees meer »

Psalm 11 toegevoegd

Geschreven op

De Nieuwe Psalmberijming heeft Psalm 11 afgerond en toegevoegd op de website Het lijkt alsof de rechtvaardige moet vluchten of ten onder gaan, maar... Lees meer »

Psalm 58 toegevoegd

Geschreven op

De Nieuwe Psalmberijming heeft Psalm 58 afgerond en toegevoegd op de website De psalmist neemt veel onrecht waar in deze wereld en herleidt dit tot... Lees meer »

Psalm 39 toegevoegd

Geschreven op

De Nieuwe Psalmberijming heeft Psalm 39 afgerond en toegevoegd op de website Volgens het boek Prediker is er een tijd om te zwijgen en een tijd om... Lees meer »

Psalm 147 toegevoegd

Geschreven op

De Nieuwe Psalmberijming heeft Psalm 147 afgerond en toegevoegd op de website De lof voor de Heer is de uitgangspositie, maar krijgt in de psalm ee... Lees meer »

Psalm 65 toegevoegd

Geschreven op

De Nieuwe Psalmberijming heeft Psalm 65 afgerond en toegevoegd op de website Deze psalm accentueert het grote belang van het heiligdom in Sion, de... Lees meer »

Psalm 54 toegevoegd

Geschreven op

De Nieuwe Psalmberijming heeft Psalm 54 afgerond en toegevoegd op de website De centrale boodschap van de psalm is nauw verbonden met de naam van G... Lees meer »

Nieuwsbrief stichting Dicht bij de Bijbel oktober 2016?

Geschreven op

Inhoud In deze nieuwsbrief o.a. een update van onze muzikanten. Er wordt hard gewerkt aan hedendaagse arrangementen, binnenkort wordt Psalm 51 gepu... Lees meer »

Psalm 30 toegevoegd

Geschreven op

De Nieuwe Psalmberijming heeft Psalm 30 afgerond en toegevoegd op de website Deze psalm bestaat uit een dankzegging en lofprijzing en een oproep aa... Lees meer »

Opinie in OnderWeg: Een psalmberijming voor de 21ste eeuw?

Geschreven op

OnderWeg is een tweewekelijks kerkelijk magazine voor gemeenteleden binnen de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) en de Gereformeerde Kerken (vri... Lees meer »

Steun onze missie

Steun ons met een eenmalige bijdrage,

Betaal met iDEAL

of word vriend van Stichting Dicht bij de Bijbel voor € 37,50 per jaar en ontvang een uniek welkomstgeschenk.

Laatste nieuws

Release: Psalm 84, uitgevoerd door Arie Maasland

Lees meer »

Wat moet je met gewelddadige en depressieve teksten in de bijbelse psalmen?

Lees meer »

RD: Psalternatief biedt psalmen voor band: „Als we niets doen, zijn de NGK de psalmen binnen vijftig jaar kwijt”

Lees meer »