Schrijf je in voor de nieuwsbrief:

Nieuws

Psalm 34 toegevoegd

Geschreven op

De Nieuwe Psalmberijming heeft Psalm 34 afgerond en toegevoegd op de website Dit lied, dat een combinatie vormt van getuigenis en onderwijzing, bezingt de verlossing die de HEER geeft wanneer zij die leven uit ontzag voor Hem, in nood verkeren. Lees meer »

Psalm 132 toegevoegd

Geschreven op

De Nieuwe Psalmberijming heeft Psalm 132 afgerond en toegevoegd op de website In dit lied wordt duidelijk gemaakt dat er een voortdurende belofte geldt voor de nakomelingen van David: zij zullen in Sion het koningschap erven. Daarbij geldt de gedrevenheid van David om een ‘rustplaats’ voor de HEE... Lees meer »

Werk in uitvoering: De Nieuwe Psalmberijming

Geschreven op

Leids Kerkblad, 29e jaargang, nummer 5, mei 2019 | Door Adriaan Molenaar De Psalmen blijven boeien! De afgelopen tien jaar is dat wel gebleken uit het verschijnen van verschillende nieuwe Psalmversies zoals ‘Psalmen voor Nu’ en ‘The Psalm Project’. Blijkba Lees meer »

Psalm 59 toegevoegd

Geschreven op

De Nieuwe Psalmberijming heeft Psalm 59 afgerond en toegevoegd op de website Deze psalm bepaalt de lezer en de hoorder bij de God die de wereld met al haar hoogmoed en vijandschap aanschouwt. Zijn kracht wordt aangegeven en ontvouwt zich in de vernedering van alle vijanden. Lees meer »

Psalm 7 toegevoegd

Geschreven op

De Nieuwe Psalmberijming heeft Psalm 7 afgerond en toegevoegd op de website Er is niets zo frustrerend als vals en onterecht te worden beschuldigd van allerlei verkeerde praktijken. Tegen valse beweringen kan men zich immers moeilijk verdedigen. Lees meer »

Psalm 60 toegevoegd

Geschreven op

De Nieuwe Psalmberijming heeft Psalm 60 afgerond en toegevoegd op de website Het eerste thema dat in deze psalm naar voren treedt, is de verstoting vanwege zonden. Dit blijkt uit onderwerping door vijanden en de verkleining van het leefgebied van de Israëlieten. Lees meer »

Psalm 47 toegevoegd

Geschreven op

De Nieuwe Psalmberijming heeft Psalm 47 afgerond en toegevoegd op de website De psalm bezingt het koningschap van God. Het moet voor iedereen duidelijk zijn dat er maar één ware God is, er is er maar één de Allerhoogste, dat is de HEER. Toc Lees meer »

Psalm 94 toegevoegd

Geschreven op

De Nieuwe Psalmberijming heeft Psalm 94 afgerond en toegevoegd op de website In een – ongetwijfeld legendarisch – verhaal in de Talmoed wordt verteld hoe in 587 v.Chr., bij de bestorming van de tempel door Babylonische soldaten, de priesters op hun posten deze psalm zongen. De Lees meer »

Psalm 44 toegevoegd

Geschreven op

De Nieuwe Psalmberijming heeft Psalm 44 afgerond en toegevoegd op de website Deze psalm snijdt een bijzonder moeilijk onderwerp aan: het lijden van hen die God dienen en liefhebben. Ondanks het verbond, ondanks de belofte dat op gehoorzaamheid zegen zal volgen, blijkt God ruimte te laten tussen b... Lees meer »

Psalm 41 toegevoegd

Geschreven op

De Nieuwe Psalmberijming heeft Psalm 41 afgerond en toegevoegd op de website Het is mogelijk dat de psalm als beurtzang fungeerde in de eredienst. De priester zou dan het vertrouwen op de HEER uitspreken (vs.2-4) om de zieke aan te sporen zich op God te richten. Lees meer »

Psalm 38 toegevoegd

Geschreven op

De Nieuwe Psalmberijming heeft Psalm 38 afgerond en toegevoegd op de website De psalm geeft een samenhang aan tussen ziekte en zonde en belijdt die tegenover God. Dit doet denken aan de gebeden in Ezra 9 en Nehemia 9 waar ook een relatie is tussen het huidige lot en vroegere ongehoorzaamheid, al... Lees meer »

Psalm 37 toegevoegd

Geschreven op

De Nieuwe Psalmberijming heeft Psalm 37 afgerond en toegevoegd op de website De psalm wil aansporen met God te leven, als rechtvaardige. Net als in Psalm 1 worden hier de twee wegen die de mens kan gaan tegenover elkaar geplaatst. Lees meer »

Psalm 22 toegevoegd

Geschreven op

De Nieuwe Psalmberijming heeft Psalm 22 afgerond en toegevoegd op de website David klaagt over de afwezigheid van God, maar raakt tijdens zijn klacht overtuigd van de reddende aanwezigheid van de Heer. Er komt een keer in zijn benauwde situatie en dat heeft radicale gevolgen. Lees meer »

Psalm 35 toegevoegd

Geschreven op

De Nieuwe Psalmberijming heeft Psalm 35 afgerond en toegevoegd op de website In deze psalm klinkt Davids noodkreet op een moment dat hij in het nauw gedreven is en vreest voor zijn leven. De beelden in de psalm zijn echter zo sprekend, dat ook mensen die anderszins in nood verkeren, zich gemakkel... Lees meer »

Psalm 57 toegevoegd

Geschreven op

De Nieuwe Psalmberijming heeft Psalm 57 afgerond en toegevoegd op de website In deze psalm heeft David zijn ervaring van onderdrukking en verlossing onder woorden gebracht in een lied dat in de dienst bij het heiligdom gebruikt moet worden. Lees meer »

Psalm 144 toegevoegd

Geschreven op

De Nieuwe Psalmberijming heeft Psalm 144 afgerond en toegevoegd op de website Gebeden zoals in de verzen 12-15, die welvaart en bescherming afroepen over het volk en dit koppelen aan godsdienstige trouw, passen in de eerste eeuwen van het eerste millennium v.Chr. Lees meer »

Psalm 21 toegevoegd

Geschreven op

De Nieuwe Psalmberijming heeft Psalm 21 afgerond en toegevoegd op de website De boodschap van deze psalm stijgt boven koning David uit en laat iets van het karakter van JHWH zien aan het volk. Het volk wordt aan het einde ook opgeroepen om God te verheerlijken door te zingen en muziek te maken. Lees meer »

Psalm 26 toegevoegd

Geschreven op

De Nieuwe Psalmberijming heeft Psalm 26 afgerond en toegevoegd op de website Het terugkerend element in deze psalm is een krachtige betuiging van onschuld. De dichter wil niets liever dan zich verre houden van zondaars en boosdoeners en verklaart dat hij er ook inderdaad een integere levenswandel... Lees meer »

Psalm 82 toegevoegd

Geschreven op

De Nieuwe Psalmberijming heeft Psalm 82 afgerond en toegevoegd op de website In deze psalm wordt ons een beeld gegeven van wat zich in de hemel afspeelt, waarbij veel aspecten buiten beschouwing blijven. Het is voor ons moeilijk om een beeld te vormen hoe het precies zit met de ‘goden’. God Lees meer »

Theodorus Avinck: Wees dankbaar voor een nieuwe berijming

Geschreven op

Reformatorisch Dagblad | Jaco van der Knijff | 11 mei 2018 Kun je van jongeren vragen de psalmen in een bijna 250 jaar oude berijming te zingen? Mag je van bejaarden verwachten dat ze hun vertrouwde ‘Datheen’ loslaten om over te gaan op ‘1773’? Actuele vragen, die echter van alle tijden zijn. De disc Lees meer »

Psalm 96 toegevoegd

Geschreven op

De Nieuwe Psalmberijming heeft Psalm 96 afgerond en toegevoegd op de website Gezien de beperkte omvang en status van het volk Israël lijkt het onuitvoerbaar om wereldwijd ontzag te oogsten voor de naam van JHWH. Niettemin heeft de psalmist een zeer groot vertrouwen daarin. Lees meer »

De volgende tien verzen van Psalm 119 staan online

Geschreven op

De Nieuwe Psalmberijming heeft de volgende tien verzen van Psalm 119 toegevoegd op de website Psalm 119 heeft als opvallende eigenschap dat er telkens acht opeenvolgende Bijbelverzen dezelfde beginletter hebben: eerst acht verzen die beginnen met 'alef', dan 8 die beginnen met 'beth', en zo het h... Lees meer »

Psalm 112 toegevoegd

Geschreven op

De Nieuwe Psalmberijming heeft Psalm 112 afgerond en toegevoegd op de website De boodschap van deze psalm is dat de man die de HEER vreest, gezegend zal worden en dat hij tot heil van de medemens zal zijn. Praktisch gezien is dit wel ingewikkeld, aangezien vaak het tegendeel het geval lijkt te zi... Lees meer »

Psalm 52 toegevoegd

Geschreven op

De Nieuwe Psalmberijming heeft Psalm 52 afgerond en toegevoegd op de website De dichter maakt in deze psalm duidelijk dat verraad en het vertrouwen op rijkdom geen succes opleveren. God ziet wat er gebeurt en zal het bestraffen. Voor hen die op God vertrouwen, komt er beloning. Lees meer »

Psalm 31 toegevoegd

Geschreven op

De Nieuwe Psalmberijming heeft Psalm 31 afgerond en toegevoegd op de website In deze psalm wisselen krachtige uitingen van Godsvertrouwen en smeekbeden om verlossing elkaar af. De opbouw van de psalm laat zien dat de psalmist zijn gebed bij herhaling bidt, voor hij verlossing ervaart. Lees meer »

Psalm 115 toegevoegd

Geschreven op

De Nieuwe Psalmberijming heeft Psalm 115 afgerond en toegevoegd op de website Mensen worden zeer snel getrokken tot het vereren van afgoden; dit is een thema dat steeds weer terugkeert in het OT. Het is goed om regelmatig na te gaan waar wij onze tijd en energie in steken: Lees meer »

Psalm 55 is toegevoegd

Geschreven op

De Nieuwe Psalmberijming heeft Psalm 55 afgerond en toegevoegd op de website De dichter maakt met deze psalm duidelijk dat de hevige angst, ontstaan door toedoen van vijanden en verraders, bij God mag worden gebracht. Het past de rechtvaardige om de zaken die hij voor de voeten geworpen krijgt, v... Lees meer »

Psalm 99 toegevoegd

Geschreven op

De Nieuwe Psalmberijming heeft Psalm 99 afgerond en toegevoegd op de website Driemaal staat de zin ‘Heilig is Hij’ in deze psalm (vs.3,5,9). Het is opvallend dat deze uitroep bijna steeds samenvalt met de oproep Hem te ‘verhogen’. God ver Lees meer »

Psalm 129 toegevoegd

Geschreven op

De Nieuwe Psalmberijming heeft Psalm 129 afgerond en toegevoegd op de website Hier wordt gesproken over het verschrikkelijke lijden van het volk Israël in het verleden. De HEER heeft echter de banden van de onderdrukker doorgesneden en daarmee Israël bevrijd. G Lees meer »

Psalm 28 toegevoegd

Geschreven op

De Nieuwe Psalmberijming heeft Psalm 28 afgerond en toegevoegd op de website David is naar het heiligdom gegaan om te bidden en om van God een antwoord te krijgen op zijn klacht. Wanneer God tot hem spreekt, kan hij verder leven. Lees meer »

Psalm 48 toegevoegd

Geschreven op

De Nieuwe Psalmberijming heeft Psalm 48 afgerond en toegevoegd op de website In deze psalm dient de tastbaarheid van Sion als middel om het geloof van het volk in zijn God te versterken. Het aardse, tastbare en zichtbare, is een heenwijzing naar de goddelijke heerlijkheid en aanwezigheid. Lees meer »

Psalm 145 toegevoegd

Geschreven op

De Nieuwe Psalmberijming heeft Psalm 145 afgerond en toegevoegd op de website Deze feestelijke psalm heeft veel relaties met de eredienst die volgens Kronieken door David is ingesteld bij het heiligdom. David, die zelf koning was, vierde daarin Gods koningschap door diens machtige daden en majest... Lees meer »

Psalm 143 toegevoegd

Geschreven op

De Nieuwe Psalmberijming heeft Psalm 143 afgerond en toegevoegd op de website De bekentenis van constante schuld en de bede om vergeving vinden we ook in Ps.130:3, waar gevraagd wordt wie het zou overleven als JHWH de menselijke schuld ooit zou toerekenen. Lees meer »

Psalm 111 toegevoegd

Geschreven op

De Nieuwe Psalmberijming heeft Psalm 111 afgerond en toegevoegd op de website De boodschap van deze psalm kan worden samengevat met de woorden ‘Vrees God en houd zijn geboden’ (Pr.12:13), gemotiveerd door Gods grote daden in de geschiedenis. Dit Lees meer »

Psalm 20 toegevoegd

Geschreven op

De Nieuwe Psalmberijming heeft Psalm 20 afgerond en toegevoegd op de website Het volk doet voorbede voor de koning, die een veldslag tegemoet gaat. Zowel toen als nu mag betrokkenheid van het volk gevraagd worden in een gemeenschappelijke onderneming. Lees meer »

Psalm 105 toegevoegd

Geschreven op

De Nieuwe Psalmberijming heeft Psalm 105 afgerond en toegevoegd op de website Psalm 105 benadrukt de trouw van de HEER aan zijn verbond met Israël, de nakomelingen van Abraham en Jakob, en roept op om Hem te dienen. God bleef trouw aan zijn volk in Egypte, en ook later in de tijd van de richters... Lees meer »

Psalm 70 toegevoegd

Geschreven op

De Nieuwe Psalmberijming heeft Psalm 70 afgerond en toegevoegd op de website We hebben hier te maken met een gebed in nood, dat uitsluitend bestaat uit een smeekbede. Dit is wat ongewoon, omdat we in de psalmen vaak ook verootmoediging, lofprijzing en aanbidding aantreffen. Lees meer »

Psalm 106 toegevoegd

Geschreven op

De Nieuwe Psalmberijming heeft Psalm 106 afgerond en toegevoegd op de website Psalm 106 geeft het voorbeeld van schuld belijden na ontrouw en zonde. Tevens benadrukt de psalm dat de HEER ondanks onze zonden trouw blijft. Het gaat in dit lied om eenzijdige trouw tegenover de ontrouw van het volk. Lees meer »

Psalm 10 toegevoegd

Geschreven op

De Nieuwe Psalmberijming heeft Psalm 10 afgerond en toegevoegd op de website Psalm 9 en Psalm 10 vormen een eenheid. In Psalm 10 vervolgt de dichter dat het ingrijpen nog uitblijft en dat de goddeloze, degene die God als wetgever niet erkent, daardoor moed vat en meent dat het God niet kan schele... Lees meer »

De eerste tien verzen van Psalm 119 staan online

Geschreven op

De Nieuwe Psalmberijming heeft de eerste tien verzen Psalm 119 toegevoegd op de website Psalm 119 heeft als opvallende eigenschap dat er telkens acht opeenvolgende Bijbelverzen dezelfde beginletter hebben: eerst acht verzen die beginnen met 'alef', dan 8 die beginnen met 'beth', en zo het hele He... Lees meer »

Psalm 24 toegevoegd

Geschreven op

De Nieuwe Psalmberijming heeft Psalm 24 afgerond en toegevoegd op de website God is de rechtmatige Schepper en Eigenaar van de aarde; dat moet ook ons gedrag ten opzichte van de schepping en de medeschepselen bepalen. Hier gaat het echter vooral over de relatie tot God. Lees meer »

Psalm 97 toegevoegd

Geschreven op

De Nieuwe Psalmberijming heeft Psalm 97 afgerond en toegevoegd op de website Het feit dat JHWH regeert is slecht nieuws voor de dominante politieke machten in de tijd van de psalmist. Hij ziet hoe afgoderij hoogtij viert en de getrouwen bedreigt. Lees meer »

Psalm 9 toegevoegd

Geschreven op

De Nieuwe Psalmberijming heeft Psalm 9 afgerond en toegevoegd op de website Het karakter van Psalm 9 is onderwerp van discussie. Er bestaat geen overeenstemming over de vraag of het vooral een danklied is, zoals de aanhef doet vermoeden, of dat het een hulproep is waarin wordt teruggegrepen op ee... Lees meer »

Psalm 11 toegevoegd

Geschreven op

De Nieuwe Psalmberijming heeft Psalm 11 afgerond en toegevoegd op de website Het lijkt alsof de rechtvaardige moet vluchten of ten onder gaan, maar David wijst erop dat God niet alleen op aarde verblijft, maar ook in de hemel woont. Lees meer »

Psalm 58 toegevoegd

Geschreven op

De Nieuwe Psalmberijming heeft Psalm 58 afgerond en toegevoegd op de website De psalmist neemt veel onrecht waar in deze wereld en herleidt dit tot een geestelijke achtergrond. Dit maakt mensen niet onschuldig, maar geeft aan dat het kwaad veel dieper in de maatschappij en in mensen geworteld is... Lees meer »

Psalm 39 toegevoegd

Geschreven op

De Nieuwe Psalmberijming heeft Psalm 39 afgerond en toegevoegd op de website Volgens het boek Prediker is er een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken en de dichter van deze Psalm ervaart beide. Wat daarin goed is om te kiezen, is niet eenvoudig en vraagt wijsheid. Lees meer »

Psalm 147 toegevoegd

Geschreven op

De Nieuwe Psalmberijming heeft Psalm 147 afgerond en toegevoegd op de website De lof voor de Heer is de uitgangspositie, maar krijgt in de psalm een uitgebreide onderbouwing. Daarin staat hulp van de God voor Jeruzalem centraal. Lees meer »

Psalm 65 toegevoegd

Geschreven op

De Nieuwe Psalmberijming heeft Psalm 65 afgerond en toegevoegd op de website Deze psalm accentueert het grote belang van het heiligdom in Sion, de plaats waar Gods heerlijkheid aanwezig is. Deze presentie roept op tot stille aanbidding en vraagt om belijdenis van zonden. Lees meer »

Psalm 54 toegevoegd

Geschreven op

De Nieuwe Psalmberijming heeft Psalm 54 afgerond en toegevoegd op de website De centrale boodschap van de psalm is nauw verbonden met de naam van God. Zowel aan het begin als aan het einde wordt daarnaar verwezen (zie vs.3,8). Die naam drukt aanwezigheid uit. Lees meer »

Nieuwsbrief stichting Dicht bij de Bijbel oktober 2016?

Geschreven op

Inhoud In deze nieuwsbrief o.a. een update van onze muzikanten. Er wordt hard gewerkt aan hedendaagse arrangementen, binnenkort wordt Psalm 51 gepubliceerd. U leest een oproep aan mensen met organisatietalent om ons te helpen jubileumconcerten te organiseren, ter ere van de 100ste psalm die De Ni... Lees meer »

Steun onze missie

Steun ons met een eenmalige bijdrage,

Betaal met iDEAL

of word vriend van Stichting Dicht bij de Bijbel voor € 37,50 per jaar en ontvang een uniek welkomstgeschenk.

Laatste nieuws

Release: Psalm 8, uitgevoerd door Arie Maasland

Lees meer »

Save the date: 22 november 2024 - Psalmenavond DNP met Psalternatief

Lees meer »

Release: Psalm 84, uitgevoerd door Arie Maasland

Lees meer »