Bundel De NieuwepsalmberijmingDe steun van een vrienden- kring die elk jaar een be- scheiden steentje bijdraagt is onmisbaar voor ons.

Word daarom vriend van stichting Dicht bij de Bijbel en ontvang het boek 'Alleen Uw liefde laat mij leven' t.w.v. € 18,99 geheel gratis!

Schrijf je in voor de nieuwsbrief:

In onze gemeente proberen we het oude van de traditie in verbinding te brengen met het nieuwe van nu. De Nieuwe Psalmberijming sluit daar perfect bij aan. Op deze manier kunnen we met jong en oud de psalmen blijven zingen. Lees meer »

Ds. E. de Jong | Doopsgezinde Gemeente te Ouddorp

Ds. E. de Jong
Doopsgezinde Gemeente te Ouddorp

Lees alle quotes

Psalm 150

De nieuwe psalmberijming

1. Halleluja, wereld, kom:
prijs God in zijn heiligdom.
Prijs Hem om zijn grote macht,
om zijn weergaloze kracht.
Prijs Hem, want Hij is verheven.
Laten hoorn en harp en lier,
tamboerijn en dansplezier
Hem de hoogste hulde geven.

2. Prijs Hem allen, prijs Hem luid
met de snaren en de fluit.
Prijs Hem, geef Hem eer en dank
met de schelle bekkenklank.
Prijs Hem slaand op de cimbalen.
Laat een loflied altijd weer
klinken voor de hoogste HEER.
Prijs Hem wie kan ademhalen!

Tekst: Arie Maasland

© Small Stone Media t/a Dicht bij de Bijbel
Alle rechten voorbehouden

De nieuwe psalmberijming

1. Halleluja, wereld, kom:
prijs God in zijn heiligdom.
Prijs Hem om zijn grote macht,
om zijn weergaloze kracht.
Prijs Hem, want Hij is verheven.
Laten hoorn en harp en lier,
tamboerijn en dansplezier
Hem de hoogste hulde geven.

2. Prijs Hem allen, prijs Hem luid
met de snaren en de fluit.
Prijs Hem, geef Hem eer en dank
met de schelle bekkenklank.
Prijs Hem slaand op de cimbalen.
Laat een loflied altijd weer
klinken voor de hoogste HEER.
Prijs Hem wie kan ademhalen!

Tekst: Arie Maasland

© Small Stone Media t/a Dicht bij de Bijbel
Alle rechten voorbehouden

Geef feedback op deze psalm

Gebruik in diensten

Wij willen u aanmoedigen de liederen binnen uw kerkelijke gemeenschap te zingen, uit te voeren, teksten af te drukken en/of liedteksten te projecteren. Wij verwachten hierbij echter wel dat u een CCLi Licentie heeft afgesloten. Voor meer informatie CCLi Benelux.

Beamsheets

Van alle psalmen zijn beamsheets beschikbaar, zie de downloadlink hieronder. De beamsheets hebben een transparante achtergrond. U kunt uw eigen achtergrond gebruiken.
Wij raden u af om van de beamsheets een eigen database op te bouwen, omdat er op detail nog wel eens een wijziging wordt doorgevoerd in de tekst. Download dus bij de voorbereidingen van uw beamerpresentatie altijd de meest recente sheets van onze website.

Download hier de beamsheets

Audio-opname

Gespeeld door Dick Sanderman (via: PCorgel.nl)

Video-opname

1. Looft God, looft zijn Naam alom;
Looft Hem in Zijn heiligdom;
Looft des HEEREN grote macht,
In den hemel Zijner kracht;
Looft Hem, om Zijn mogendheden,
Looft Hem, naar zo menig blijk
Van Zijn heerlijk koninkrijk,
Voor Zijn troon en hier beneden.

2. Looft God, met bazuingeklank;
Geeft Hem eer, bewijst Hem dank;
Looft Hem, met de harp en luit;
Looft Hem, met de trom en fluit;
Looft Hem, op uw blijde snaren;
Laat zich 't orgel overal
Bij het juichend vreugdgeschal,
Tot des HEEREN glorie, paren.

3. Looft God naar Zijn hoog bevel,
Met het klinkend cimbelspel,
Looft Hem, op het schel metaal
Van de vrolijke cimbaal;
Looft den HEER', elk moet Hem eren;
Al wat geest en adem heeft,
Looft den HEER', die eeuwig leeft,
Looft verheugd den HEER' der heren.

1. Laat nu God geprezen zijn,
In Zijn heiligdom zeer fijn.
Geloofd zij Hij en geacht
Uit den hemel vol van kracht
In heerlijkheid hoog verheven.
Looft Hem in Zijn werken rein,
Die Hij gewrocht heeft allein,
Die van Zijn macht tuignis geven.

2. Van harten lovet toch Hem
Ook met der bazuinen stem
En met der psalteren toon,
Met trommels en harpen schoon:
Wilt Zijnen lof en prijs zingen,
Met der fluiten zoet geklank
En der orgelen gezang,
Laat Zijn ere nu voortbringen.

3. Zijn goedheid zij openbaar
Gemaakt door 't geluid zeer klaar
Der cymbalen, t' allen tijd,
Welke zeer breed ende wijd
Zijns Naams eer moeten bewijzen.
Dies alles wat daar nu leeft,
Dat zich roert en adem heeft
Moet onzen God heerlijk prijzen.

1. Looft God, looft Hem overal.
Looft de Koning van 't heelal
om zijn wonderbare macht,
om de heerlijkheid en kracht
van zijn naam en eeuwig wezen.
Looft de daden, groot en goed,
die Hij triomferend doet.
Hem zij eer, Hij zij geprezen.

2. Hef, bazuin, uw gouden stem,
harp en fluit, verheerlijkt Hem!
Cither, cimbel, tamboerijn,
laat uw maat de maatslag zijn
van Gods ongemeten wezen,
opdat zinge al wat leeft,
juiche al wat adem heeft
tot Gods eer. Hij zij geprezen.

1. Looft de Heer uw God alom,
looft Hem in zijn heiligdom.
Looft Hem, maakt zijn naam bekend,
looft Hem in zijn firmament.
Looft de Heer om al zijn deugden.
Looft Hem om zijn sterke macht.
Looft Hem die zijn werk volbracht.
Looft de Heer met grote vreugde.

2. Looft de Heer, brengt Hem uw dank,
looft Hem met bazuingeklank.
Looft Hem met de harp en luit,
looft Hem met de trom en fluit.
Looft de Heer, elk moet Hem eren.
Looft Hem, laat de cimbels slaan.
Looft Hem, vangt de reidans aan.
Al wat ademt,looft de Here!